SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

 

Broj: 105/15., Garešnica, 15. svibnja 2015. godine

Skraćeni zapisnik

4. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u petak, 15. svibnja 2015. godine u Garešnici, hotel Garić s početkom u 15:00 sati


PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Bačić Nenad, Đuzel Anita, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Maslić Marko, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

ODSUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Petrović Mutavdžija Antonija.

OSTALI PRISUTNI: Radovan Tadej, tajnik SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSK, ustanovio da je prisutan dovoljan broj članova Izvršnog odbora (12 prisutnih od ukupno 13 članova Izvršnog odbora) za donošenje pravovaljanih odluka,  te predložio sljedeći

dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 13. ožujka 2015. godine (zapisnik dostavljen ranije);
  2. Izvješća županijskih povjerenika SSKH o članovima SSKH po podružnicama (izvjestitelj: Marko Maslić);
  3. XI. Susreti sindikalnih povjerenika (izvjestitelj: Marko Maslić).

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 13. ožujka 2015. godine

Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio zapisnik 3. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 13. ožujka 2015. godine.

Ad. 2. Izvješća županijskih povjerenika SSKH o članovima SSKH po podružnicama

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića i Radovana Tadeja o pristiglim izvješčima, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio sljedeće zaključke:

  1. Županijskim povjerenicima koji nisu dostavili podatke o članstvu i podružnicama bit će upućena požurnica;
  2. Na kraju ove godine ili početkom sljedeće zatražit će se ponovno od strane županijskih povjerenika podaci o članstvu i podružnicama;
  3. Kada se prikupe cjeloviti podaci tada će se napraviti i usporedni prikaz članstva i uplata članarine.


Ad. 3. XI. Susreti sindikalnih povjerenika

Nakon kratke diskusije, Izvršni odbor SSKH  zaključio je da će se dopis o održavanju XI. Susreta sindikalnih povjerenika SSKH (16.-18. listopada 2015. godine, u Trogiru, hotelsko naselje Medena) uputiti odmah svim sindikalnim povjerenicima, a rok za njihovo očitovanje o dolasku na Susrete bit će do 31. srpnja 2015. godine.


Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

Sjednica je završila s radom u 17,00 sati.

Zapisnik sastavio:                                                                              Predsjednik SSKH:
Radovan Tadej                                                                                    Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr