SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 111/2019, Zagreb, 6. prosinca 2019. godine

Skraćeni zapisnik
3. sjednice Glavnog odbora SSKH održane u petak, 6. prosinca 2019. godine u Zagrebu,
sjedištu SSKH, Zlatarska 14 s početkom u 10,00 sati

 

PRISUTNI ČLANOVI GLAVNOG ODBORA: Marko Maslić, Jasna Požar, Mario Leljak, Ljiljana Hamedović, Davor Sandrini, Robert Potočki, Vladimir Zadravec, Branimir Puhek, Ljilja Ivanić, Vinko Fabijan, Mario Banovac, Baldo Kovačević, Bruna Vlašić Jakovčić, Nives Scomersich, Robert Maršanić, Nikša Franov, Zdravko Ivandić, Dario Rastovčan, Zdravko Stoilković, Tomislav Prpić, Davor Gotal, Marinko Mileusnić, Srđan Grujić, Nino Grgurić, Marina Abramić, Branimir Šupe, Joze Zmijarević, Snježana Sikirić i Borislav Grgić.

OPRAVDANO ODSUTNI: Antonija Petrović Mutavdžija, članica GO SSKH, Srđan Grujić, član GO SSKH, Robert Potočki, član GO SSKH, Zdravko Stoilković, član GO SSKh i Ingrid Stanić, članica NO SSKH.

OSTALI PRISUTNI: Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Boris Feis, tajnik SSSH, Emira Silić, računovodstvo SSSH, Vesnica Bušić, predsjednica Nadzornog odbora SSKH, Đurđica Oršulić, članica Nadzornog odbora SSKH, Boris Holetić, član Nadzornog odbora SSKH, Mario Marković, član Nadzornog odbora SSKH, Radovan Tadej, tajnik SSSH i Ivana Šmuljić, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH. Naglasio je da je prisutno 25 članova Glavnog odbora od ukupno 29 članova, te 4 člana Nadzornog odbora od ukupno 5 članova, te da su sve Odluke koje budu donijete pravovaljane. Jednoglasno usvojen sljedeći

d n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje skraćenog  zapisnika sa 2. sjednice Glavnog odbora SSKH održane 7. prosinca 2018. godine;
  2. Izvješće o poslovanju SSKH u 2018. godini;
  3. Usvajanje plana poslovanja SSKH za 2020. godinu;
  4. Financijski doprinos SSSH;
  5. Imenovanje Inventurne komisije SSKH;
  6. Ususret božićno-novogodišnjim blagdanima.

Ad. 1. Usvajanje skraćenog  zapisnika sa 2. sjednice Glavnog odbora SSKH održane 7. prosinca 2018. godine

Glavni odbor jednoglasno je usvojio  skraćeni zapisnik 2. sjednice Glavnog odbora SSKH održane 7. prosinca 2018. godine.

Ad. 2. Izvješće o poslovanju SSKH u 2018. godini

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića,  iscrpnog izlaganja Borisa Feisa i uputa Emire Silić o predaji financijskih izvještaja od strane sindikalnih podružnica, u raspravu se uključio Mario Banovac. Predsjednica Nadzornog odbora SSKH Vesnica Bušić je pohvalila ovakvo poslovanje našeg Sindikata te rekla da Nadzorni odbor nema niti jednu primjedbu na ovakva izvješća niti potrebe za posebnim održavanjem sjednica Nadzornog odbora. Nakon rasprave, Glavni odbor je jednoglasno usvojio Izvješće o financijskom poslovanju SSKH u 2018. godini, koje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad. 3. Usvajanje plana poslovanja SSKH za 2020. godinu

Marko Maslić je naglasio u uvodnom izlaganju da će povećani troškovi u 2020. godini biti u dijelu izmjena Zakona o vodnim uslugama u RH. Upoznao prisutne da će se susreti sindikalnih povjerenika i iduće godine održati u Rovinju u Maistri sa izletom u unutrašnjost Istre. Također je napomenuo da je u Planu za sljedeću godinu i financijski doprinos našeg sindikata prema SSSH u istoj financijskoj veličini kao i prethodne poslovne godine. Rasprave nije bilo. Glavni odbor je jednoglasno usvojio Plan poslovanja SSKH za 2020. godinu, koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad. 4. Financijski doprinos SSSH

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića, Glavni odbor  SSKH jednoglasno je prihvatio pripadajući dio našeg Sindikata financijskog doprinosa prema SSSH za 2020. godinu, koji ostaje na dosadašnjoj razini i iznosi 66.221,00 kn.

Ad. 5. Imenovanje Inventurne komisije SSKH

Na prijedlog Marka Maslića, Glavni odbor jednoglasno je donio Odluku o imenovanju Inventurne komisije SSKH u sastavu: Zdravko Ivandić, Dario Rastovčan i Igor Pavlović.

Ad. 6. Ususret božićno-novogodišnjim blagdanima

Mladen Novosel je upoznao prisutne o akciji ’67 je previše'. Osvrnuo se i na pismo našeg povjerenika Davora Vikerta, te je nakon kraće rasprave zaključeno da se ograđujemo od bilo kakvih javnih istupa pojedinih povjerenika i članova, a koji nisu stav središnjice ili pojedinog granskog sindikata. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Marko Maslić, Radovan Tadej, Mario Banovac i Mladen Novosel, Glavni odbor je jednoglasno donio Zaključak da se na sljedećoj sjednici prikaže izvještaj od strane SSSH o poduzetim koracima i mjerama u rješavanju:

  1. podijele sindikalne imovine,
  2. zakonskog reguliranja obveza radnika koji nisu članovi sindikata da plaćaju određeni doprinos te da nečlanovi sindikata ne mogu imati sva prava utvrđena kolektivnim ugovorom,
  3. pristupanju kreiranju granskih kolektivnih ugovora na razini cijele države i
  4. reprezentativnosti tzv. 'kućnih' sindikata koji nisu udruženi niti u jednu središnjicu.

Sjednica Glavnog odbora SSKH je završila s radom u 11,30 sati.

Zapisničar:                                                                                     Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                 
                                                Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr