SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 7. sjednice Glavnog odbora SSKH, održane 15. ožujka 2013.godine u sjedištu SSKH, Zagreb,  Zlatarska 14 s početkom u 10:00 sati

fotoalbum

PRISUTNI ČLANOVI GLAVNOG ODBORA: Bačić Nenad, Bušić Vesnica, Čuček Stjepan, Dokoza Kuzman, Đuzel Anita, Franić Mirjana, Gombarović Davorin, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Šturlan Branka, Ivković Mara, Kovačević Baldo, Kuntin Damir, Mandir Franjo, Maršanić Robert, Martinjak Dragutin, Požar Jasna, Ostojić Nikola, Prpić Tomislav, Vladimir Božić, Ivan Pohiba, Šupe Branimir, Tucković Miroslav, Vlašić Jakovčić Bruna, Zadravec Vladimir, Marko Maslić, Nives Scomersich

ISPRIČAO NEDOLAZAK: Antun Ivezić, Tržnice Zagreb (bolov.)

OSTALI PRISUTNI: Radovan Tadej, tajnik SSKH, Dragana Tresk, administrativna radnica

Prije otvaranja sjednice predsjednik je podsjetio da je na dan 15. ožujka 1990. godine osnovan SSKH i da je ove godine 23- godišnjica Sindikata te je uputio čestitku.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, pozdravio sve prisutne članove Glavnog odbora te predložio sljedeći

d n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa  6. sjednice Glavnog odbora SSKH  od 14. prosinca  2012. godine (zapisnik dostavljen ranije);
  2. Usvajanje izvještaja o financijskom poslovanju SSKH  od 1. 1. do 31. prosinca 2012. godine (izvjestitelji:  Marko Maslić, predsjednik i Franjo Mandir, potpredsjednik SSKH);
  3. Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2013. godine (izvjestitelji: Marko Maslić, predsjednik i Franjo Mandir, potpredsjednik SSKH);
  4. Sindikalni prosvjed (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH);
  5. Izmjene i dopune Zakona o radu (izvjestitelj: Radovan Tadej, tajnik SSKH)

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Glavnog odbora SSKH od 14. prosinca 2012. godine

Na pitanje predsjednika o eventualnim primjedbama na zapisnik sa 6. sjednice Glavnog odbora SSKH, nitko se nije javio za riječ te je jednoglasno usvojen zapisnik sa 6. sjednice
Glavnog odbora SSKH od 14. prosinca 2012. godine.

Ad 2. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju SSKH od 1. 1.  do 31. 12. 2012. godine

Predsjednik Marko Maslić u uvodnom dijelu naglasio je da je prošla godina završila u okvirima predloženog plana. Potpredsjenik Franjo Mandir upoznao je  je prisutne o  Izvješću financijskog poslovanja od 1. 1. do 31. 12. 2012. godine te napomenuo da je isto Izvješće usvojeno na sjednici Nadzornog odbora koji ga je i usvojio te proslijedio Glavnom odboru na usvajanje.
Napomenuo je da je financijska 2012. godina završila pozitivno ostvarivši sve zacrtane ciljeve i zadatke u planiranim veličinama. Plan prihoda ostvaren je u odnosu na planirano, što znači da je SSKH završio poslovnu godinu pozitivno.

Nakon rasprave, Glavni odbor je jednoglasno usvojio, a na osnovu odredbe čl. 47. st. 1. podstavak 8., donio sljedeću

 O D L U K U

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju SSKH za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Ad 3. Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2013. godine

Marko Maslić, predsjednik i Franjo Mandir, potpredsjednik obrazložili su dostavljeni Prijedlog plana poslovanja za 2013. godinu prema raspoloživim pokazateljima napomenuvši da se vodilo računa o težoj recesijskoj gospodarskoj situaciji. Predloženi plan poslovanja za 2013. godinu je u danim okvirima oslanjajući se na prošlu 2012. godinu te će pratiti troškove prema prihodima članarine u ovoj godini.

Nakon rasprave Glavni odbor je jednoglasno usvojio, a na osnovu odredbe čl. 47. st. 1. podstavak 7., donio sljedeću

O D L U K U

Usvaja se Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2013. godine.

Ad 4. Sindikalni prosvjed

Predsjednik je upoznao članove Glavnog odbora o ovogodišnjem obilježavanju Međunarodnog praznika rada u organizaciji SSSH i udruženih sindikata koji će prosvjednim upozorenjem 1. svibnja na  Trgu bana Josipa Jelačića pod nazivom ''Mijenjajte smjer'' upozoriti Vladu RH kako hrvatski radnici, a posebice mladi, nezaposleni i visokoobrazovani, traže promjenu smjera razvoja  RH. Prema zadanim veličinama naš Sindikat sudjeluje sa 580 sudionika. U ime našeg Sidikata za koordinatora organiziranja i provedbe imenuje se  Radovan Tadej,  tajnik SSKH.

Ad 5. Izmjene i dopune Zakona o radu

Tajnik, Radovan Tadej informirao je prisutne o završnoj prvoj fazi rada na izmjenama i dopunama Zakona o radu. U prvoj fazi  nužne su bile izmjene i dopune usklađivanja s pravnom stečevinom Europske Unije, usklađivanjem s izmijenjenom Direktivom o europskim radničkim vijećima, rad na određeno vrijeme, zamjenski odmor, agencije za privemeno zapošljavanje, prekovremeni rad, probni rad, kolektivni višak radnika, fleksibilnost na tržištu rada. Rezultati druge faze izmjena Zakona o radu trebaju se zavšiti do kraja godine, a rezultitrali bi novim Zakonom o radu.  Druga faza će biti teža jer se radi o obrani prava radnika koja poslodavci žele sniziti. O nastavku rada na izmjenama i dopunama Zakona o radu redovno ćemo vas izvještavati.

Informacija o izmjenama i dopunama jednoglasno je usvojena.

Sjednica je završila s radom u 11:00 sati.

Zapisnik pripremila:                                                                          Predsjednik SSKH:
Dragana Tresk                                                                                   Marko Maslić

U Zagrebu, 15. ožujka 2013.


aktivnosti

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr