SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

Aktivnosti

 

Skraćeni zapisnik 8. Skupštine Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske održana u petak, 26. listopada 2018. godine u Stubičkim Toplicama, hotel Matija Gubec s početkom u 10:00 sati

fotoalbum

PRISUTNI ČLANOVI SKUPŠTINE: Biloš Željka, Banovac Mario, Bušić Vesnica, Čepo Renata, Fabijan Vinko, Franov Nikša, Gombarović Davorin, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Ivanić Ljilja, Kovačević Baldo, Kozić Ivan, Leljak Mario, Maršanić Robert, Maslić Marko, Matahlija Milorad, Oršulić Đurđica, Pavlović Igor, Pleština Nino, Potočki Robert, Požar Jasna, Prpić Tomislav, Puhek Branimir, Radičević Vlaho, Rastovčan Dario, Sandrini Davor, Scomersich Nives, Srdoč Katarina, Stoilković Zdravko, Škvorc Zlatica, Vaš Kotiga Eleonora, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

ODSUTNI ČLANOVI SKUPŠTINE: Abramić Marina, Barišić Nada, Grgurić Nino, Kordić Tatjana, Prskalo Vjekoslav i Šupe Branimir.

DOMAĆI GOSTI: Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske; Boris Feis, tajnik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske i Marijana Tomić, novinarka SSSH.

Ad 1.
Nakon himne RH, Skupštinu je otvorio i do izbora radnog predsjedništva vodio Marko Maslić, predsjednik SSKH.

Ad 2.
Na prijedlog Marka Maslića sa 34 glasova 'za', 0 glasova 'protiv' i 0 ' glasova 'suzdržan' izabrano je radno predsjedništvo u sastavu:

1. Robert Maršanić - predsjednik
2. Bruna Vlašić Jakovčić - član
3. Vinko Fabijan - član

Ad 3.
Skupština je s 34 glasova 'za', 0 glasova 'protiv' i 0 glasova 'suzdržan' usvojila sljedeći PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

 1. Otvaranje 8. Skupštine SSKH;
 2. Izbor radnog predsjedništva;
 3. Usvajanje dnevnog reda;
 4. Usvajanje Poslovnika o radu 8. Skupštine SSKH;
 5. Izbori radnih tijela 8. Skupštine SSKH:
 6. Verifikacijske komisije - 3 člana
 7. Kandidacijske komisije - 3 člana
 8. Izborne komisije - 3 člana
 9. Zapisničara - 1 član
 10. Ovjerovitelja zapisnika - 2 člana
 11. Uvodna riječ predsjednika SSKH;
 12. Pozdravne riječi gostiju;
 13. Izvješće Verifikacijske komisije SSKH;
 14. Izvješće o radu Sindikata  između 7. i 8. Skupštine;
 15. Prijedlog Programa rada SSKH za razdoblje 2018.- 2022.;
 16. Rasprava o Izvješću i Programu rada i njihovo usvajanje;
 17. Davanje razrješnice:
 18. Predsjedniku SSKH;
 19. Glavnom odboru SSKH;
 20. Nadzornom odboru SSKH;
 21. Statutarnoj komisiji SSKH.
 22. Verificiranje članova Glavnog odbora SSKH;
 23. Izbori:
 24. Predsjednika SSKH;
 25. Nadzornog odbora SSKH;
 26. Statutarne komisije SSKH.
 27. Zaključna riječ i zatvaranje 8. Skupštine.

Ad 4.
Poslovnik o radu 8. Skupštine usvojen je s 34 glasova 'za', 0 glasova 'protiv' i 0 glasova 'suzdržan' (Poslovnik je priložen ovom zapisniku i njegov je sastavni dio).

Ad 5.
Sa 34 glasova 'za', 0 glasova 'protiv' i 0 glasova 'suzdržan' izabrani su u Verifikacijsku komisiju:

 1. Vesnica Bušić, predsjednica
 2. Vladimir Zadravec, član
 3. Željka Biloš, članica

Sa 34 glasova 'za', 0 glasova 'protiv' i 0 glasova 'suzdržan' izabrani su u Kandidacijsku komisiju:

 1. Ljiljana Hamedović, predsjednica
 2. Renata Čepo, članica i
 3. Branimir Puhek, član

Sa 34 glasova 'za', 0 glasova 'protiv' i 0 glasova 'suzdržan' izabrani su u Izbornu komisiju:

 1. Zdravko Ivandić, predsjednik
 2. Davor Sandrini, član
 3. Eleonora Kotiga Vaš, članica

Sa 34 glasova 'za', 0 glasova 'protiv' i 0 glasova 'suzdržan' izabrana je za zapisničara Ivana Šmuljić, administrativna radnica SSKH.

Sa 34 glasova 'za', 0 glasova 'protiv' i 0 glasova 'suzdržan' izabrani su za ovjerovitelje zapisnika:

 1. Igor Pavlović
 2. Dario Rastovčan

Ad 6.
Uvodna riječ i pozdravno slovo Marka Maslića, predsjednika SSKH, obraćanje  svim članovima Skupštine i gostima.

Ad 7.
Pozdravne riječi i obraćanje predsjednika SSSH Mladena Novosela svim nazočnima.

Ad 8.
Statutom SSKH i Odlukom Izvršnog odbora o sastavu zastupnika 8. Skupštine, utvrđeno je da status zastupnika na 8. Skupštini ima 41 zastupnik i to: članovi Glavnog odbora, Statutarne komisije, Nadzornog odbora i zastupnici iz sindikalnih podružnica izabrani od strane županijskih povjereništava i povjereništva Grada Zagreba.
Uvidom u verifkacijske listiće, Verifikacijka komisije je utvrdila da 8. Skupštini prisustvuje 34 zastupnika.
Kako 8. Skupštini prisustvuje natpolovičan broj od ukupnog broja zastupnika, što je prema odredbama Statuta uvjet za rad i punovažno odlučivanje, te je Verikacijska komisija konstatirala da 8. Skupština može raditi i donositi punovažne odluke.

Ad 9.
Predsjednik radnog predsjedništva Robert Maršanić je naglasio da je izvješće o radu Sindikata i njegovih tijela između 7. i 8. Skupštine, već ranije dostavljeno svim članovima Skupštine te da ga nema potrebe čitati. Izvješće čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 10.
Predsjednik radnog predsjedništva Robert Maršanić naglasio je da prijedlog Programa rada SSKH za razdoblje 2018.-2020. već ranije dostavljen svim članovima Skupštine, te da ga nema potrebe čitati.
Prijedlog Programa rada SSKH za razdoblje 2018.-2020. čini sastavni dio ovoga zapisnika.

Ad 11.
Kako se nitko od zastupnika nije prijavio za raspravu, pristupilo se glasovanju, a prebrojavanjem glasova utvrđeno je da je Skupština sa 34 glasa 'za', / glasova 'protiv' i / glasova 'suzdržan' usvojila Izvješće o radu Sindikata i njegovih tijela između 7. i 8. Skupštine i Program rada SSKH za razdoblje 2018.-2020. godine.

Ad 12.

 • Skupština je sa 34 glasa 'za', 0 glasova 'protiv' i 0 glasova 'suzdržan' dala razrješnicu Marku Masliću, predsjedniku SSKH.
 • Skupština je sa 34 glasa 'za', 0 glasova 'protiv' i 0 glasova 'suzdržan' dala razrješnicu Glavnom odboru SSKH.
 • Skupština je sa 34 glasa 'za', 0 glasov 'protiv' i 0 glasova 'suzdržan' dala razrješnicu Nadzornom odboru SSKH.
 • Skupština je sa 34 glasa 'za', 0 glasova 'protiv' i 0 glasova 'suzdržan' dala razrješnicu Statutarnoj komisiji SSKH.

Ad 13.
Na prijedlog Kandidacijske komisije, Skupština je jednoglasno utvrdila listu kandidata za članove Glavnog odbora SSKH izabranih od svojih županijskih povjereništava SSKH. Slijedom rezultata javnog glasovanja za članove Glavnog odbora SSKH, kandidati

 1. Jasna Požar
 2. Mario Leljak
 3. Ljiljana Hamedović
 4. Marinko Mileusnić
 5. Davor Gotal
 6. Srđan Grujić
 7. Vjekoslav Prskalo
 8. Davor Sandrini
 9. Nino Grgurić
 10. Robert Potočki
 11. Marina Abramić
 12. Vladimir Zadravec
 13. Branimir Puhek
 14. Ljilja Ivanić
 15. Vinko Fabijan
 16. Branimir Šupe
 17. Mario Banovac
 18. Baldo Kovačević
 19. Joze Zmijarević
 20. Bruna Vlašić Jakovčić
 21. Nives Scomersich
 22. Robert Maršanić
 23. Nikša Franov
 24. Snježana Sikirić
 25. Borislav Grgić
 26. Antonija Petrović Mutavdžija
 27. Zdravko Ivandić
 28. Dario Rastovčan
 29. Zdravko Stoilković
 30. Tomislav Prpić

su od strane 8. Skupštine verificirani za članove Glavnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske i to sa 34 glasa 'za', 0 glasova 'suzdržan' i 0 glasova 'protiv'.

Ad 14.
a. Na prijedlog Kandidacijske komisije, Skupština je jednoglasno utvrdila listu kandidata za izbor predsjednika SSKH. Potom se pristupilo javnom glasovanju o izboru za predsjednika SSKH. Kandidat za predsjednika Marko Maslić dobio je 34 glasa 'za', 0 glasova 'protiv' i 8 glasova 'suzdržan'. Kako je to ujedno i više od natpolovične većine zastupnika to je Marko Maslić izabran za predsjednika Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske.

b. Na prijedlog Kandidacijske komisije, Skupština je jednoglasno utvrdila listu kandidata za izbor  Nadzornog odbora SSKH.
Izborna komisija je, nakon provedbe postupka tajnog glasovanja, podinijela izvješće 8. Skupštini o rezultatu izbora za Nadzorni odbor SSKH. Na osnovi izvješća Verifikacijske komisije ukupan broj zastupnika je 41, a glasovanju je pristupilo 34 zastupnika, što je preko 50% prisutnog broja, tj. 83% od ukupnog broja zastupnika.

Kandidati za Nadzorni odbor SSKH dobili su sljedeći broj glasova:

 1. Antolić Tihomir                                             6 glasova
 2. Bušić Vesnica                                                26 glasova
 3. Halambek Zdravko                                       4 glasova
 4. Holetić Boris                                                 24 glasova
 5. Iglić Marica                                                   6 glasova
 6. Kontrec Dragutin                                          7 glasova
 7. Ljubić Boris                                                   6 glasova
 8. Markač Zdravko                                            3 glasova
 9. Marković  Mario                                            12 glasova
 10. Oršulić Đurđica                                             17 glasova
 11. Pilat Dejan                                                     11 glasova
 12. Prekrit Dalibor                                               1 glasova
 13. Rusovljanović  Irena                                     3 glasova
 14. Stanić Ingrid                                                 25 glasova
 15. Zaborski Vesna                                             4 glasova

Slijedom rezultata glasovanja za članove Nadzornog odbora SSKH izabrani su:

1) Bušić Vesnica
2) Stanić Ingrid
3) Holetić Boris
4) Oršulić Đurđica
5) Marković Mario

c.  Na prijedlog Kandidacijske komisije, Skupština je jednoglasno utvrdila listu kandidata za izbor Statutarne komisije SSKH.

Izborna komisija je, nakon provedbe postupka tajnog glasovanja, podnijela izvješće 8. Skupštini o rezultatu izbora za Statutarnu komisiju SSKH. Na osnovi izvješća Verifikacijske komisije ukupan broj zastupnika je 41, a glasovanju je pristupilo 34 zastupnika, što je preko 50% prisutnog broja, tj. 83 % od prisutnog broja zastupnika.

Kandidati za Statutarnu komisiju SSKH dobili su sljedeći broj glasova:

 1. Bolković Roberto                                          13  glasova
 2. Darvaš Dejan                                                 5 glasova
 3. Erlić Darko                                                    12 glasova
 4. Kordić Tatjana                                              19 glasova
 5. Kovačić Mario                                               3 glasova
 6. Malek Solgat Zdravko                                   3 glasova
 7. Mršo Ivan                                                      10 glasova
 8. Pavlović Igor                                                 24 glasova
 9. Pleština Nino                                                 19 glasova
 10. Škvorc Zlatica                                               7 glasova
 11. Vaci Petra                                                      22 glasova
 12. Vedriš Vitomir                                              7 glasova
 13. Vikert Davor                                                 9 glasova

Slijedom rezultata glasovanja za članove Statutarne komisije SSKH izabrani su:

1. Pavlović Igor
2. Vaci Petra
3. Kordić Tatjana
4. Pleština Nino
5. Bolković Roberto

Ad 15.
U zaključnoj riječi, predsjednik SSKH Marko Maslić je zahvalio na ponovnom izboru za predsjednika SSKH, zatvorio rad VIII. Skupštine SSKH te zamolio novoizabrane članove Glavnog odbora SSKH da nakon Skupštine ostanu u dvorani radi održavanje 1. Konstituirajuće sjednice Glavnog odbora SSKH.

Završeno s radom u 11,50 sati.

Zapisnik sastavila:
Ivana Šmuljić
Predsjednik radnog predsjedništva:
Robert Maršanić


Aktivnosti

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr