SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

 

Broj: 147/15.  Trogir, 16. listopada 2015. godine

Skraćeni zapisnik

5. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u petak, 16. listopada 2015. godine u Trogiru, hotel Medena s početkom u 13:00 sati


PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Bačić Nenad, Đuzel Anita, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Kovačević Baldo (sjednici se priključio u 13:15), Maršanić Robert, Maslić Marko, Petrović Mutavdžija Antonija, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir (sjednici se priključio u 13:15).

OSTALI PRISUTNI: Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljić, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH,  te predložio sljedeći

dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 15. svibnja 2015. godine (zapisnik dostavljen ranije);
 2. Anketiranje podružnica SSKH na početku 2016. godine  (izvjestitelj: Marko Maslić);
 3. Božićno-novogodišnji program (izvjestitelj: Marko Maslić);
 4. Brisanje podružnice Komunalni centar Ivanić Grad (izvjestitelj: Stjepan Pisk);
 5. Rad teritorijalnih ureda SSSH za SSKH (izvjestitelj: Marko Maslić);
 6. Angažiranje revizorske tvrtke (izvjestitelj: Marko Maslić);
 7. Pitanja, prijedlozi i informacije.

Dnevni red jednoglasno je usvojen uz nadopunu točke 7.


Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 15. svibnja 2015. godine


Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio zapisnik 4. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 15. svibnja 2015. godine.


Ad. 2. Anketiranje podružnica SSKH na početku 2016. godine

Nakon uvodnog izlaganja Radovana Tadeja i Marka Maslića, Izvršni odbor jednoglasno je zaključio da će se početkom 2016. godine krenuti u anketiranje sindikalnih podružnica, i to na način da će članovi Izvršnog odbora anketirati one županije za koje su zaduženi s tabelarnim prikazom podataka, a rok za dostavu povratnih informacija bit će mjesec dana. Podružnice kod kojih je nemoguće doći do podataka, bit će zanemarene u anketi.


Ad. 3. Božićno-novogodišnji program

Na prijedlog predsjednika Marka Maslića, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku da se kreće u nabavku promidžbenih materijala u povodu božićno-novogdišnjih blagdana, i to: kalendara, rokovnika i kemijskih olovaka.


Ad. 4. Brisanje podružnice Komunalni centar Ivanić Grad

Nakon uvoda Marka Maslića i rasprave u kojoj su riječ uzeli Radovan Tadej i Stjepan Pisk, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku o brisanju sindikalne podružnice Komunalni centar Ivanić Grad d.o.o. i glavnog sindikalnog povjerenika Srećka Rastovića iz registra podružnica SSKH. Podružnica je brojala 10 članova, a problem je bio sindikalna neaktivnost i česti prigovori članova te podružnice na rad povjerenika i njihova odluka o istupanju iz članstva.


Ad. 5. Rad teritorijalnih ureda SSSH za SSKH

Marko Maslić upoznao je prisutne o aktivnostima u SSSH kao i radu njegovih teritorijalnih ureda. Naglasio je da je SSSH dao prijedlog o novom ustroju na terenu i novoj podjeli i zaduženjima za teritorijalne povjerenike, a naš Sindikat je dao pisano očitovanje s primjedbama i prijedlozima našeg viđenja Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, što teritorijalnog ustroja, što financijske konstrukcije. Informacija je kao takva prihvaćena.


Ad. 6. Angažiranje revizorske tvrtke

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića, a sukladno Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, Izvršni odbor jednoglasno je donio Odluku  o sklapanju ugovora  o vođenju računovodstvenih poslova za SSKH s revizorskom tvrtkom Kutleša s godišnjom naknadom od 7.500,00 kn. Naime, sindikati su u obvezi izraditi računski plan do studenog 2015. godine koji se dostavlja Ministarstvu financija, a nakon predaje završnih računa – 28. veljače 2016. godine, sindikati moraju angažirati revizorsku tvrtku koja će


Ad. 7. Pitanja, prijedlozi i informacije.

 1. Nakon uvodnog izlaganja Radovana Tadeja, Izvršni odbor SSKH jednoglasno donio Odluku o davanju suglasnosti podružnici SSKH Komunalac d.o.o. Hrvatska Kostajnica za organizaciju štrajka. Naglasio je da je razlog organizacije štrajka neisplata plaće za mjesec rujan ove godine. U slučaju da dođe do rješenja ovog problema te podružnice, od štrajka će se odustati.
 2. Nakon uvodnog izlaganja Radovana Tadeja, Izvršni odbor SSKH jednoglasno donio Odluku o usvajanju Pravilnika o zaštiti na radu za SSKH.
 3. Radovan Tadej je informirao sve nazočne da smo uputili dopis svim članovima Izvršnog odbora o neredovitoj uplati sindikalne članarine po županijama. Nakon kraće rasprave, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku da se svi očituju pisanim putem o istome radi daljnjeg postupanja.
 4. Radovan Tadej je infomirao sve nazočne o pristigloj ponudi o izradi web stranice našeg Sindikata, te moli Roberta Maršanića i Balda Kovačevića o njihovom angažmanu i prikupljanju dodatnih informacija i ponuda o izradi te stranice.
 5. Ivana Šmuljić informirala je sve prisutne da je SSSH  organizirao kraći trening za korištenje baze podataka kolektivnih ugovora. U bazu je do sada unijeto oko 170 kolektivnih ugovora, od čega 40 iz našeg Sindikata. Isti se mogu pregledavati, uspoređivati i iz njih vaditi statistički podaci uz prethodno dobivenu lozinku (dakle, nije dostupan svima, već samo onim povjerenicima  koji imaju lozinku za pristup), ali je dostupan svim sindikatima. Zbog te činjenice je Marko Maslić naglasio da ćemo vidjeti ubuduće da li ćemo dostavljati podatke SSSH i da li ćemo dostaviti lozinku našim podružnicama radi moguće manipulacije podacima onih društava koji imaju potpisan kolektivni ugovor s većim pravima u odnosu na druge ili eventualne prozivke direktora zbog objave istih. Informacija je primljena na znanje, a naš će Sindikat naknadno odlučiti da li ćemo dodjeljivati lozinke našim pvjerenicima.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.


Sjednica je završila s radom u 14,20 sati.

Zapisnik sastavila:                                                                             Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                       Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr