SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

 

Broj: 48/2016.  Zagreb, 18. ožujka 2016. godine

Skraćeni zapisnik

5. sjednice Glavnog odbora SSKH održane u petak, 18. ožujka 2016. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14
s početkom u 11:00 sati

 

PRISUTNI ČLANOVI GLAVNOG ODBORA: Bačić Nenad, Božić Vladimir, Đuzel Anita, Franov Nikša, Gombarović Davorin, Gotal Davor, Grgurić Nino, Halambek Zdravko, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Ivković Mara, Kokot Andrej, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Maslić Marko, Petrović Mutavdžija Antonija, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Prpić Tomislav, Puhek Branimir (sjednici se priključio u 11:15), Rastovčan Dario, Sandrini Davor, Scomersich Nives, Šupe Branimir, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

OPRAVDANO ODSUTNI ČLANOVI GLAVNOG ODBORA: Stoilković Zdravko.

OSTALI NAZOČNI: Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Boris Feis, tajnik SSSH, Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljić, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH i pozdravio sve nazočne. Konstatirao je da je prisutno 26  od ukupno 27 članova Glavnog odbora SSKH.

Na prijedlog predsjednika Marka Maslića, Glavni odbor SSKH je jednoglasno usvojio sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa  4. sjednice Glavnog odbora SSKH  od 11. prosinca  2015. godine;  (zapisnik dostavljen ranije)
  2. Usvajanje izvještaja o financijskom poslovanju SSKH  od 1. 1. do 31. prosinca 2015. godine;

izvjestitelj:  Marko Maslić, predsjednik SSKH i Boris Feis, tajnik SSSH - Statusne promjene u Glavnom odboru SSKH;

Izvjestitelj: Radovan Tadej, tajnik SSKH - Rad i djelovanje SSSH u Teritorijalnim uredima;

Izvjestitelj: Mladen Novosel, predsjednik SSSH -Pitanja, prijedlozi i informacije.


Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa  4. sjednice Glavnog odbora SSKH  od 11. prosinca  2015.
godine

Glavni odbor SSKH jednoglasno je usvojio skraćeni zapisnik 4. sjednice Glavnog odbora SSKH održane 11. prosinca 2015. godine.


Ad. 2. Usvajanje izvještaja o financijskom poslovanju SSKH  od 1. 1. do 31. prosinca
2015. godine

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića, Boris Feis - tajnik SSSH podnio je detaljan izvještaj o financijskom poslovanju SSKH za 2015. godinu. Napomenuo je da je isti već ranije usvojen na sjednicama Nadzornog i Izvršnog odbora, održanim neposredno prije sjednice Glavnog odbora. Glavni odbor SSKH jednoglasno je usvojio izvještaj o financijskom poslovanju SSKH za 2015. godinu. Izvještaj se prilaže ovom zapisniku.


Ad. 3. Statusne promjene u Glavnom odboru SSKH

Nakon uvodnog izlaganja Radovana Tadeja, Glavni odbor SSKH je jednoglasno, na osnovu odredbe čl. 37. Statuta, donio Odluku:

  1. Razrješava se g. Damir Kuntin članstva u GO SSKH radi prestanka obavljanja dužnosti županijskog povjerenika SSKH za Bjelovarsko-bilogorsku županiju.
  2. Imenuje se gđa Ljiljana Ivanić, novoimenovana županijska povjerenica SSKH Bjelovarsko-bilogorske županije za članicu Glavnog odbora SSKH u ovom mandatnom razdoblju.


Ad. 4. Rad i djelovanje SSSH u Teritorijalnim uredima

Mladen Novosel, predsjednik SSSH podnio je iscrpan izvještaj o promjenama u radu Teritorijalnih ureda SSSH, smanjenju broja zaposlenih u SSSH. Zamolio je sve prisutne da, ukoliko primjete probleme u radu teritorijalnih povjerenika ili pravnika na terenu zaposlenih u Savezu, slobodno kontaktiraju Ured Predsjedništva kako bi se promptno reagiralo i ispravile pogreške. Napomenuo je da je naglasak na učlanjenju novih članova, te da će mu dobro doći prikupljene ankete našeg Sindikata po županijama/podružnicama, radi smjernica koliko je zaposlenih u društvima, koliko je članova učlanjeno, te da li postoji prostora za novo učlanjenje. Može se napraviti paralelna usporedba za godinu dana da se vidi da li postoje pomaci po tom pitanju. U raspravi su sudjelovali Marko Maslić, Radovan Tadej, Dario Rastovčan, Nives Scomersich, Bruna Vlašić Jakovčić, Vladimir Božić, Davor Gotal, Branimir Šupe i Baldo Kovačević.


Ad. 5. Pitanja, prijedlozi i informacije

Marko Maslić je informirao nazočne da će se XII. Susreti sindikalnih povjerenika ove godine održati u Gradcu od 23. do 25. rujna. Prijave će se vršiti do zaključno 15. srpnja o.g., a naknadne prijave neće se prihvaćati, bez iznimki.


Sjednica Glavnog odbora SSKH je završila s radom u 12,50 sati.

 

Zapisnik sastavila:                                                                             Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                       Marko Maslić

 

aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr