SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 30/15., Zagreb, 13. ožujak 2015. godine

Skraćeni zapisnik

3. sjednice Izvršnog odbora SSKH
održane u petak, 13. ožujka 2015. godine u Zagrebu, Zlatarska 14 s početkom u 10:00 sati

PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Bačić Nenad, Đuzel Anita, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Maslić Marko, Petrović Mutavdžija Antonija, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

OSTALI PRISUTNI: Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljić, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH te predložio sljedeći

dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 13. studenog 2014. godine (dostavljen ranije) i 2. sjednice (telefonske) od 10. veljače 2015. godine ;
 2. Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH 1.1.-31.12.2014. godine i prijedlog plana poslovanja za 2015. godinu (izvjestitelj: Marko Maslić);
 3. Izvješće članova IO SSKH za 2014. godinu (izvjestitelj: Marko Maslić);
 4. Redizajn web stranice (izvjestitelj: Radovan Tadej);
 5. Nagrada SSSH 'Srce sindikalne solidarnosti' (izvjestitelj: Radovan Tadej);
 6. Molba za iznajmljivanje prostorije u Zlatarskoj broj 14 (izvjestitelj: Radovan Tadej);
 7. Financijska izvješća podružnica za 2014. godinu (izvjestitelj: Marko Maslić);
 8. Pitanja, prijedlozi i informacije.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.


Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 13. studenog 2014. godine (dostavljen ranije) i 2. sjednice (telefonske) od 10. veljače 2015. godine

Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio zapisnik 1. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 13. studenog 2014. godine i 2. sjednice (telefonske) od 10. veljače 2015. godine.


Ad. 2. Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH 1.1.-31.12.2014. godine i prijedlog
plana poslovanja za 2015. godinu

Marko Maslić podnio je uvodno izlaganje te je naglasio da je sve materijale o financijskom poslovanju kao i plan poslovanja za ovu godinu pripremio Franjo Mandir. Napomenuo je da je sjednica Nadzornog odbora SSKH održana 6. ožujka 2015. godine. Na istoj su usvojeni Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH za 1.-12. 2014. godine i Plan poslovanja SSKH za 2015. godinu te se upućuju Izvršnom i Glavnom odboru na daljnje usvajanje. Nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali Nenad Bačić i Marko Maslić, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio sljedeću Odluku:

 1. Usvaja se Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH 1.1.-31.12.2014. godine;
 2. Usvaja se Plan poslovanja SSKH za 2015. godinu.

Isti se upućuju Glavnom odboru SSKH na usvajanje.


Ad. 3. Izvješće članova IO SSKH za 2014. godinu

Marko Maslić je naglasio da svi članovi Izvršnog odbora imaju sve uvjete i preduvjete za nesmetanu komunikaciju sa članovima i povjerenicima na nivou županija za koje su zaduženi. Krajem prošle godine svi su dobili mobilne uređaje sa flat tarifama, a da rad Izvršnog odbora bude još kvalitetniji i konstruktivniji, u procesu je nabavka laptopa za sve članove Izvršnog odbora, te ih se na taj način obvezuje da redovito prate stanje članstva na svom području i redovite uplate sindikalne članarine. Izvještaj o svom radu za 2014. godinu nisu dostavili Stjepan Pisk i Antonija Petrović Mutavdžija. Predsjednik Maslić je također skrenuo pozornost na zakonski propis koji regulira način vođenja financija sindikata - Zakon o financiranju i računovodstvu neprofitnih organizacija (‘Narodne novine’ br. 121/14) , a ovaj Zakon može se pronaći na web stranicama Narodnih novina.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Marko Maslić, Bruna Vlašić Jakovčić, Jasna Požar i Zdravko Ivandić, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku da se Upravama društava i povjerenicima na znanje, pošalje dopis kojim tražimo podatke o članovima SSKH, a sve u koordinaciji sa županijskim povjerenicima SSKH.

Ad. 4. Redizajn web stranice

Nakon uvodnog izlaganja Radovana Tadeja i rasprave u kojoj su sudjelovali Bruna Vlašić Jakovčić, Baldo Kovačević, Marko Maslić i Robert Maršanić, zaključeno je da se prikupe ponude i ideje o kreiranju nove web stranice SSKH, a sve u racionalnim financijskim okvirima troška izrade stranice u iznosu do 7.000,00 kn. Do sljedeće sjednice Izvršnog odbora možemo sve pristigle ideje razmotriti i odlučiti se za jednu od opcija kako bi bili u korak s IT tehnologijom, pružili što kvalitetniju uslugu i promptniju informaciju članstvu.


Ad. 5. Nagrada SSSH 'Srce sindikalne solidarnosti'

Radovan Tadej je informirao nazočne da je natječaj 'Srce sindikalne solidarnosti SSSH' otvoren do zaključno 31. ožujka 2015. godine, te moli da se eventualni prijedlozi dostave u ured SSKH najkasnije do 25. ožujka o.g.


Ad. 6. Molba za iznajmljivanje prostorije u Zlatarskoj broj 14

Radovan Tadej je upoznao nazočne da je od strane Udruge za promicanja i organiziranje besplatnih tečajeva engleskog jezika u Republici Hrvatskoj – BESPTEČEJ zaprimljena zamolba s danom 10. veljače ove godine za iznajmljivanje uredske prostorije unutar stambenog dijela zgrade u Zlatarskoj ulici broj 14, Zagreb, prizemlje, gdje bi bilo sjedište Udruge i gdje bi se odvijali uredsko-administrativni poslovi, operativno organiziranje tečajeva, sastanci, brifinzi i sl. Prema navodima iz zamolbe razvidno je da bi najam bio besplatan, iako to izrijekom nije nigdje navedeno, no, kako se navodi 'Sindikat bi bio podupirajući član Udruge, a Udruga bi za članove Sindikata organizirala i održavala besplatne tečajeve engelskog jezika.' Nakon kratke diskusije, Izvršni odbor SSKH je jednoglasno Odluku kojom se odbija zahtjev Mire Bolf, predsjednice Udruge za promicanje i organiziranje besplatnih tečajeva engleskog jezika u Republici Hrvatskoj – BESPTEČEJ za iznajmljivanje uredskog prostora u stambenom dijelu zgrade u Zlatarskoj ulici broj 14, Zagreb, prizemlje.


Ad.7. Financijska izvješća podružnica za 2014. godinu

Marko Maslić je informirao nazočne da je od 226 podružnica, koje djeluju unutar našeg Sindikata, svoje financijske izvještaje dostavilo njih manje od 25%. S obzirom na potpisivanje završnog računa gdje se objedinjuje financijsko poslovanje i SSKH i svih podružnica, tu je odgovornost još veća a nemamo uvid u poslovanje i raspolaganje sredstvima po računima podružnica. Nakon kraće diskusije, Izvršni odbor SSKH je zaključio da će se svim podružnicama koje ne dostave svoje financijske izvještaje ili ih dostave mimo rokova, pristupit će se zatvaranju računa podružnice i sva sredstva će se prenijeti na poslovni račun SSKH.
Marko Maslić je informirao nazočne o neredovitoj uplati sindikalne članarine sljedećih sindikalnih podružnica: Gradska uprava Grada Siska, Ivkom Ivanec, Darko – vodopskrba i Darkom-plin, Vodovod Zadar, Topana Imotski, Vodovod i kanalizacija Split, Gradska čistoća Vrgorac i Čistoća Dubrovnik. Informacija je primljena na znanje.


Ad. 8. Pitanja, prijedlozi i informacije

 1. Marko Maslić je dao prijedlog da se u sklopu ovogodišnjih susreta sindikalnih povjerenika koji će se održati 16.-18. listopada 2015. godine u Trogiru, jedan dan održi edukacija sindikalnih povjerenika umjesto jednodnevnog izleta. Taj će se prijedlog još naknadno razmotriti.
 2. Radovan Tadej je pozvao sve naše povjerenike koji su u mogućnosti odazvati se u srijedu, 18. ožujka o.g. na tihi skup u Sisku ispred vijećnice, jer se zbog prekida kolektivnih pregovora i nastupa gradonačelnice Grada Siska, već dulje vrijeme vodi medijski i psihološki rat.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.


Sjednica je završila s radom u 12,00 sati.


Zapisnik sastavila:                                                                            Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                      Marko Maslić


aktivnosti

 


 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr