SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 360/14., Zagreb, 12. prosinca 2014. godine

Skraceni zapisnik

2. sjednice Glavnog odbora SSKH
odrzane u petak, 12. prosinca 2014. godine u Zagrebu, sjedistu SSKH, Zlatarska 14 s pocetkom u 10:30 sati


PRISUTNI CLANOVI GLAVNOG ODBORA: Bacic Nenad, Bozic Vladimir, Šuzel Anita, Franov Niksa, Gombarovic Davorin, Gotal Davor, Grguric Nino, Hamedovic Ljiljana, Ivandic Zdravko, Ivkovic Mara, Kokot Andrej, Kovacevic Baldo, Kuntin Damir, Marsanic Robert, Maslic Marko, Ostojic Nikola, Petrovic Mutavdzija Antonija, Pisk Stjepan, Pozar Jasna, Prpic Tomislav, Puhek Branimir, Rastovcan Dario, Sandrini Davor, Scomersich Nives, Stoilkovic Zdravko, Supe Branimir, Vlasic Jakovcic Bruna i Zadravec Vladimir.

ODSUTAN CLAN GLAVNOG ODBORA: Zdravko Halambek.

OSTALI NAZOCNI: Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Boris Feis, izvrsni tajnik SSSH za ekonomska i financijska pitanja (sjednici se prikljucio u 11:05 sati), Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Smuljic, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslic, predsjednik SSKH te pozdravio sve nazocne uz konstataciju da se danas konstituirala Statutarna komisija te Nadzorni odbor SSKH.

Na prijedlog predsjednika Marka Maslica, a uz dopunu Branimira Supe, Glavni odbor SSKH je sa vecinom glasova usvojio sljedeci

dnevni red:

•  Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuce sjednice Glavnog odbora SSKH odrzane 17. listopada 2014. godine;
•  Aktualno stanje u SSKH;
•  Donosenje Odluke o privremenom financiranju SSKH od 1. sijecnja do 31. ozujka 2015. godine;
•  Pitanja, prijedlozi i informacije.


Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuce sjednice Glavnog odbora SSKH odrzane 17. listopada 2014. godine

Skraceni zapisnik 1. konstituirajuce sjednice Glavnog odbora SSKH od 17. listopada 2014. godine jednoglasno je usvojen.


Ad. 2. Aktualno stanje u SSKH

Branimir Supe je zamolio sve nazocne, posebno se osvrcuci na odrzanu Skupstinu SSKH u Solarisu Sibenik, da se sve nesuglasice kazu otoreno, a ne po kuloarima. Istaknuo je da je ovo jak Sindikat, i da je zadatak svih povjerenika i clanova tijela SSKH jasan, a ne ispunjenje vlastitih ambicija. Takoder je zamolio predsjednika da se Glavni odbor SSKH odrzava 4 puta godisnje, a ne samo za bozicne i uskrsne blagdane.

Marko Maslic je naglasio da se prema svim zupanijskim povjerenicima uputio dopis o obvezi dostavljanja zakljucenih kolektivnih ugovora u nasim podruznicama, posebice nakon odrzane Skupstine SSKH u Sibeniku, od 10. mjeseca o.g. na dalje. Istaknuo je da sve nase podruznice ne dostavljaju financijske izvjestaje, kao sto se niti ne uplacuje sindikalna clanarina prema SSKH, a pojedini koji ju i uplacuju, ne izvrsavaju uplatu sukladno Statutu SSKH. Takoder je napomenuo kolegi Supi da ce se Glavni odbor sastajati po potrebi, jer bi se u protivnom moglo dozivjeti odrzavanje sjednice radi naplate putnih troskova i dnevnica.

Mladen Novosel, predsjednik SSSH javio se za rijec po ovoj tocki. Osvrnuo se na odrzani Kongres SSSH, te naglasio da je SSSH najjaca sindikalna sredisnjica i da ce se ubuduce jos vise raditi na organizacijskoj strukturi SSSH. Uz kratke osvrte na novousvojene Zakone u ovoj godini, svim nazocnima je zazelio svako dobro u novoj 2015. godini.

Marko Maslic je informirao nazocne da dosadasnji tajnik Zeljko Slunjski odlazi u mirovinu, te da ce novi tajnik SSSH biti Boris Feis, dosadasnji izvrsni tajnik SSSH za ekonomska i financijska pitanja.


Ad. 3. Donosenje Odluke o privremenom financiranju SSKH od 1. sijecnja do 31. ozujka 2015. godine

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslica, Branimir Supe je zamolio da se pripremi izvjestaj o razdvajanjima sindikalnih podruznica, misleci pritom na izdvajanja vodovodnih djelatnosti iz komunalnih drustava, te stanje clanova prije i poslije razdvajanja. Takoder je predlozio da se direktorima drustva uputi dopis o uplatama sindikalne clanarine jer je Statutom propisana obveza i nacin obracuna clanarine.

Marko Maslic je procitao nazocnima dopis koji ce se uputiti upravama drustva u kojima djeluju nase sindikalne podruznice, a kojim se pozivaju poslodavci na zakonsku obvezu o obracunu place, ustezanju sindikalne clanarine i uplati iste na racun SSKH.

Nakon kratke diskusije, Glavni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku o privremenom financiranju SSKH za prvo tromjesecje 2015. godine, koja glasi:

•  Usvaja se privremeno financiranje SSKH u razdoblju od 1. 1. do 31. 3. 2015. godine u visini ostvarenih prihoda i rashoda za isto razdoblje u 2014. godini.
•  Plan prihoda i rashoda za 2015. godinu usvojit ce se najkasnije do 31. ozujka 2015. godine.


Ad. 4. Pitanja, prijedlozi i informacije

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslica, Igor Pavlovic je svim nazocnima obrazlozio program za 2015. godinu o odrzavanju seminara za povjerenike radnika zastite na radu, sindikalne povjerenike strucnjake zastite na radu i clanove radnickog vijeca. Naglasio je da je poslodavac obvezan osposobljavati povjerenike zastite na radu, te je i sam seminar trosak poslodavca. Nas Sindikat bi organizirao ove seminare po zupanijama kako bi poslodavci imali sto manji trosak smjestaja, te bi na taj nacin obuhvatili podrucje cijele RH, okupili nase povjerenike i motivirali buducu clanove Sindikata da se aktiviraju u sindikalnom radu.

Informacija je kao takva prihvacena i podrzava se organizacija takvih osposobljavanja.


Sjednica Glavnog odbora SSKH je zavrsila s radom u 11,40 sati.


Zapisnik sastavila:                                                                            Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                      Marko Maslić


aktivnosti

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr