SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 28/2015. Zagreb, 10. veljace 2015. godine

Zapisnik 2. (elektronske) sjednice Izvršnog odbora SSKH
održane 10. veljace 2015. godine

2. sjednica Izvršnog odbora SSKH održana je 10. veljace 2015. godine i to elektronskim putem, pisanim izjašnjavanjem svakog clana IO SSKH o davanju suglasnosti na organiziranje štrajka u trgovackim društvima Grada Siska, gdje djuluju naše sindikalne podružnice i to:

•  Sisacki vodovod d.o.o. Sisak,
•  Komunalac Sisak d.o.o,
•  Gradska tržnica Sisak d.o.o.,
•  Gradska groblja Viktorovac d.o.o.,
•  Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.,
•  Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja.

Glasovanju je pristupilo 12 od ukupno 13 clanova Izvršnog odbora SSKH, te je jednoglasno donijeta sljedeca

ODLUKA

Daje se prethodna suglasnost na organiziranje štrajka u trgovackim društvima:

•  Sisacki vodovod d.o.o. Sisak,
•  Komunalac Sisak d.o.o,
•  Gradska tržnica Sisak d.o.o.,
•  Gradska groblja Viktorovac d.o.o.,
•  Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.,
•  Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja.

Štrajk ce se u tvrtkama navedenim u tocki 1. ove Odluke sprovesti radi toga što poslodavac tijekom kolektivnog pregovaranja ne postupa u dobroj vjeri.


Zapisnik sastavila:                                                                            Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                      Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr