SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

 

Broj: 195/2015.   Zagreb, 11. prosinca 2015. godine

 

Skraćeni zapisnik
4. sjednice Glavnog odbora SSKH održane u petak, 11. prosinca 2015. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14 s početkom u 10:30 sati

PRISUTNI ČLANOVI GLAVNOG ODBORA: Bačić Nenad, Božić Vladimir, Đuzel Anita, Franov Nikša (sjednici pristupio u 10:42), Gombarović Davorin, Gotal Davor, Grgurić Nino, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Ivković Mara, Kokot Andrej, Kovačević Baldo, Kuntin Damir, Maršanić Robert, Maslić Marko, Ostojić Nikola, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Prpić Tomislav, Puhek Branimir, Rastovčan Dario, Sandrini Davor, Scomersich Nives, Stoilković Zdravko, Šupe Branimir, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

OPRAVDANO ODSUTNI ČLANOVI GLAVNOG ODBORA: Zdravko Halambek i Antonija Petrović Mutavdžija..

OSTALI NAZOČNI: Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Boris Feis, tajnik SSSH, Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljić, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH i pozdravio sve nazočne. Konstatirao je da je prisutno 27  od ukupno 29 članova Glavnog odbora SSKH.
Na prijedlog predsjednika Marka Maslića, Glavni odbor SSKH je jednoglasno usvojio sljedeći

dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa  3. sjednice Glavnog odbora SSKH održane 20. ožujka 2015. godine (zapisnik dostavljen ranije);
  2. Usvajanje plana poslovanja za 2016. godinu (izvjestitelj: Marko Maslić);
  3. Pitanja, prijedlozi i informacije;
  4. Ususret Božićno-novogodišnjim praznicima.

(Izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH)


Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa  3. sjednice Glavnog odbora SSKH održane 20. ožujka

2015. godine

Glavni odbor SSKH jednoglasno je usvojio skraćeni zapisnik 3. sjednice Glavnog odbora SSKH održane 20. ožujka 2015. godine.


Ad. 2. Usvajanje plana poslovanja za 2016. godinu

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića, iscrpnog obrazloženja predloženog plana poslovanja SSKH za 2016. godinu Borisa Feisa i rasprave u kojoj su sudjelovali Branimir Šupe, Radovan Tadej, Boris Feis, Marko Maslić, Bruna Vlašić Jakovčić, Damir Kuntin, Nino Grgurić, Branimir Puhek, Tomislav Prpić, Baldo Kovačević i Jasna Požar, Glavni odbor SSKH jednoglasno je usvojio predloženi Plan poslovanja SSKH za 2016. godinu.
Plan poslovanja SSKH za 2016. godinu i obrazloženje plana, čine sastavni dio ovog zapisnika.
Boris Feis upoznao je prisutne da se angažiranjem revizorske tvrtke postižu smjernice u poslovanju SSKH, ali i svih podružnica za koje se ukaže potreba, te da je revizija tu da nam pomogne, a ne da nas kritizira.
Napomenuo je da sve podružnice imaju rok dostave bilance do najkasnije 25. siječnja 2016. godine, te zamolio tajnika Radovana Tadeja da kontrolira dospjeće bilanci od strane sindikalnih podružnica SSKH.


Ad. 3. Pitanja, prijedlozi i informacije

Marko Maslić dao je riječ predsjedniku SSSH Mladenu Novoselu koji je iscrpno informirao nazočne o stanju na političkoj sceni RH, organizacijskoj i teritorijalnoj shemi rada SSSH.


Ad. 4. Ususret Božićno-novogodišnjim praznicima

  1. Marko Maslić upoznao je sve prisutne da je Nikola Ostojić s danom 27. studenim ove godine otišao u mirovinu. Zahvalio mu se na sindikalnom radu svih ovih godina, učestvovanju u radu Glavnog odbora Sindikata, te mu u ime svih članova uručio prigodan poklon. Nakon toga se i Nikola sa riječima hvale obratio nazočnima i sa željama za uspješan rad u budućnosti svima koji ostaju u Sindikatu.
  2. Marko Maslić je završio rad sjednice uz iskrene čestitke, blagoslovljene božićne blagdane, te sretnu i uspješnu Novu Godinu svim prisutnima i članovima obitelji.


Sjednica Glavnog odbora SSKH je završila s radom u 11,50 sati.

Zapisnik sastavila:                                                                             Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                       Marko Maslić

 

aktivnosti

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr