SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 90/2020; Rovinj, 25. rujna 2020. godine

 

Skraćeni zapisnik

6. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u petak, 25. rujna 2020. godine u TN Amarin, Maistra, Rovinj

s početkom u 15:00 sati

 

PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Zdravko Ivandić, Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Mario Banovac, Baldo Kovačević, Robert Maršanić, Mario Leljak, Bruna Vlašić Jakovčić, Jasna Požar (sjednici se priključila u 15.30), Vinko Fabijan i Vladimir Zadravec.

OSTALI PRISUTNI: Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljić, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Zdravko Ivandić, v.d. predsjednika SSKH. Minutom šutnje odala se počast pokojnom predsjedniku Marku Masliću. Utvrdio je da je prisutna natpolovična većina članova Izvršnog odbora SSKH te da će sve Odluke koje budu usvojene biti pravovaljane.

Za sjednicu je predložen i jednoglasno usvojen sljedeći

dnevni red:

 • Usvajanje skraćenog zapisnika s 5. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 29. svibnja 2020. godine u Zagrebu;
 • Mjesečni doprinos Savezu u 2021. godini;
 • Plan aktivnosti SSKH od listopada 2020. do listopada 2022. godine;
 • Donošenje Odluke o nabavci promidžbenog materijala;
 • Kombel Belišće, nezakonitost u financijskom poslovanju;
 • Članstvo i članarina u EPSU i PSI;
 • Pitanja, prijedlozi, informacije.

Ad. 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 5. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 29. svibnja 2020. godine u Zagrebu

Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio zapisnik 5. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 29. svibnja 2020. godine.

 Ad. 2. Mjesečni doprinos Savezu u 2021. godini

Nakon uvodnog izlaganja Zdravka Ivandića i Radovana Tadeja o održanom sastanku 11. rujna o.g. sa predstavnicima SSSH o mjesečnom financijskom doprinosu, u raspravu su se uključili Davor Gotal, Mario Banovac i Bruna Vlašić Jakovčić. Zaključeno je da će se mjesečni doprinos koji sada plaća SSKH prema SSSH u iznosu od 66.211,00 kn biti smanjen na iznos od 58.000,00 kuna, a taj iznos može u budućnosti biti samo manji. Do sljedeće sjednice Glavnog odbora znat će se točan izračun i iznos koji će SSKH mjesečno plaćati kao financijski doprinos prema SSSH od 2021. godine na dalje. Prihodi koje trenutno imamo nisu u opadanju, no ne znamo što svima budućnost donosi kroz isplatu plaća, pada broja članova, pa time i samim prihodom od uplate sindikalne članarine.

Ad. 3. Plan aktivnosti SSKH od listopada 2020. do listopada 2022. godine

a) Nakon uvodnog izlaganja Zdravka Ivandića i Radovana Tadeja, zaključeno je da se ne kreće sa organizacijom XVII. Susreta sindikalnih povjerenika SSKH u 2021. godini zbog trenutne epidemiološke situacije.

b) Nakon rasprave o izmjenama i dopunama Statuta SSKH, jednoglasno je zaključeno da tajnik SSKH do 31. siječnja 2021. pripremi Nacrt Prijedloga izmjena i dopuna Statuta SSKH i dostavi ga svim članovima Izvršnog odbora radi daljnje procedure.

Ad. 4. Donošenje Odluke o nabavci promidžbenog materijala

Nakon uvodnog izlaganja i kratke rasprave, Izvršni odbor jednoglasno je donio Odluku o nabavci promidžbenog materijala povodom božićno-novogodišnjih blagdana, i to: 400 kalendara, 300 blokova i kemijskih olovaka, te 100 privjesaka.

Ad. 5. Kombel Belišće, nezakonitost u financijskom poslovanju

Nakon uvodnog izlaganja Radovana Tadeja i Davora Gotala, Izvršni odbor jednoglasno je donio zaključak da se protiv bivšeg povjerenika Stjepana Peka pripremi prijava državnom odvjetništvu radi nezakonitosti u financijskom poslovanju podružnice SSKH Kombel d.o.o. Belišće. Ovaj je korak bitan za opstanak same podružnice i zadržavanja članstva u toj podružnici.

Ad. 6. Članstvo i članarina u EPSU i PSI

Radovan Tadej upoznao je prisutne o godišnjoj obvezi uplate članarine međunarodnim organizacijama EPSU (697,00€) i PSI (1.674,00€). Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Vinko Fabijan, Baldo Kovačević i Bruna Vlašić Jakovčić, Izvršni odbor jednoglasno je donio Odluku da se članarina prema EPSU i PSI od 2021. godine neće više plaćati. Konkretnu pomoć i podršku ovaj Sindikat od tih organizacija nikad nije imao, a dodatna činjenica nemogućnosti daljnjeg plaćanja je i epidemiološka situacija uslijed Covida-19 zbog koje se očekuje smanjeni prihod od članarine.

Ad. 7. Pitanja, prijedlozi, informacije

 • Izvršni odbor usuglasio se da se sljedeća sjednica Glavnog odbora SSKH održi 27. studenog 2020. godine u Zagrebu. Na toj sjednici bi se, između ostalog, raspravljalo o financijskom doprinosu Savezu samostalnih sindikata Hrvatske i imenovanju predsjednika SSKH do redovne izborne skupštine.
 • Radovan Tadej otvorio je raspravu oko web stranice našeg Sindikata, te zamolio konkretne prijedloge i ponude prisutnih članova Izvršnog odbora kako bi se mogli donijeti konkretni zaključci.
 • Na prijedlog Radovana Tadeja, Izvršni odbor jednoglasno je zaključio da ukoliko jedan od granskih sindikata SSSH preotme podružnicu našega Sindikata, da se za taj iznos članarine koji je ta podružnica uplaćivala prema SSKH, umanji kroz mjesečni financijski doprinos SSSH.
 • Vinko Fabijan upoznao je prisutne o neaktivnosti glavnog povjerenika podružnice SSKH Obala i lučice d.o.o. Zadar g. Tomislava Vukojevića i učestalim pritužbama članova te podružnice. Nakon kraće rasprave, Izvršni odbor jednoglasno je donio Odluku o zaduženju Radovana Tadeja i Vinka Fabijana za provođenje izvanredne skupštine u podružnici Obala i lučice d.o.o. Zadar.
 • Bruna Vlašić Jakovčić predložila je ukoliko netko od korisnika službenih brojeva SSKH napusti članstvo iz bilo kojeg razloga, da korisnik tog broja zadrži taj isti broj za vlastitu uporabu. O ovome prijedlogu će se naknadno odlučivati.
 • Na upit Vinka Fabijana o tijeku sudskog predmeta Infra-grad Obrovac, Radovan Tadej je informirao prisutne da je taj sudski spor još uvijek u toku, a nakon pripremnog ročišta nije bilo daljnjeg postupanja u ovom sudskom predmetu.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

Sjednica je završila s radom u 16:15 sati.

Zapisnik sastavila:                                                                            v.d. predsjednika SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                 Zdravko Ivandić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr