SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

Aktivnosti

 

Skraćeni zapisnik 2. sjednice Izvršnog odbora SSKH  i 2. sjednice Nadzornog odbora SSKH održane u petak, 29. ožujka 2019. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14, s početkom u 10:00 sati

PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Maslić Marko,  Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Banovac Mario, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Leljak Mario, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna, Fabijan Vinko i Zadravec Vladimir.

PRISUTNI ČLANOVI NADZORNOG ODBORA SSKH: Bušić Vesnica, Holetić Boris, Oršulić Đurđica i Marković Mario (sjednici se priključio u 10.20 sati).

OPRAVDANO ODSUTNA ČLANICA NADZORNOG ODBORA: Stanić Ingrid.

OSTALI PRISUTNI: Feis Boris, tajnik SSSH, Novosel Mladen, predsjednik SSSH (sjednici se priključio u 10.20), Šobota Dijana, međunarodna suradnja SSSH, Silić Emira, računovodstvo SSSH, Tadej Radovan, tajnik SSKH i Šmuljić Ivana, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH, utvrdio broj nazočnih članova Izvršnog odbora SSKH  te pozdravio prisutne članove.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 1. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 17.-18. siječnja 2019. godine (zapisnik dostavljen ranije);
 2. Izvješće o financijskom poslovanju SSKH u 2018. godini (izvjestitelj: Marko Maslić);
 3. Financijska izvješća podružnica o financijskom poslovanju u 2018. godini; (izvjestitelj: Marko Maslić);
 4. Brisanje podružnica iz registra podružnica SSKH (izvjestitelj: Radovan Tadej);
 5. Izvješće o potpisivanju peticije SSSH protiv mirovinske reforme (izvjestitelj: Mladen Novosel);
 6. Pitanja, prijedlozi, informacije.

Ad. 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 1. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 17.-18. siječnja 2019. godine

Jednoglasno je usvojen zapisnik, tj. Odluka sa 1. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 17.-18. siječnja 2019. godine.

Ad. 2. Izvješće o financijskom poslovanju SSKH u 2018. godini

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića i Borisa Feisa, osvrt na financijski izvještaj i pokazatelje o financijskom poslovanju SSKH u 2018. godini dala je predsjednica Nadzornog odbora SSKH Vesnica Bušić. Nakon kraće diskusije, Nadzorni odbor i Izvršni odbor SSKH jednoglasno su usvojili Izvješće o financijskom poslovanju SSKH u 2018. godini koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad. 3. Financijska izvješća podružnica o financijskom poslovanju u 2018. godini

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića i Vesnice Bušić, Emira Silić je izvjestila prisutne da i dalje sve podružnice ne dostavljaju svoje izvještaje i da dio njih te izvještaje krivo ispunjava, pa korekcije tako krivo ispunjenih izvještaja oduzimaju puno vremena. Napomenula je također  da se svima šalju i upute o ispunjavanju obrazaca. Izvršni odbor i Nadzorni odbor primili su ovakvo izvješće na znanje.

Ad. 4. Brisanje podružnica iz registra podružnica SSKH

Radovan Tadej je informirao nazočne da će se ova točka dnevnog reda proširiti jer je naknadno ustanovljeno neplaćanje sindikalne članarine u zadnjih nekoliko mjeseci od strane nekoliko sindikalnih podružnica. Također, kod nekih je podružnica došlo do organizacijskih promjena i pripajanja drugim društvima. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Jasna Požar, Bruna Vlašić Jakovčić i Radovan Tadej, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku o brisanju sindikalnih podružnica:

 1. Vodoopskrba Darda;
 2. Lovrinac Split;
 3. Vodoopskrba Kupa Petrinja;
 4. Vodovod i odvodnja Vojnić;
 5. Kombel Belišće i
 6. Sigurnost Boljun Pula.

Ad. 5. Izvješće o potpisivanju peticije SSSH protiv mirovinske reforme

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića, Mladen Novosel i Dijana Šobota dali su iscrpno izlaganje o prikupljanju potpisa za pokretanje referenduma za izmjenu Zakona o mirovinskom osiguranju. Naglasak je da se smanji penalizacija s 18 na 12%, smanjenje godina odlaska u mirovinu sa 67 na 65. Važno je svemu ovome pristupiti s potrebom, a ne obvezom jer tiče se svih nas, i radnika i članova sindikata. Sve informacije dostupne su na web stranicama SSSH, a slat će se i putem mailova svim županijskim povjerenicima. Informacija je primljena na znanje.

Ad. 6. Pitanja, prijedlozi, informacije

 1. Nakon kratke rasprave, Izvršni odbor je donio jednoglasno Odluku da se odobri financijska pomoć za organizaciju 11. Sportskih susreta Komunalaca, u okviru realnih mogućnosti. Za provođenje ove Odluke zadužuje se predsjednik SSKH.
 2. Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića, Izvršni odbor je donio Odluku da se pristupi izradi monografije našeg Sindikata povodom 30 godina postojanja SSKH.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

Sjednica je završila s radom u 12:00 sati.

Zapisnik sastavila:
Ivana Šmuljić
Predsjednik SSKH:
Marko Maslić


Aktivnosti

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr