SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

7. sjednica Izvršnog odbora SSKH, 8. prosinac 2011. - skraćeni zapisnik

Skraćeni zapisnik 7. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u četvrtak, 8. prosinca 2011. godine u Zagrebu, uredu SSKH, Zlatarska 14 s početkom u 17,00 sati

Nazočni članovi Izvršnog odbora SSKH: Marko MASLIĆ, Franjo MANDIR, Stjepan ČUČEK, Nenad BAČIĆ, Vesnica BUŠIĆ, Bruna VLAŠIĆ JAKOVČIĆ, Jasna POŽAR, Anita ĐUZEL, Zdravko IVANDIĆ, Ljiljana HAMEDOVIĆ, Robert MARŠANIĆ i Davorin GOMBAROVIĆ.

Ostali nazočni: Radovan TADEJ tajnik SSKH i Ivana ŠMULJIĆ administrativna radnica SSKH.

7. sjednicu Izvršnog odbora SSKH je otvorio predsjednik SSKH Marko Maslić.

Utvrđen je kvorum od 12 glasova od ukupno 12 glasova članova Izvršnog odbora SSKH. Natpolovična većina je 7 glasova.

Izvršni odbor SSKH je jednoglasno usvojio sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje skraćenog zapisnika 6. sjednice Izvršnog odbora održane 30. rujna 2011. godine;
2. Otimanje podružnica SSKH od strane drugih granskih sindikata u Savezu;
3. Financijsko izvješće o poslovanju SSKH u razdoblju od 1.1. do 30.9.2011. godine;
4. Održavanje izvanredne skupštine 9. prosinca 2011. godine;
5. Izvršavanje obveze plaćanja članarine od strane sindikalnih podružnica;
6. Izvješće o održanom seminaru zaštite na radu;
7. Imenovanje Inventurne komisije;
8. Pitanja, prijedlozi, informacije.

Ad. 1. Usvajanje skraćenog zapisnika 6. sjednice Izvršnog odbora održane 30. rujna 2011. godine

Izvršni odbor SSKH je jednoglasno usvojio skraćeni zapisnik 6. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 30. rujna 2011. godine.

Ad. 2. Otimanje podružnica SSKH od strane drugih granskih sindikata u Savezu

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića i izlaganja o preotimanju podružnica od strane Sindikata EKN-a, te rasprave u koju se uključio potpredsjednik SSKH Franjo Mandir, Izvršni odbor SSKH je jednoglasno donio Zaključak da će SSKH preispitati Odluku o financiranju SSSH, s naglaskom da će se inzistirati da se Ugovor o plaćanju financijskog doprinosa sa SSSH nadopuniti sa klauzulom o umanjenju plaćanja mjesečnog financijskog doprinosa u visini iznosa mjesečne članarine svake preotete sindikalne podružnice.

Ad. 3. Financijsko izvješće o poslovanju SSKH u razdoblju od 1.1. do 30.9.2011. godine

Franjo Mandir je informirao Izvršni odbor o financijskom poslovanju SSKH za razdoblje 1.-9. 2011. godine s viškom prihoda od 325.971,00 kn. Naglasio je da su prihodi mogli biti i veći da je izvršena uplata sindikalne članarine od strane svih sindikalnih podružnica.
Izvršni odbor SSKH je primio informaciju na znanje.

Ad. 4. Održavanje izvanredne skupštine 9. prosinca 2011. godine

Marko Maslić je naglasio da se Izvanredna skupština SSKH održava u petak, 9. prosinca o.g. s jednom točkom dnevnog reda i to 'Verificiranje g. Balda Kovačevića za člana Glavnog odbora SSKH i njegovo imenovanje za člana Izvršnog odbora SSKH.'
Informacija je kao takva prihvaćena.

Ad. 5. Izvršavanje obveze plaćanja članarine od strane sindikalnih podružnica

Nakon iscrpnog izlaganja Radovana Tadeja o plaćanju članarine od strane sindikalnih podružnica SSKH, te rasprave u kojoj su sudjelovali Marko Maslić, Davorin Gombarović i Bruna Vlašić Jakovčić, Izvršni  odbor SSKH je jednoglasno donio Zaključak da se problematičnim podružnicama, odnosno onim podružnicama SSKH koje neredovito uplaćuju, ili ne uplaćuju članarinu sukladno odredbama Statuta SSKH, uputi dopis direktorima tih podružnica, odnosno trgovačkim društvima da se prilikom obračuna plaća, izvrši i obračun sindikalne članarine u iznosu od 1% bruto plaće, te se taj iznos direktno u 50%-tnom iznosu uplati na račun SSKH, a preostalih 50% na račun sindikalne podružnice.

Ad. 6. Izvješće o održanom seminaru zaštite na radu

Zdravko Ivandić je informirao nazočne o održanom seminaru zaštite na radu, od 28. do 30. studenog o.g. Ljiljana Hamedović se priključila izlaganju te istaknula izuzetno pozitivne reakcije na takve seminare. Marko Maslić je nadodao da je i ovakav oblik okupljanja naših članova samo jedan od pozitvnih elemenata koji su se promjenili unutar SSKH.

Ad. 7. Imenovanje Inventurne komisije

Na prijedlog tajnika SSKH Radovana Tadeja, Izvršni odbor SSKH je jednoglasno imenovao Inventurnu komisiju SSKH u sastavu: Zdravko Ivandić, Igor Pavlović i Gordana Kravar.

Ad. 8. Pitanja, prijedlozi, informacije

a)      Radovan Tadej je informirao nazočne o potrebi održavanja izbornih skupština u podružnicama Komunalac Sisak i Parkovi Varaždin. Izvršni odbor SSKH je jednoglasno donio Odluku da se zadužuju predsjednik, potpredsjednici i tajnik SSKH o poduzimanju određenih radnji za održavanje izbora u navedenim podružnicama.
b)      Radovan Tadej je informirao nazočne o tijeku kolektivnih pregovora u podružnici Libertas Dubrovnik, te je naglasio da u slučaju da se pregovori ne privedu kraju do kraja godine, pristupiti postupku mirenja.
c)      Franjo Mandir je dodijelio zahvalnicu predsjedniku SSKH Marku Masliću za dugotrajan i nesebičan rad u SSKH.

Marko Maslić se zahvalio na povelji i istaknuo da je ova godina najuspješnija za SSKH, posebno zbog kupnje ovog poslovnog prostora, te je naglasio da su svi računi podmireni, ali da je firma od koje smo otkupili ovaj prostor propala.

Završeno s radom u 18,00 sati.

Zapisnik pripremila:                                                      Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                  Marko Maslić


aktivnosti

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr