SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 53/2019,  Zagreb, 29. svibnja 2020. godine

 

Skraćeni zapisnik

5. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u petak, 29. svibnja 2020. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14
s početkom u 11:00 sati

 

PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Davor Gotal, Ljiljana Hamedović, Zdravko Ivandić, Mario Banovac, Baldo Kovačević, Robert Maršanić, Mario Leljak, Bruna Vlašić Jakovčić, Jasna Požar, Vinko Fabijan i Vladimir Zadravec.

OPRAVDANO ODSUTNI: Marko Maslić, predsjednik SSKH.

OSTALI PRISUTNI: Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljić, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je tajnik SSKH Radovan Tadej. Utvrdio je da  je prisutna natpolovična većina članova Izvršnog odbora SSKH te da će sve Odluke koje budu usvojene biti pravovaljane. Nažalost, povod sazivanja ove sjednice je loše zdravstveno stanje našeg predsjednika Marka Maslića, sa čime su svi prisutni upoznati.

Za sjednicu je predložen  i jednoglasno usvojen sljedeći

dnevni red:

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 4. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 13. ožujka 2020. godine u Zagrebu (zapisnik dostavljen ranije);
  2. Imenovanje vršitelja dužnosti predsjednika SSKH;
  3. XVI. Susreti sindikalnih povjerenika, Rovinj, 25. do 27. rujna 2020. godine;

Ad. 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 4. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 13. ožujka 2020. godine u Zagrebu

Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio zapisnik 4. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 13. ožujka 2020. godine.

Ad. 2. Imenovanje vršitelja dužnosti predsjednika SSKH

U ovakvim izvanrednim okolnostima, upravo je Izvršni odbor operativno tijelo koje može donijeti Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika SSKH, a zbog izrazito lošeg zdravstvenog stanja predsjednika Marka Maslića. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, temeljem odredbe čl. 61. st. 3., a u svezi s odredbom čl. 52. Statuta SSKH, Izvršni odbor SSKH je s 10 glasova 'za' i 1 'protiv' donio sljedeću Odluku:

  1. Za vršitelja dužnosti predsjednika  SSKH imenuje se potpredsjednik Zdravko Ivandić.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a prosljeđuje se prema odredbi čl. 52. st. 3. i 4.  Statuta SSKH Glavnom odboru SSKH na potvrđivanje na prvoj sljedećoj sjednici ovoga tijela.

Ad. 3. XVI. Susreti sindikalnih povjerenika, Rovinj, 25. do 27. rujna 2020. godine

Radovan Tadej upoznao je prisutne da je na ime akontacije ovogodišnjih Susreta povjerenika u Rovinju uplaćeno 33.000,00 kn te smo prema međusobno zaključenom Ugovoru obvezni uplatiti preostali dio iznosa na ime troškova do 25. srpnja ove godine. Nakon rasprave, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je zaključio:

  1. Da se HN Maistra Rovinj uputi prijedlog za zaključenje posebnog Dodatka Ugovoru o organiziranju Susreta sindikalnih povjerenika koji bi glasio: U slučaju da se Susreti sindikalnih povjerenika zbog pandemije korona virusa ne bi mogli održati u ugovorenom razdoblju, ugovorne strane su suglasne da će se pod istim uvjetima kao što je ugovoreno osnovnim Ugovorom, Susreti održati zadnjeg vikenda mjeseca rujna 2021. godine te će se od strane Maistre priznati sva financijska sredstva koja će uplatiti SSKH za održavanje Susreta predviđenih za rujan 2020. i prenijeti za plaćanje tih eventualno odgođenih Susreta koji bi se održali sljedeće godine.
  2.  Od strane SSKH će se pravodobno prema HN Maistra Rovinj izvršavati sve obveze iz međusobno zaključenog Ugovora o organiziranju Susreta sindikalnih povjerenika u 2020. godini.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

Sjednica je završila s radom u 11:50 sati.

Zapisnik sastavila:                                                                            Tajnik SSKH:
Ivana Šmuljić            
                                                                          Radovan Tadej


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr