SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

 

Broj: 25/2020.    Zagreb, 13. ožujka 2020. godine

 

Skraćeni zapisnik

4. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u petak, 13. ožujka 2020. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14
s početkom u 10:00 sati

 

PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Maslić Marko,  Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Banovac Mario, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Leljak Mario, Vlašić Jakovčić Bruna, Fabijan Vinko i Zadravec Vladimir.

PRISUTNI ČLANOVI  NADZORNOG ODBORA: Bušić Vesnica, Stanić Ingrid, Oršulić Đurđica i Marković Mario.

OPRAVDANO ODSUTNI: Jasna Požar i Holetić Boris (član NO SSKH).

OSTALI PRISUTNI: Feis Boris, tajnik SSSH, Tadej Radovan, tajnik SSKH i Šmuljić Ivana, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH. Utvrdio je da  je prisutna natpolovična većina članova Izvršnog i  Nadzornog odbora SSKH te da će sve Odluke koje budu usvojene, biti pravovaljane.

Za sjednicu je predložen sljedeći

dnevni red:

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 3. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 4. listopada 2019. godine u Rovinju;
  2. Izvješće o financijskom poslovanju SSKH u 2019. godini;
  3. Izvješća podružnica o financijskom poslovanju u 2019. godini;
  4. Izvješća  članova Izvršnog odbora o radu u 2019. godini;
  5. Srce sindikalne solidarnosti – prijedlog za dodjelu nagrade;
  6. Brisanje podružnice Hober d.o.o. Korčula iz registra SSKH;
  7. Pitanja, prijedlozi, informacije.

Ad. 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 3. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 4. listopada 2019. godine u Rovinju

Jednoglasno je usvojen zapisnik 3. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 4. listopada 2019. godine u Rovinju.

Ad. 2. Izvješće o financijskom poslovanju SSKH u 2019. godini

Nakon uvodnog obraćanja Marka Maslića, Boris Feis je podnio izvještaj o financijskom poslovanju u 2019. godini. Konsolidirano izvješće prema knjigovodstvenim podacima financijskog izvještaja za 2019. godinu obuhvaćeno je sa 164 sindikalne podružnice. Nakon detaljnog izvještaja po stavkama poslovanja, istaknuo je da je konačni rezultat pozitivno poslovanje u iznosu od 348.676,00 kuna, a da je stanje na dan 31. 12. 2019. godine 1.675.922,00 kn. Bruna je pohvalila takvo poslovanje usprkos opadanju članstva. Vesnica Bušić, kao predsjednica Nadzornog odbora SSKH je također pohvalila ovakvo stabilno poslovanje, uz kritiku podružnicama koje nisu dostavile svoja financijska izvješća.
Izvršni  odbor jednoglasno prihvaća izvješće o financijskom poslovanju SSKH u 2019. godini i prosljeđuje ga Glavnom odboru na usvajanje.

Ad. 3. Izvješća podružnica o financijskom poslovanju u 2019. godini

Izvršni odbor je upoznat s podružnicama koje su dostavile i koje nisu dostavile financijska izvješća za 2019. godinu, a nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića i Radovana Tadeja za raspravu se javio Mario Banovac s naglaskom da ne zna na koji način prisiliti podružnice na obvezu dostave financijskog izvještaja. Nakon toga je Izvršni odbor jednoglasno ponovio svoj prijašnji zaključak da su sankcije zatvaranje računa onim podružnicama koje nisu dostavile svoje financijske izvještaje.

Ad. 4. Izvješća  članova Izvršnog odbora o radu u 2019. godini

Radovan Tadej je informirao nazočne o dostavi izvještaja o radu članova Izvršnog odbora SSKH.

Ad. 5. Srce sindikalne solidarnosti – prijedlog za dodjelu nagrade

Radovan Tadej upoznao je prisutne o pristiglom prijedlogu Međimurske županije za dodjelu nagrade SSSH 'Srce sindikalne solidarnosti' Davoru Vikertu, glavnom povjereniku podružnice Ekom Čakovec.  Izvršni odbor SSKH jednoglasno je prihvatio prijedlog da naš Sindikat predloži Davora Vikerta za dodjelu nagrade SSSH 'Srce sindikalne solidarnosti'. Obrazloženje Odluke se prilaže ovom zapisniku.

Ad. 6. Brisanje podružnice Hober d.o.o. Korčula iz registra SSKH

Nakon uvodnog izlaganja Radovana Tadeja, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku o brisanju podružnice Hober Korčula iz registra podružnica i povjerenika našeg Sindikata.

Ad. 7. Pitanja, prijedlozi, informacije

  1. Marko Maslić informirao je nazočne da će se na 4. svečanoj sjednici Glavnog odbora uručiti plakete za 24 člana našeg Sindikata i njihov dugogodišnji rad u tijelima SSKH te će im se uz priznanje podijeliti i prigodni darovi. Izvršni odbor jednoglasno je prihvatio ovaj prijedlog.
  2. Marko Maslić i Radovan Tadej su informirali prisutne  da je protiv SSKH podignuta tužba za nadomjestak štete zbog nezakonito provedenog štrajka  u podružnici Infra-grad Obrovac. Sudski postupak je u tijeku i dobra je stvar za naš Sindikat da Društvo Infra-grad Obrovac za sada u tužbi i odgovoru na naš podnesak ne prilaže nikakvih računa ili drugih dokaza kojima dokazuje visinu štete. Inače, tužbeni zahtjev je u iznosu od ukupno 324.875,00 kn.
  3. Na zamolbu podružnice Komunalije d.o.o. Čazma, Izvršni odbor jednoglasno je donio Odluku da se donira 10.000,00 kuna za organizaciju 12. Sportskih igara Komunalaca koje će održati u Čazmi. Donacija će se uplatiti na račun podružnice Komunalije d.o.o. Čazma.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

Sjednica je završila s radom u 10:50 sati.

Zapisnik sastavila:                                                                                        Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                                   Marko Maslić

 

aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr