SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

6. sjednica Izvršnog odbora SSKH, 30. rujan 2011. - skraćeni zapisnik

6. sjednica Izvršnog odbora SSKH, održana 30. rujna (petak) 2011. godine s početkom u 16:00 sati u hotelu PARK, Čakovec

Nazočni članovi Izvršnog odbora SSKH: Marko Maslić, Franjo Mandir, Stjepan Čuček, Nenad Bačić, Anita Đuzel, Davorin Gombarović, Zdravko Ivandić, Robert Maršanić, Bruna Vlašić Jakovčić, Vesnica Bušić, Ljiljana Hamedović, Jasna Požar

Ostali nazočni: Radovan Tadej, tajnik SSKH, Dragana Tresk, administrativna radnica

Minutom šutnje članovi Izvršnog odbora SSKH odali su počast našem preminulom kolegi, Ivi Kneževiću, članu Izvršnog i Glavnog odbora i županijskom povjereniku SSKH za Dubrovačko-neretvansku županiju.

Sjednicu je otvorio i sjednicom predsjedao Marko Maslić, predsjednik SSKH Na prijedlog predsjednika, članovi Izvršnog odbora SSKH jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red:
1) Usvajanje skraćenog zapisnika s 5. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 15. lipnja 2011. godine (zaspinik dostavljen ranije);
2) Zaključivanje ugovora o radu s Dragicom  Tresk na određeno vrijeme za obavljanje poslova domaćice (izvjestitelj: Radovan Tadej, tajnik);
3) Pripema izvanredne skupštine SSKH (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik);
4) Pitanja, prijedlozi i informacije (izvjestitelj: Radovan Tadej, tajnik).

Ad 1) Usvajanje skraćenog zapisnika s  5. sjednice Izvršnog odbora održane 15. lipnja 2011. godine   
         

Izvršni odbor SSKH je jednoglasno usvojio skraćeni zapisnik s 5. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 15. lipnja 2011. godine.

Ad 2) Zaključivanje ugovora o radu s Draganom Tresk na određeno vrijeme za obavljanje poslova domaćice

Radovan Tadej kratko je informirao Izvršni odbor o povratku Ivane Šmuljić, administrativne radnice  s porodiljnog dopusta  te o otvaranju novog radnog mjesta ''domaćice''  u SSKH kao i sklapanju ugovora o radu Dragani Tresk na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci. Obrazložio je predloženi ugovor o radu te napomenuo kako će Ivana Šmuljić zbog  bolovanja biti češće odsutna, pa će trebati zamjenu na radnom mjestu.
Predsjednik Marko Maslić, nakon obrazloženja tajnika otvorio je  raspravu po ovoj točci dnevnog reda.
Vesnica Bušić, županijska povjerenica SSKH za Sisačko-moslavačku županiju predložila je izmjenu članka 8. stava 2. po kojemu bi radnici pripadala naknada za svaki dan proveden na radnom mjestu na zamjeni radnice na bolovanju. U raspravi su sudjelovali predsjednik Marko Maslić, potpredsjednik Franjo Mandir i Robert Maršanić, županijski povjerenik SSKH za Primorsko-goransku županiju.
Članovi Izvršnog odbora prihvatili su predloženi prijedlog za izmjenu  članka 8. stav 2. predloženog Ugovora na određeno vrijeme koji sada glasi: ''U slučaju kada Radnica obavlja poslove administrativne radnice, tada ostvaruje pravo na plaću koja pripada administrativnoj radnici''.

Ad 3) Priprema izvanredne skupštine SSKH

Predsjednik Marko Maslić podsjetio je prisutne o pripremi za izvanrednu skupštinu SSKH te o izboru novog člana Izvršnog odbora SSKH iz Dubrovačko-neretvanske županije.
Članovi Izvršnog odbora prihvatili su informaciju o održavanju izvanredne skupštine krajem godine.

Ad 4) Pitanja, prijedlozi i informacije

Predsjednik Marko Maslić, informirao je članove Izvršnog odbora da je prostor Sindikata u Zlatarskoj ulici otplaćen te da je SSKH postao i formalno 1/1 vlasnik 3 prostora.

Rad sjednice je zaključen u 17:00 sati.

Zapisnik sastavila:                                                      Predsjednik SSKH:
Dragana Tresk                                                             Marko Maslić


aktivnosti

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr