SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 53/2015.,  Zagreb, 20. ožujka 2015. godine

Skraćeni zapisnik

3. sjednice Glavnog odbora SSKH
održane u petak, 20. ožujka 2015. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14 s početkom u 10:00 sati

PRISUTNI ČLANOVI GLAVNOG ODBORA: Bačić Nenad, Božić Vladimir, Đuzel Anita, Franov Nikša, Gombarović Davorin, Gotal Davor, Grgurić Nino, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Ivković Mara, Kokot Andrej, Kovačević Baldo, Kuntin Damir, Maršanić Robert, Maslić Marko, Ostojić Nikola, Petrović Mutavdžija Antonija, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Prpić Tomislav, Puhek Branimir, Rastovčan Dario, Scomersich Nives, Stoilković Zdravko, Šupe Branimir, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

ODSUTAN ČLAN GLAVNOG ODBORA: Zdravko Halambek i Davor Sandrini.

OSTALI NAZOČNI: Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Boris Feis, tajnik SSSH, Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljić, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH i pozdravio sve nazočne. Na prijedlog predsjednika Marka Maslića, Glavni odbor SSKH je jednoglasno usvojio sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa  2. sjednice Glavnog odbora SSKH  od 12. prosinca  2014. godine;  (zapisnik dostavljen ranije)
  2. Usvajanje izvještaja o financijskom poslovanju SSKH  od 1. 1. do 31. prosinca 2014. godine; (izvjestitelj:  Marko Maslić, predsjednik SSKH)
  3. Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine; (Izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH)
  4. Pitanja, prijedlozi i informacije.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa  2. sjednice Glavnog odbora SSKH  od 12. prosinca  2014. godine

Glavni odbor SSKH jednoglasno je usvojio zapisnik 2. sjednice Glavnog odbora SSKH od 12. prosinca 2014. godine.


Ad. 2. Usvajanje izvještaja o financijskom poslovanju SSKH  od 1. 1. do 31. prosinca
2014. godine

Marko Maslić podnio je uvodno izlaganje te je naglasio da je sve materijale o financijskom poslovanju kao i plan poslovanja za ovu godinu pripremio Franjo Mandir. Napomenuo je da je sjednica Nadzornog odbora SSKH održana 6. ožujka 2015. godine, na kojoj su usvojeni Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH za 1.-12. 2014. godine i Plan poslovanja SSKH za 2015. godinu. Izvršni odbor SSKH usvojio je izvještaj i plan na svojoj sjednici održanoj 13. ožujka 2015. godine. Kako se za raspravu nitko nije javio, Glavni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku o usvajanju Izvještaja o financijskom poslovanju SSKH 1.1.-31.12.2014. godine.


Ad. 3. Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine


Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića, Glavni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku o usvajanju Plana poslovanja SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine.


Ad. 4. Pitanja, prijedlozi i informacije

  1. Predsjednik SSSH Mladen Novosel upoznao je nazočne o problemima neisplate plaća radnika, čime se ne poštuje ustavno pravo radnika u Hrvatskoj. Nadalje, tu su i problemi s radom na određeno vrijeme, agencijskim radom i radom na vaučere.
    Istaknuo je da će se unutar SSSH izraditi baza podataka svih članova granskih sindikata.

  2. Tajnik SSSH Boris Feis upoznao je prisutne o Zakonu o financiranju i računovodstvu neprofitnih organizacija (‘Narodne novine’ br. 121/14, dostupan na web stranicama Narodnih novina). Kontrola trošenja po sindikatima regulirana je putem državnog ureda za reviziju. Obveza izrade i dostave financijskih izvještaja sindikalnih podružnica je polugodišnja i godišnja, a odgovornost je pravne osobe i čelnika sindikata.
    Marko Maslić je naglasio da će sve podružnice do kraja 2015. godine morati izraditi i dostaviti središnjici svoj plan financijskog poslovanja za 2016. godinu, a sve podružnice koje neće dosaviti svoje financijske izvještaje, SSKH će tim podružnicama zatvoriti račun i sva sredstva prebaciti na poslovni račun SSKH.  Predsjednik Maslić je podsjetio sve županijske povjerenike na njihovu obavezu, a to je da na području županija za  koje su zaduženi, moraju koordinirati rad svih povjerenika naših podružnica, te ih kontrolirati i podsjećati na obvezu dostave financijskih izvještaja, ali i podataka o članstvu u njihovim podružnicama. Nakon kratke diskusije u kojoj su sudjelovali Baldo Kovačević, Bruna Vlašić Jakovčić, Branimir Šupe i Marko Maslić, predsjednik SSKH je zaželio svima nazočnima sretne blagdane i svako dobro za uskršnje blagdane.


Sjednica Glavnog odbora SSKH je završila s radom u 11,20 sati.

Zapisnik sastavila:                                                                                         Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                                  Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr