SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 6.  sjednice Glavnog odbora SSKH, održane 14. prosinca 2012. godine
u sjedištu SSKH, Zagreb,  Zlatarska 14 s početkom u 11:15 sati

fotoalbum

PRISUTNI ČLANOVI GLAVNOG ODBORA: Bačić Nenad, Bušić Vesnica, Čuček Stjepan, Dokoza Kuzman, Đuzel Anita, Franić Mirjana, Gombarović Davorin, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Ivezić Antun, Ivković Mara, Baldo Kovačević, Mandir Franjo, Maršanić Robert, Martinjak Dragutin, Požar Jasna, Ostojić Nikola, Prpić Tomislav, Božić Vladimir, Pohiba Ivan, Šupe Branimir, Tucković Miroslav, Vlašić Jakovčić Bruna, Zadravec Vladimir, Maslić Marko, Antun Ivezić,  Šturlan Branka

ISPRIČALI NEDOLAZAK: Nives Scomersich,  Damir Kuntin

OSTALI PRISUTNI: Radovan Tadej, tajnik SSKH, Dragana Tresk, administrativna radnica

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, pozdravio sve prisutne članove Glavnog odbora te predložio sljedeći

d n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa  5. sjednice Glavnog odbora SSKH od 16. ožujka 2012. godine.
  2. Odluka o privremenom financiranju SSKH od 1. 1. do 31. ožujka 2013. godine.
  3. Pitanja, prijedlozi i informacije.
  4. Ususret božićno-novogodišnjim blagdanima.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.   Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Glavnog odbora SSKH od 16. ožujka 2012. godine

Na pitanje predsjednika o eventualnim primjedbama na zapisnik sa 5. sjednice Glavnog odbora SSKH, nitko se nije javio za riječ te je jednoglasno usvojen zapisnik od 16. ožujka 2012. godine.

Ad 2.   Odluka o privremenom financiranju SSKH od 1. 1. do 31. ožujka 2013. godine

Potpredsjednik Franjo Mandir kratko je upoznao članove Glavnog odbora o potrebi donošenja Odluke o privremneom financiranju SSKH za prvo tromjesečje 2013. godine.
Na osnovu odredbe čl. 47. st. 1., podstavka 7. Statuta SSKH, Glavni odbor je jednoglasno usvojio Odluku o privremenom financiranju SSKH od 1.1. do 31.3. 2013. godine u visini ostvarenih prihoda i rashoda za isto razdoblje u 2012. godini. Plan prihoda i rashoda za 2013. godinu usvojit će se najkasnije do 31. ožujka 2012. godine.

Ad 3.   Pitanja, prijedlozi, informacije

Franjo Mandir, potpredsjednik informirao je Glavni odbor o najnovijim događanjima vezano uz Zakon o vodama, a predsjednik se osvrnuo na 8. Susrete sindikalnih povjerenika koji su održani od 19.-21. listopada o.g. u Opatiji kao i njihovoj odličnoj organizaciji i zadovoljstvu sudionika i gostiju.

Ad 4.  Ususret božićno-novogodišnjim blagdanima

Predsjednik Marko Maslić poželio je svim članovima Glavnog odbora i njihovim obiteljima sretne i vesele božićne i novogodišnje blagdane te u idućoj godini dobre poslovne rezultate.

Sjednica je završila s radom u 12:00 sati.

Zapisnik sastavila:                                                      Predsjednik SSKH:
Dragana Tresk                                                             Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr