SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

4. sjednica Glavnog odbora SSKH, 9. prosinca 2011. - skraćeni zapisnik

4. sjednica Glavnog odbora SSKH, održana 9. prosinca 2011. godine u Zagrebu, Zlatarska 14 s početkom u 10,00 sati

Nazočni članovi Glavnog odbora: Marko MASLIĆ, Nikola OSTOJIĆ, Kuzman DOKOZA, Robert MARŠANIĆ, Zdravko IVANDIĆ, Mara IVKOVIĆ, Davorin GOMBAROVIĆ, Davor GOTAL, Bruna VLAŠIĆ JAKOVČIĆ, Nives SCOMERSICH, Vesnica BUŠIĆ, Stjepan ČUČEK, Jasna POŽAR, Franjo MANDIR, Anita ĐUZEL, Damir KUNTIN, Baldo KOVAČEVIĆ, Dragutin MARTINJAK, Vladimir ZADRAVEC, Nenad BAČIĆ, Miroslav TUCKOVIĆ, Branimir ŠUPE, Mirjana FRANIĆ, Ljiljana HAMEDOVIĆ, Ivan POHIBA, Vladimir BOŽIĆ i Tomislav PRPIĆ.

Odsutni članovi Glavnog odbora: Antun IVEZIĆ (op.) i Branka ŠTURLAN (op.).

Nazočni članovi Nadzornog odbora: Gordana KRAVAR, Mile ĆORIĆ, Ivica MEGLIĆ, Zdravko MARKAČ i Marijan PLEŠA.

Nazočni članovi Statutarne komisije: Nada BARIŠIĆ, Pero JELINIĆ, Drago CVITKOVIĆ, Eleonora KOTIGA VAŠ i Silvana SABLIĆ.

Ostali nazočni: Mladen NOVOSEL predsjednik SSSH, Željko SLUNJSKI tajnik SSSH, Radovan TADEJ tajnik SSKH i Ivana ŠMULJIĆ administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, pozdravio sve prisutne članove Glavnog odbora, Statutarne komisije, Nadzornog odbora te predsjednika SSSH Mladena Novosela i tajnik SSSH Željka Slunjskog. Potom je pozvao sve nazočne da se pokojnom Ivi Kneževiću oda počast.

Na prijedlog Damira Kuntina da se na dnevni red uvrsti prijedlog novog Zakona o vodama, Marko Maslić je predložio da se o navedenom prijedlogu pripreme materijali i dnevni red na jednoj od narednih sjednica kako bi donijeli određene odluke i zaključke.

Glavni odbor SSKH jednoglasno je usvojio sljedeći dnevni  red:
1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Glavnog odbora SSKH od 18. ožujka 2011. godine;
2. Odluka o privremenom financiranju SSKH od 1.1. do 31.3. 2012. godine;
3. Aktualnosti u SSKH;
4. Pitanja, prijedlozi i informacije.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Glavnog odbora SSKH od 18. ožujka 2011. godine
Glavni odbor SSKH jednoglasno je usvojio zapisnik 3. sjednice Glavnog odbora SSKH od 18. ožujka 2011. godine.

Ad. 2. Odluka o privremenom financiranju SSKH od 1.1. do 31.3. 2012. godine
Nakon kratkog uvoda Marka Maslića, Glavni odbor SSKH jednoglasno je usvojio Odluku o privremenom financiranju SSKH od 1.1. do 31.3. 2012. godine u visini ostvarenih prihoda i rashoda za isto razdoblje u 2011. godini. Plan prihoda i rashoda za 2012. godinu usvojit će se najkasnije do 31. ožujka 2012. godine.

Ad. 3. Aktualnosti u SSKH
Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića o neuplati članarine i aktivnostima učlanjenja na terenu, riječ je dobio predsjednik SSSH Mladen Novosel. Predsjednik SSSH upoznao je nazočne o financijskom stanju i broju zaposlenih u SSSH, te aktivnostima koje SSSH poduzima na području uspostave suradnje s novoformiranom Vladom RH. Naglasio je da se nada da će nova Vlada raditi u skladu s najavljenim programom. Potom je zaželio svima nazočnima i njihovim obiteljima sve najbolje u Novoj godini.
Marko Maslić je nakon toga otvorio raspravu o preotimanju sindikalnih podružnica od strane granskih sindikata koji također djeluju unutar SSSH. U raspravu su se ukljičili Vesnica Bušić, Mladen Novosel, Davor Gotal, Damir Kuntin, Franjo Mandir i Marko Maslić. Zaključeno je da teritorijalni predstavnici SSSH moraju jednako zastupati interese svih udruženih sindikata, a sve sukladno sistematizaciji i opisu radnih mjesta. U slučaju bilo kakvih naznaka kršenja ugovora o radu od strane teritorijalnih predstavnika, predsjednik SSSH je zamolio županijske i sindikalne povjerenike SSKH da o tome odmah izvjeste ured Predsjedništva SSSH kako bi se na vrijeme poduzele određene sankcije ili eventualno spriječile buduće radnje preotimanja sindikalnih podružnica unutar granskih sindikata koji djeluju unutar SSSH.

Ad. 4. Pitanja, prijedlozi i informacije
Pitanja, prijedloga i informacija nije bilo.

Rad sjednice zaključen je u 10,35 sati.

Zapisnik pripremila:                                                      Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                  Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr