SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

 

Broj: 37/16. Zagreb, 18. ožujka 2016. godine

Skraćeni zapisnik

7. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u petak, 18. ožujka 2016. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14
s početkom u 10:00 sati

 

PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Bačić Nenad, Đuzel Anita, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Maslić Marko, Petrović Mutavdžija Antnija, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

OSTALI PRISUTNI: Boris Feis, tajnik SSSH, Vesnica Bušić, predsjednica Nadzornog odbora SSKH, Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljić, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH,  te predložio sljedeći

dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 3. prosinca 2015. godine (dostavljen ranije);
  2. Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH 1.1.-31.12.2015. godine (izvjestitelji: Marko Maslić predsjednik SSKH i Boris Feis, tajnik SSSH);
  3. Izvješće članova IO SSKH za 2015. godinu (izvjestitelj: Marko Maslić);
  4. Financijska izvješća podružnica za 2015. godinu (izvjestitelj: Marko Maslić);
  5. Anketiranje županijskih povjereništava SSKH o broju članova SSKH (izvjestitelj: Radovan Tadej, tajnik SSKH);
  6. Pitanja, prijedlozi i informacije.


Ad. 1. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane  3. prosinca
2015. godine

Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio skraćeni zapisnik 6. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 3. prosinca 2015. godine u Tuhlju.


Ad. 2. Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH 1.1.-31.12.2015. godine

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića, Boris Feis - tajnik SSSH  je podnio detaljan izvještaj o financijskom poslovanju SSKH za 2015. godinu. Vesnica Bušić, predsjednica Nadzornog odbora SSKH izjavila je da je Nadzorni odbor na svojoj 3. sjednici, održanoj neposredeno prije sjednice Izvršnog odbora,  jednoglasno prihvatio izvještaj o financijskom poslovanju SSKH za 2015. godinu, te ga upućuje Izvršnom i Glavnom odboru na daljnje usvajanje. Također je naglasila da je zaključeno na sjednici NO SSKH da se svim podružnicama SSKH ubuduće dostavi skraćeni obrazac za sastavljanje izvještaja o financijskom poslovanju podružnica kako bi se povjerenicima olakšalo ispunjavanje obveze dostave izvještaja o financijskom poslovanju.  Nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali Robert Maršanić, Vesnica Bušić, Bruna Vlašić Jakovčić, Anita Đuzel, Radovan Tadej i Marko Maslić, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je prihvatio izvještaj o financijskom poslovanju SSKH za 2015. godinu. Isti se prilaže ovom zapisniku kao njegov sastavni dio.


Ad. 3. Izvješće članova IO SSKH za 2015. godinu

Nakon izlaganja tajnika SSKH Radovana Tadeja o članovima Izvršnog odbora SSKH koji su na vrijeme dostavili svoja izvješća o radu za proteklu godinu, te članovima koji su dostavili svoja izvješća nakon što je odaslan poziv za ovu sjednicu Izvršnog odbora, naglasio je da postoje i oni koji svoja izvješća nisu uopće dostavili. Informacija je primljena k znanju.


Ad. 4. Financijska izvješća podružnica za 2015. godinu

Nakon izlaganja Radovana Tadeja o dostavljenim financijskim izvještajima od strane sindikalnih podružnica SSKH, Izvršni odbor SSKH primio je informaciju na znanje, uz sugestiju da se svi  županijski povjerenici, a posebno članovi Izvršnog odbora više angažiraju na područjima županija koje pokrivaju, da potaknu  sve sindikalne povjerenike na redovitu dostavu financijskih izvještaja svih naših podružnica. Također je  izvjestio nazočne o neredovitoj uplati sindikalne članarine po županijama. Izvršni odbor je primio informaciju i sugestiju k znanju.


Ad. 5. Anketiranje županijskih povjereništava SSKH o broju članova SSKH

Radovan Tadej informirao je nazočne da ne možemo još uvijek napraviti konačnu tabelu s traženim podacima jer od strane 3 županijska povjereništva nismo još dobili podatke.


Ad.6. Pitanja, prijedlozi i informacije

Nakon uvodnog izlaganja Radovana Tadeja i na zamolbu povjerenice iz Nove Gradiške, gđe Đurđice Oršulić, Izvršni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli 10.000,00 kuna za organiziranje sportskih igra komunalaca koje će se održati u svibnju ove godine u Novoj Gradišci.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

 

Sjednica je završila s radom u 11,05 sati.

Zapisnik sastavila:                                                                             Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                       Marko Maslić

 

aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr