SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 26/2020, Zagreb, 13. ožujka 2020. godine

Skraćeni zapisnik

4. svečane sjednice Glavnog odbora SSKH održane u petak, 13. ožujka 2020. godine u Zagrebu,
sjedištu SSKH, Zlatarska 14 s početkom u 11,00 sati

PRISUTNI ČLANOVI GLAVNOG ODBORA: Marko Maslić, Mario Leljak, Ljiljana Hamedović, Davor Sandrini, Robert Potočki, Vladimir Zadravec, Branimir Puhek, Ljilja Ivanić, Vinko Fabijan, Mario Banovac, Baldo Kovačević, Bruna Vlašić Jakovčić, Robert Maršanić, Zdravko Ivandić, Dario Rastovčan, Zdravko Stoilković, Davor Gotal, Srđan Grujić, Nino Grgurić, Joze Zmijarević.

OPRAVDANO ODSUTNI: Jasna Požar, Tomislav Prpić, Marinko Mileusnić, Marina Abramić, Branimir Šupe, Nives Scomersich, Nikša Franov, Snježana Sikirić i Borislav Grgić.

OSTALI PRISUTNI: Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Boris Feis, tajnik SSSH, Vesnica Bušić, predsjednica Nadzornog odbora SSKH, Ingrid Stanić, članica Nadzornog odbora SSKH, Đurđica Oršulić, članica Nadzornog odbora SSKH, Boris Holetić, član Nadzornog odbora SSKH, Mario Marković, član Nadzornog odbora SSKH, Igor Pavlović, član Statutarne komisije SSKH, PetraVaci, predsjednica Statutarne komisije SSKH, Roberto Bolković, član Statutarne komisije SSKH, Boris Feis, tajnik SSSH, Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Željko Klaus, potpredsjednik SSSH, Božica Žilić, potpredsjednica SSSH, Radovan Tadej, tajnik SSSH i Ivana Šmuljić, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH. Naglasio je da je prisutna natpolovična većina članova Glavnog odbora te da će sve odluke koje budu usvojene biti pravovaljane. Pozdravio je i sve prisutne članove Nadzornog odbora i Statutarne komisije SSKH, predsjednika SSSH Mladena Novosela, tajnika SSSH Borisa Feisa, potpredsjednike SSSH Željka Klausa i Božicu Žilić. Jednoglasno je usvojen sljedeći

dnevni red:

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 3. sjednice Glavnog odbora SSKH održane 6. prosinca 2019. godine u Zagrebu;
  2. Izvješće o financijskom poslovanju SSKH u 2019. godini (izvjestitelj:  Boris Feis);
  3. Trideset godina našega Sindikata – pozdravni govor predsjednika Marka Maslića  (1990.-2020.);
  4. Podjela priznanja dugogodišnjim članovima statutarnih tijela našeg Sindikata.

Ad. 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 3. sjednice Glavnog odbora SSKH održane 6. prosinca 2019. godine u Zagrebu

Glavni odbor SSKH jednoglasno je usvojio skraćeni zapisnik 3. sjednice Glavnog odbora SSKH održane 6. prosinca 2019. godine.

Ad. 2. Izvješće o financijskom poslovanju SSKH u 2019. godini

Nakon uvodnog obraćanja Marka Maslića, Boris Feis je podnio izvještaj o financijskom poslovanju u 2019. godini. Konsolidirano izvješće prema knjigovodstvenim podacima financijskog izvještaja za 2019. godinu obuhvaćeno je sa 164 sindikalne podružnice. Nakon detaljnog izvještaja po stavkama poslovanja, istaknuo je da je konačni rezultat pozitivno poslovanje u iznosu od 348.676,00 kuna, a da je stanje na dan 31. 12. 2019. godine 1.675.922,00 kn.
Glavni odbor SSKH  jednoglasno je usvojio  izvješće o financijskom poslovanju SSKH u 2019. godini. Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH 2019. godine prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad. 3. Trideset godina našega Sindikata – pozdravni govor predsjednika Marka Maslića  (1990.-2020.)

Predsjednik SSKH Marko Maslić obratio se svim prisutnima te naglasio da smo svim nazočnima uručili pisano izvješće od radu ovoga Sindikata od 2004. godine do danas te se zahvalio tajniku SSSH Borisu Feisu u prikupljanju financijskih podataka kroz proteklih 16 godina rada SSKH. Nazočnima su se obratili i predsjednik SSSH Mladen Novosel, potpredsjednik SSSH Željko Klaus i potpredsjednica Božica Žilić uz pohvale i čestitke radu našeg Sindikata.

Ad. 4. Podjela priznanja dugogodišnjim članovima statutarnih tijela našeg Sindikata

Marko Maslić je uručio plakete (prisutnim) svim članovima statutarnih tijela našeg Sindikata koji su u ovom Sindikatu od 2010. godine i ranije uz prigodni poklon: BUŠIĆ Vesnica, GOTAL Davor, HAMEDOVIĆ Ljiljana, IVANDIĆ Zdravko, MARŠANIĆ Robert, POŽAR Jasna, PRPIĆ Tomislav, SCOMERSICH Nives, ŠUPE Branimir, VLAŠIĆ JAKOVČIĆ Bruna i ZADRAVEC Vladimir.

Plakete su uručene i (prisutnim) članovima tijela SSKH od 2014. godine: FRANOV Nikša, GRGURIĆ Nino, IVANIĆ Ljilja, KOVAČEVIĆ Baldo, ORŠULIĆ Đurđica, PAVLOVIĆ Igor, PLEŠTINA Nino, PUHEK Branimir, RASTOVČAN Dario, SANDRINI Davor, STANIĆ Ingrid i STOILKOVIĆ Zdravko.

Predsjednik SSKH Marko Maslić na samom je kraju uručio i prigodni poklon administrativnoj radnici SSKH Ivani Šmuljić povodom jubilarnih 20 godina rada u ovom Sindikatu.

Sjednica Glavnog odbora SSKH je završila s radom u 12,20 sati.

Zapisničar:                                                                                     Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                 
                                                Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr