SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

 

Broj: 196/15.  Tuhelj, 3. prosinca 2015. godine

Skraćeni zapisnik

6. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u četvrtak, 3. prosinca 2015. godine u Tuheljskim Toplicama s početkom u 11:00 sati

PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Bačić Nenad, Đuzel Anita, Gotal Davor, Ivandić Zdravko, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Maslić Marko, Pisk Stjepan, Požar Jasna (sjednici se priključila u 11:40), Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

OPRAVDANO ODSUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Petrović Mutavdžija Antonija i Ljiljana Hamedović.

OSTALI PRISUTNI: Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljić, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH,  te predložio sljedeći

dnevni red:

 • Usvajanje zapisnik 5. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane  16. listopada 2015. godine (zapisnik dostavljen ranije);
 • Utvrđivanje mjesta i vremena održavanja XII. Susreta sindikalnih povjerenika (izvjestitelj: Marko Maslić);
 • Priprema za 4. sjednicu Glavnog odbora SSKH (izvjestitelj: Marko Maslić);
 • Imenovanje Inventurne komisije SSKH;
 • Pitanja, prijedlozi, informacije.


Ad. 1. Usvajanje zapisnik 5. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane  16. listopada
2015. godine

Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio skraćeni zapisnik 5. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 16. listopada 2015. godine u Trogiru.


Ad. 2. Utvrđivanje mjesta i vremena održavanja XII. Susreta sindikalnih povjerenika

Marko Maslić je informirao nazočne da je pristigla ponuda za smještaj hotela Labineca iz Gradca za termin 23.-25. rujna 2016. godine, radi održavanja XII. Susreta sindikalnih povjerenika SSKH, i to po cijenama:

 • dvokrevetna soba 230,00 kn (polupansion), te 265,00 kn (puni pansion) i
 • jednokrevetna soba 300,00 kn (polupansion), te 325,00 kn (puni pansion).

U petak, 23. rujna 2016. godine, kada se predviđa dolazak u Gradac, organizirao bi se poludnevni izlet u Međugorje po cijeni od 55,00 kn po osobi, dok bi se idući dan organizirao cjelodnevni izlet  u Dubrovnik po cijeni od 200,00 kn po osobi.
Nakon iscrpnog izlaganja predsjednika Maslića o ponudi za održavanje XII. Susreta sindikalnih povjerenika iz Gradca, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku da se pristupi potpisivanju ugovora s hotelom Labineca s naprijed ponuđenim uvjetima i cijenama.


Ad. 3. Priprema za 4. sjednicu Glavnog odbora SSKH

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića i rasprave u kojoj su sudjelovali Anita Đuzel, Zdravko Ivandić, Bruna Vlašić Jakovčić, Radovan Tadej i Marko Maslić, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio predloženi plan poslovanja za 2016. godinu te se upućuje Glavnom odboru SSKH na usvajanje.  Predsjednik je napomenuo da je Plan rađen na bazi svih prihoda i rashoda SSKH, tj. svih sindikalnih podružnica. Kako će na samoj sjednici Glavnog odbora biti nazočan izvršni tajnik SSSH Boris Feis, svi će moći dobiti detaljne upute i informacije o sastavljanju financijskih izvještaja, plana poslovanja podružnica i ubiranju sindikalne članarine u 2016. godini.


Ad. 4. Imenovanje Inventurne komisije SSKH

Na prijedlog Marka Maslića, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku o imenovanju Inventurne komisije SSKH i to u sastavu:

 • Zdravko Ivandić,
 • Stjepan Pisk i
 • Igor Pavlović.


Ad. 5. Pitanja, prijedlozi, informacije

 • Radovan Tadej informirao je nazočne o službenom dopisu Ministarstva rada i mirovinskog sustava o (ne)uračunavanju subota u dane godišnjeg odmora, te napomenuo da smo već u 2 riječka društva odaslali dopise poslodavcima kojima im skrećemo pažnju na odredbe akta Društva i propisanim odredbama Zakona o radu. Poziva sve nazočne da se, ako postoji potreba za slanjem dopisa i drugim Društvima, jave kako bismo dopise uputili na adrese i tih poslodavaca.
 • Radovan Tadej je podsjetio nazočne da su Robert Maršanić i Baldo Kovačević preuzeli na sebe zadatak o prikupljanju ponuda s uvjetima i cijenama redizajna web stranice SSKH. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Marko Maslić, Baldo Kovačević, Robert Maršanić  i Bruna Vlašić Jakovčić, zaključeno je da će se prikupiti informacije od SSSH tko im održava web stranicu, po kojoj cijeni i pod kojim uvjetima.
 • Radovan Tadej je informirao nazočne da SSSH traži od svih granskih sindikata podatke o povjerenicima zaštite na radu, odnosno izvještaj o stanju zaštite na radu po svim tvrtkama-podružnicama koje djeluju unutar Sindikata. Tabela sa traženim podacima je dostavljena svima, te je Izvršni odbor jednoglasno zaključio da se do kraja ove godine ista ispuni i dostavi natrag u ured SSKH.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.


Sjednica je završila s radom u 12,20 sati.


Zapisnik sastavila:                                                                             Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                       Marko Maslić

 

aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr