SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 240/14. Šibenik, 17. listopada 2014. godine

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa

VII. Skupštine Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
održana u petak, 17. listopada 2014. godine u Solarisu Šibenik, hotel Niko
s pocetkom u 10,00 sati

fotoalbum


PRISUTNI CLANOVI SKUPŠTINE: Antoncic Mladen, Bacic Nenad, Banovac Mario, Barišic Nada, Božic Vladimir, Coric Mile, Đuzel Anita, Franov Nikša, Gombarovic Davorin, Gotal Davor, Grguric Nino, Grujic Srdan, Hamedovic Ljiljana, Halambek Zdravko, Holetic Boris, Idrizovic Mejrema, Ivandic Zdravko, Ivkovic Mara, Javor Renata, Kokot Andrej, Kordic Tatjana, Kotiga Vaš Eleonora, Kovacevic Baldo, Kuntin Damir, Markac Zdravko, Maršanic Robert, Maslic Marko, Meglic Ivica, Ostojic Nikola, Papac Zdravko, Pavlovic Igor, Peharda Božic Stjepan, Petrovic Mutavdžija Antonija, Pisk Stjepan, Pleša Marijan, Požar Alen, Požar Jasna, Prpic Tomislav, Puhek Branimir, Puhelek Josip, Sandrini Davor, Scomersich Nives, Stoilkovic Zdravko, Štrbic Goran, Šupe Branimir, Vidmar Željko, Vlašic Jakovcic Bruna i Zadravec Vladimir.

ODSUTNI CLANOVI SKUPŠTINE: Blagdan Neven, Cubrilo Tihana, Ivanovic Boris i Kravar Gordana.

GOSTI IZ INOZEMSTVA: Janez Medved, dopredsjednik Sindikata komunalnih radnika Slovenije, Mija Šuster predstavnica Sindikata komunalnih radnika Slovenije, Rifat Mahmutovic, predsjednik Sindikata komunalne privrede Federacije BiH, Zoran Tica i Mehmed Bašagic, predstavnici Sindikata komunalne privrede FBiH, Jozef Kreybach, tajnik EPSU/PSI za Središnju Europu i Zapadni Balkan, Dragana Vrabicic, predsjednica Sindikata komunalne privrede Republike Srpske, Milorad Kotur , predsjednik Sindikata komunalne privrede Vojvodine, Momcilo Petrovic, tajnik Sindikata komunalne privrede Vojvodine, Milan Grujic predsjednik Sindikata komunalne privrede Srbije, Aleksandar Ilic, predstavnik Sindikata komunalne privrede Srbije, Eta Szabo, predsjednica Sindikata komunalnih radnika Madarske HVDSZ – 2000, Busak Ferenc Tomas, predstavnik Sindikata komunalnih radnika Madarske HVDSZ – 2000, Branislav Plamenac, predsjednik Sindikata komunalnih radnika Crne Gore, Radojica Novakovic, predstavnik Sindikata komunalnih radnika Crne Gore, Lutko Pehar, tajnik Sindikata elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne, Marko Rozic predstavnik Sindikata elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne.

DOMACI GOSTI: Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske; Željko Slunjski, tajnik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Ivan Tomac, donedavni predsjednik Samostalnog sindikata radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske, Vedran Dragicevic, predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske-Industrijski sindikat, Stjepan Lisicak , predsjednik Sindikata prometa i veza Hrvatske i Svetislav Džale, povjerenik SSSH za Šibensko-kninsku županiju.

Ad 1.

Skupštinu je otvorio i do izbora radnog predsjedništva vodio Marko Maslic, predsjednik SSKH.

Ad 2.

Na prijedlog Marka Maslica sa 48 glasova 'za', / glasova 'protiv' i / ' glasova 'suzdržan' izabrano je radno predsjedništvo u sastavu:

1. Robert Maršanic - predsjednik
2. Bruna Vlašic Jakovcic - clan
3. Nenad Bacic - clan

Ad 3.

Skupština je s 48 glasova 'za', / glasova 'protiv' i / glasova 'suzdržan' usvojila sljedeci


PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

 1. Otvaranje VII. Skupštine SSKH;
 2. Izbor radnog predsjedništva;
 3. Usvajanje dnevnog reda;
 4. Usvajanje Poslovnika o radu VII. Skupštine SSKH;
 5. Izbori radnih tijela VII. Skupštine SSKH:
  • Verifikacijske komisije – 3 clana
  • Kandidacijske komisije – 3 clana
  • Izborne komisije – 3 clana
  • Zapisnicara
  • Ovjerovitelja zapisnika – 2 clana
 6. Uvodna rijec predsjednika SSKH;
 7. Pozdravne rijeci gostiju;
 8. Izvješce Verifikacijske komisije SSKH;
 9. Izvješce o radu Sindikata i njegovih tijela izmedu VI. i VII. Skupštine;
 10. Prijedlog Programa rada SSKH za razdoblje 2014.-2018.;
 11. Rasprava o Izvješcu i Programu rada i njihovo usvajanje;
 12. Davanje razrješnice:
  • Predsjedniku SSKH;
  • Glavnom odboru SSKH;
  • Nadzornom odboru SSKH;
  • Statutarnoj komisiji SSKH;
 13. Verificiranje clanova Glavnog odbora SSKH;
 14. Izbori:
  • Predsjednika SSKH;
  • Nadzornog odbora SSKH;
  • Statutarne komisije SSKH.
 15. Zakljucna rijec i zatvaranje VII. Skupštine.

Ad 4.

Poslovnik o radu VII. Skupštine usvojen je s 48 glasova 'za', / glasova 'protiv' i / glasova 'suzdržan'. (Poslovnik je priložen ovom zapisniku i njegov je sastavni dio).

Ad 5.

Sa 48 glasova 'za', / glasova 'protiv' i / glasova 'suzdržan' izabrani su u Verifikacijsku komisiju:

 1. Mara Ivkovic, predsjednica
 2. Branimir Šupe, clan i
 3. Jasna Požar, clanica

Sa 48 glasova 'za', / glasova 'protiv' i / glasova 'suzdržan' izabrani su u Kandidacijsku komisiju:

 1. Ljiljana Hamedovic, predsjednica
 2. Damir Kuntin, clan i
 3. Ivica Meglic, clan

Sa 48 glasova 'za', / glasova 'protiv' i / glasova 'suzdržan' izabrani su u Izbornu komisiju:

 1. Zdravko Ivandic, predsjednik
 2. Anita Đuzel, clanica i
 3. Davor Gotal, clanica

Sa 48 glasova 'za', / glasova 'protiv' i / glasova 'suzdržan' izabrana je za zapisnicara Ivana Šmuljic, administrativna radnica SSKH.

Sa 48 glasova 'za', / glasova 'protiv' i / glasova 'suzdržan' izabrani su za Ovjerovitelje zapisnika:

 1. Stjepan Pisk i
 2. Boris Holetic

Ad 6.

Uvodna rijec i pozdravno slovo Marka Maslica, predsjednika SSKH, obracanje svim clanovima Skupštine i gostima.

Ad 7.

Pozdravne rijeci i obracanje gostiju iz inozemnih delegacija: Jozef Kreybach, tajnik EPSU/PSI za Središnju Europu i Zapadni Balkan, predsjednici Sindikata komunalnih djelatnosti iz Madarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine (Nezavisni sindikat uposlenika elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne, Nezavisni sindikat komunalne privrede Federacije BiH i Nezavisni sindikat komunalnih radnika i gradevinarstva Republike Srpske), Vojvodine, Crne Gore te predsjednika Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladena Novosela, predsjednika Sindikata metalaca Hrvatske-Industrijski sindikat, Vedrana Dragicevica, dosadašnjeg predsjednika Samostalnog sindikata radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske i potpredsjednik SSSH Ivana Tomca i predsjednika Sindikata prometa i veza Hrvatske, Stjepana Lisicaka.

Ad 8.

Statutom SSKH i Odlukom Izvršnog odbora o sastavu zastupnika VII. Skupštine, utvrdeno je da status zastupnika na VII Skupštini ima 52 zastupnika i to: clanovi Glavnog odbora, Statutarne komisije, Nadzornog odbora i zastupnici iz sindikalnih podružnica izabrani od strane županijskih povjereništava i povjereništva Grada Zagreba.

Uvidom u verifkacijske listice, Verifikacijka komisije je utvrdila da VII. Skupštini prisustvuje 48 zastupnika.

Kako VII. Skupštini prisustvuje natpolovican broj od ukupnog broja zastupnika, što je prema odredbama Statuta uvjet za rad i punovažno odlucivanje, te je Verikacijska komisija konstatirala da VII. Skupština može raditi i donositi punovažne odluke.

Ad 9.

Predsjednik radnog predsjedništva Robert Maršanic je naglasio da je izvješce o radu Sindikata i njegovih tijela izmedu VI. i VII. Skupštine, vec ranije dostavljeno svim clanovima Skupštine te da ga nema potrebe citati.

Izvješce cini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 10.

Predsjednik radnog predsjedništva Robert Maršanic naglasio je da prijedlog Programa rada SSKH za razdoblje 2014.-2018. vec ranije dostavljen svim clanovima Skupštine, te da ga nema potrebe citati.

Prijedlog Programa rada SSKH za razdoblje 2014.-2018. cini sastavni dio ovoga zapisnika.

Ad 11.

Kako se nitko od zastupnika nije prijavio za raspravu, pristupilo se glasovanju, a prebrojavanjem glasova utvrdeno je da je Skupština sa 48 glasa 'za', / glasova 'protiv' i / glasova 'suzdržan' usvojila Izvješce o radu Sindikata i njegovih tijela izmedu VI. i VII. Skupštine i Program rada SSKH za razdoblje 2014.-2018. godine.

Ad 12.

•  Skupština je sa 48 glasa 'za', / glasova 'protiv' i / glasova 'suzdržan' dala razrješnicu Marku Maslicu, predsjedniku SSKH.

•  Skupština je sa 48 glasa 'za', / glasova 'protiv' i / glasova 'suzdržan' dala razrješnicu Glavnom odboru SSKH.

•  Skupština je sa 48 glasa 'za', / glasov 'protiv' i / glasova 'suzdržan' dala razrješnicu Nadzornom odboru SSKH.

•  Skupština je sa 48 glasa 'za', / glasova 'protiv' i / glasova 'suzdržan' dala razrješnicu Statutarnoj komisiji SSKH.

Ad 13.

Na prijedlog Kandidacijske komisije, Skupština je jednoglasno utvrdila listu kandidata za clanove Glavnog odbora SSKH izabranih od svojih županijskih povjereništava SSKH.

Slijedom rezultata javnog glasovanja za clanove Glavnog odbora SSKH, kandidati

•  Bacic Nenad
•  Božic Vladimir
•  Đuzel Anita
•  Franov Nikša
•  Gombarovic Davorin
•  Gotal Davor
•  Grguric Nino
•  Halambek Zdravko
•  Hamedovic Ljiljana
•  Ivandic Zdravko
•  Ivkovic Mara
•  Kokot Andrej
•  Kovacevic Baldo
•  Kuntin Damir
•  Maršanic Robert
•  Ostojic Nikola
•  Petrovic Mutavdžija Antonija
•  Pisk Stjepan
•  Požar Jasna
•  Prpic Tomislav
•  Puhek Branimir
•  Rastovcan Dario
•  Sandrini Davor
•  Scomersich Nives
•  Stoilkovic Zdravko
•  Šupe Branimir
•  Vlašic Jakovcic Bruna
•  Zadravec Vladimir

su od strane VII. Skupštine verificirani za clanove Glavnog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske i to sa 48 glasa 'za', / glasova 'suzdržan' i / glasova 'protiv'.

Ad 14.

a. Na prijedlog Kandidacijske komisije, Skupština je jednoglasno utvrdila listu kandidata za izbor predsjednika SSKH.

Potom se pristupilo javnom glasovanju o izboru za predsjednika SSKH.

Kandidat za predsjednika Marko Maslic dobio je 48 glasa 'za', / glasova 'protiv' i / glasova 'suzdržan'.

Kako je to ujedno i više od natpolovicne vecine zastupnika to je Marko Maslic izabran za predsjednika Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske.

b. Na prijedlog Kandidacijske komisije, Skupština je jednoglasno utvrdila listu kandidata za izbor Nadzornog odbora SSKH.

Izborna komisija je, nakon provedbe postupka tajnog glasovanja, podinijela izvješce VII. Skupštini o rezultatu izbora za Nadzorni odbor SSKH.

Na osnovi izvješca Verifikacijske komisije ukupan broj zastupnika je 52, a glasovanju je pristupilo 48 zastupnika, što je preko 50% prisutnog broja, tj. 92,30 % od prisutnog broja zastupnika.

Kandidati za Nadzorni odbor SSKH dobili su sljedeci broj glasova:

•  Vesna Zaborski 12 glasova
•  Franjo Mandir 15 glasova
•  Đurdica Oršulic 17 glasova
•  Željko Kremenjaš 1 glas
•  Ivan Mršo 12 glasova
•  Tihomir Kušanic 4 glasova
•  Tatjana Kordic 14 glasova
•  Tihomir Antolic 16 glasova
•  Zdravko Markac 12 glasova
•  Dinko Finka 5 glasova
•  Vlado Rašic 10 glasova
•  Mirjana Berac 13 glasova
•  Snježana Sikiric 6 glasova
•  Katarina Srdoc 20 glasova
•  Saša Pucovic 6 glasova
•  Sanja Cavlovic 4 glasova
•  Vesnica Bušic 38 glasova
•  Željka Biloš 21 glasova

Slijedom rezultata glasovanja za clanove Nadzornog odbora SSKH izabrani su:

1) Bušic Vesnica
2) Biloš Željka
3) Srdoc Katarina
4) Oršulic Đurdica
5) Antolic Tihomir

c. Na prijedlog Kandidacijske komisije, Skupština je jednoglasno utvrdila listu kandidata za izbor Statutarne komisije SSKH.

Izborna komisija je, nakon provedbe postupka tajnog glasovanja, podnijela izvješce VII. Skupštini o rezultatu izbora za Statutarnu komisiju SSKH.

Na osnovi izvješca Verifikacijske komisije ukupan broj zastupnika je 52, a glasovanju je pristupilo 48 zastupnika, što je preko 50% prisutnog broja, tj. 92,30 % od prisutnog broja zastupnika.

Kandidati za Statutarnu komisiju SSKH dobili su sljedeci broj glasova:

•  Berislav Besedic 6 glasova
•  Mato Jelic 10 glasova
•  Mejrema Idrizovic 15 glasova
•  Zdravko Malek Solgat 6 glasova
•  Davor Vikert 10 glasova
•  Vladimir Cvitkovic 9 glasova
•  Marko Klanac 6 glasova
•  Nino Pleština 16 glasova
•  Eleonora Kotiga Vaš 24 glasova
•  Dejan Pilat 9 glasova
•  Nada Barišic 36 glasova
•  Željko Vidmar 13 glasova
•  Tihana Cubrilo 13 glasova
•  Dražen Falica 5 glasova
•  Igor Pavlovic 23 glasova
•  Karlo Hrgota 9 glasova

Slijedom rezultata glasovanja za clanove Statutarne komisije SSKH izabrani su:

1. Barišic Nada
2. Kotiga Vaš Eleonora
3. Pavlovic Igor
4. Pleština Nino
5. Idrizovic Mejrema

Ad 15.

U zakljucnoj rijeci, predsjednik SSKH Marko Maslic je zahvalio na ponovnom izboru za predsjednika SSKH, zatvorio rad VII. Skupštine SSKH te zamolio novoizabrane clanove Glavnog odbora SSKH da nakon Skupštine ostanu u dvorani radi održavanje 1. Konstituirajuce sjednice Glavnog odbora SSKH.


Završeno s radom u 12,50 sati.

Zapisničar:

___________________________ (Ivana Šmuljic)

Predsjednik radnog predsjedništva:

___________________________ (Robert Maršanic) 

Ovjerovitelji zapisnika:

  •  ______________________ (Boris Holetic)

•  ______________________ (Stjepan Pisk)

Šibenik, 17. listopada 2014. godine


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr