SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 101/16.  Zagreb, 17. lipnja 2016. godine

Skraćeni zapisnik

8. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u petak, 17. lipnja 2016. godine u Zagrebu,
sjedištu SSKH, Zlatarska 14 s početkom u 10:00 sati


PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Bačić Nenad, Đuzel Anita, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Kovačević Baldo,  Maslić Marko, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

OPRAVDANO ODSUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Maršanić Robert i Petrović Mutavdžija Antnija.

OSTALI PRISUTNI: predstavnice Croatia osiguranja – Blaženka Križanac, Zdravka Crnjac i Lidija Zadro Grgić (prisustvovale sjednici do 3. točke dnevnog reda), Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljić, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH te utvrdio da je kvorum prisutan (nazočno je 11 od ukupno 13 članova Izvršnog odbora). Napomenuo je da su prisutne tri predstavnice iz Croatia osiguranja koje će prezentirati ponudu svim prisutnima te nakon toga napustiti sjednicu kako bi Izvršni odbor nastavio s radom po točkama dnevnog reda.

Nakon toga je Izvršni odbor, a na prijedlog predsjednika, jednoglasno usvojio predloženi

dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 18. ožujka 2016. godine (dostavljen ranije);
 2. Ponuda Croatia osiguranja za osiguranje od nezgode i zdravstvenog osiguranja (izvjestitelji: Marko Maslić, predsjednik SSKH i Radovan Tadej, tajnik SSKH);
 3. Anketa o broju članova SSKH od 1. travnja 2016. godine (izvjestitelji: Marko Maslić, predsjednik SSKH i Radovan Tadej, tajnik SSKH);
 4. Sponzorstvo biciklijade 'Bicikom za zdravlje' Karlovac, 1. svibnja 2016. godine (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH);
 5. Izvješće o pripremama za susrete sindikalnih povjerenika 2016. godine (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH);
 6. Pitanja, prijedlozi i informacije.


Ad. 1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 18. ožujka 2016. god.

Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio zapisnik 7. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 18. ožujka 2016. godine.


Ad. 2. Ponuda Croatia osiguranja za osiguranje od nezgode i zdravstvenog osiguranja

Marko Maslić i Radovan Tadej informirali su prisutne o prihvaćenim ponudama za osiguranje privatne imovine, života i dobrovoljnog mirovinskog fonda. Napomenuli su da smo iste objavili na web stranicama našeg Sindikata. Ostale su još ponude o kojima bi trebao odlučiti Izvršni odbor, te su iz tog razloga na današnjoj sjednici prisutne predstavnice Croatia osiguranja Blaženka Križanac, Zdravka Crnjac i Lidija Zadro Grgić. Imenovane su detaljno prezentirale ponude osiguranja osoba od nesretnog slučaja i zdravstvenog osiguranja. Potom su napustile sjednicu kako bi Izvršni odbor nastavio sa svojim radom.
Nakon kratke rasprave, Izvršni odbor jednoglasno je odbio sklopiti ponuđene police osiguranja osoba od nesretnog slučaja i zdravstvenog osiguranja jer se ponuda odnosi na sklapanje polica s minimalnim brojem ugovaratelja, a za naš je Sindikat najbolja opcija otvorena ponuda za sve članove i sklapanje individualnih polica.


Ad. 3. Anketa o broju članova SSKH od 1. travnja 2016. godine

Marko Maslić i Radovan Tadej informirali su nazočne o prikupljenim podacima našeg Sindikata o broju podružnica po županijama, broju zaposlenih u društvu kao i broju članova SSKH u toj podružnici. Sve smo podatke uputili SSSH, te ćemo od njih zatražiti podatke o društvima naših djelatnosti na području svih županija u kojima nemamo formirane podružnice i u kojima postoji prostor za novo učlanjenje. Kako do danas nismo dobili niti jednog novog člana putem organizatora učlanjivanja iz SSSH, uvjerit ćemo se nakon ovog zahtjeva u svrhovitost reorganizacije SSSH i njihovih edukacija o učlanjivanju.
Na prijedlog predsjednika Maslića, Izvršni odbor jednoglasno je prihvatio da naš Sindikat u 2017. godini ima isti financijski doprinos prema SSSH kao i drugi udruženi sindikati, a prema jednakom udjelu iznosa po članu sindikata. S obzirom na veliki nesrazmjer financijskih doprinosa našeg sindikata prema drugim granskim sindikatima, ali i prema broju zaposlenih unutar sindikata, SSKH će tražiti isti tretman u financijskom udjelu financiranja kao i svi drugi sindikati koji djeluju u SSSH.


Ad. 4. Sponzorstvo biciklijade 'Bicikom za zdravlje' Karlovac, 1. svibnja 2016. godine

Na prijedlog Marka Maslića, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku o dodjeli 4.000,00 kn za organiziranje biciklijade ' Biciklom do zdravlja' , a povodom obilježavanja 1. svibnja 2016. godine u Karlovcu.


Ad. 5. Izvješće o pripremama za susrete sindikalnih povjerenika 2016. godine

Marko Maslić je informirao nazočne da je do sada prijavljeno 105 ljudi za sindikalne susrete u Gradcu, te moli sve nazočne da podsjete svoje povjerenike na rok prijave kako bismo mogli finalizirate organizaciju ovogodišnjih susreta. Napomenuo je da će se sjednica Izvršnog odbora održati u petak, 23. rujna u jutarnjim satima, te će se za sve članove Izvršnog odbora osigurati smještaj za večer prije. U slučaju da netko neće doći, neka se na vrijeme javi radi otkazivanja smještaja. Također je napomenuo da i ove godine ima povjerenika koji dovode svoje supruge na susrete, te će se njima uputiti poseban dopis s naznakom iznosa koji je potrebno nadoplatiti za troškove smještaja, prehrane i izlete. Predsjednik je također napomenuo da će samo za članove Izvršnog odbora  biti osigurani prigodni pokloni, i to Galebove majice. Izvršni odbor je prihvatio predsjednikovo izvješće.


Ad. 6. Pitanja, prijedlozi i informacije

 • Marko Maslić je pročitao dopis potpredsjednika Roberta Maršanića o kritičkom osvrtu na web stranicu SSKH. Nakon kraće rasprave, Izvršni odbor jednoglasno je zaključio da se web stranica ne treba mijenjati niti stvarati nepotrebne troškove izrade nove stranice i administrativnih troškova održavanja iste.

 • Marko Maslić je upoznao nazočne o ponudi Zagrebačke banke. S obzirom da ponuda nema nikakve pogodnosti za članove Sindikata u odnosu na redovne klijente banke, ista se odbija.

 • Ljiljana Hamedović je informirala nazočne o dostavi svog izvještaja o radu u 2015. godini. Isto je primljeno k znanju.

 • Bruna Vlašić Jakovčić je informirala nazočne o ponudi Uniqe za sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s pogodnostima za članove Sindikata. Za istu će se tražiti dodatni podaci, te će se ista razmotriti u narednom periodu.

 • Radovan Tadej je upoznao nazočne da smo od svih podružnica zatražili dostavu početnog izvoda računa podružnice iz 2015. godine, sukladno naputku šefa računovodstva SSSH, a za potrebe revizije. Istu zamolbu smo uputili i poslovnim bankama da nam traženu dokumentaciju što žurnije dostave. Ponovno se mole svi nazočni o angažmanu na području županije za koju je svatko zadužen radi što promptnije realizacije zamolbe.

 • Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića, Izvršni odbor jednoglasno je donio Odluku:
 1. Zdravko Jelić, zamjenik glavnog sindikalnog povjerenika podružnice SSKH, Urbanizam d.o.o. Valpovo, obnašat će dužnost glavnog sindikalnog povjerenika iste podružnice umjesto Darka Oreškovića, glavnog sindikalnog povjerenika.
 2. Zdravko Jelić obnašat će dužnost glavnog sindikalnog povjerenika sve dok je D. Orešković zbog zdravstvenih razloga onemogućeno obavljanje ove dužnosti a najduže do sljedeće redovne izborne skupštine.
 3. Darko Orešković dužan je predati Zdravku Jeliću svu dokumentaciju podružnice, uključujući i pečat i dati mu uvid u blagajnu.


Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

Sjednica je završila s radom u 12,30 sati.

Zapisnik sastavila:                                                                          Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                    Marko Maslić


aktivnosti

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr