SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 94/2019, Rovinj, 4. listopada 2019. godine

Skraćeni zapisnik

3. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u petak, 4. listopada 2019. godine u Rovinju, Maistri,
apartmanskom naselju Amarin s početkom u 15:00 sati

 

PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Maslić Marko,  Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Banovac Mario, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Leljak Mario, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna, Fabijan Vinko i Zadravec Vladimir.

OSTALI PRISUTNI: Tadej Radovan, tajnik SSKH i Šmuljić Ivana, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH, utvrdio da su prisutni svi članovi Izvršnog odbora SSKH te da će sve Odluke koje budu usvojene, pravovaljane.

Za sjednicu je predložen sljedeći

dnevni red:

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 2. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 29. ožujka 2019. godine;
  2. Polugodišnja financijska izvješća podružnica SSKH, 1.1.-30.6.2019.godine;
  3. Donošenje Odluke o nabavci promidžbenog materijala;
  4. Brisanje podružnica iz registra SSKH;

Ad. 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 2. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 29. ožujka 2019. godine

Jednoglasno je usvojen zapisnik 2. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 29. ožujka 2019. godine.

Ad. 2. Polugodišnja financijska izvješća podružnica SSKH, 1.1.-30.6.2019.godine

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića, te rasprave u kojoj su sudjelovali Radovan Tadej i Vinko Fabijan, Izvršni odbor je primio na znanje informaciju o dostavljenim polugodišnjim financijskim izvještajima od strane sindikalnih podružnica. Također će se razmotriti angažman knjigovodstvenog servisa izvan sustava SSSH.

Ad. 3. Donošenje Odluke o nabavci promidžbenog materijala

Nakon uvodnog izlaganja i rasprave za koju se javila Bruna Vlašić Jakovčić, Izvršni odbor je jednoglasno donio Odluku o nabavci promidžbenog materijala povodom božićno-novogodišnjih blagdana, i to: kalendara, rokovnika i kemijskih olovaka.

Ad. 4. Brisanje podružnica iz registra SSKH

Radovan Tadej je informirao prisutne o brisanju sindikalne podružnice Vodovod Grada Vukovara i glavnog povjerenika Ivana Marjanovića iz registra podružnica i povjerenika koji vodi SSKH. Podružnica je imala oko 40 članova, no nitko nije htio preuzeti funkciju glavnog povjerenika u toj podružnici te je brisana. Izvršni odbor je primio informaciju k znanju i donio Odluku o brisanju navedene podružnice iz registra SSKH.

Sjednica je završila s radom u 16:15 sati.

Zapisničar:                                                                                     Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                 Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr