SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

Aktivnosti

 

Skraćeni zapisnik 15. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u petak, 28. rujna 2018. godine u Koprivnici, HOTEL PODRAVINA, s početkom u 16:00 sati

PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Maslić Marko, Bačić Nenad, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

ODSUTNI: Antonija Petrović Mutavdžija (opravdano)
 
OSTALI PRISUTNI: Radovan Tadej, tajnik SSKH

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH, utvrdio broj nazočnih članova Izvršnog odbora SSKH  te pozdravio prisutne članove.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 14. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 6. travnja 2018. godine (zapisnik dostavljen ranije);
 2. Nabavka promidžbenog materijala; (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH)
 3. Podružnice koje (ni)su dostavile financijsko izvješće za razdoblje od I.-VI. mjesec 2018. godine te uplate članarine od strane podružnica; (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH)
 4. Donošenje Pravilnika o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti podataka;(izvjestitelj: Radovan Tadej, tajnik SSKH)
 5. Organiziranje Susreta sindikalnih povjerenika 2019. godine. (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH)
 6. Priprema odluka i materijala za VIII. Skupštinu SSKH; (izvjestitelj: Radovan Tadej, tajnik SSKH)
 7. Priprema odluka i materijala za VIII. Kongres SSSH; (izvjestitelj Radovan Tadej, tajnik SSKH)
 8. Brisanje podružnica: Gradska uprava Sisak; Aquatehnika d.o.o. Varaždin; Vrdoljak i dr. Sinj; Ivakop d.o.o. Ivanić Grad; (izvjestitelj Radovan Tadej, tajnik SSKH)
 9. Pitanja, prijedlozi i informacije.

Izvršni odbor SSKH je predloženi dnevni red jednoglasno usvojio.

Ad. 1.  Usvajanje zapisnika  14. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 6. travnja 2018.
Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio skraćeni zapisnik 14. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 6. travnja 2018.. godine.

Ad. 2.  Nabavka promidžbenog materijala
Predsjednik Marko Maslić izvijestio je članove Izvršnog odbora o štampanju promidžbenog materijala (kalendari, olovke, rokovnici), a u povodu božićnih i novogodišnjih blagdana. Isto tako izvijestio je o potrebi nabavke  blokova, ruksaka, majica i sl. za VIII. Skupštinu koja će se održati 26.listopada o.g. u Stubičkim toplicama u Hotelu ''Matija Gubec''.
Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio odluku  o nabavci promidžbenog materijala i za Skupštinu i za završetak kalendarske godine.

Ad. 3.  Podružnice koje (ni)su dostavile financijsko izvješće za razdoblje od I.-VI. mjesec 2018.
Predsjednik Marko Maslić podnio je izvješće o poslovanju SSKH od I.-VI. mjeseca  2018.. godine te upoznao članove Izvršnog odbora SSKH o podružnicama SSKH koje su dostavile financijske izvještaje za I.-VI. mjesec 2018. godine kao  i one podružnice koje to nisu učinile.
Izvršni odbor SSKH je ukazao da bi podružnice SSKH koje nisu dostavile financijska izvješća, prema statutarnoj odluci, trebale zatvoriti račune i svoje financijsko poslovanje prebaciti na račun SSKH

Ad. 4.  Donošenje Pravilnika o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti podataka
Nakon kraćeg obralozenja tajnika SSKH Radovana Tadeja o Pravilniku o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih  podataka fizičkih osoba u SSKH, Izvršni odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podatka fizičkih osoba u Samostalnom sindikatu radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske.

Ad. 5.  Organiziranje Susreta sindikalnih povjerenika 2019. godine
Predsjednik Marko Maslić upoznao je članove Izvršnog odbora o organiziranju XV. Susreta sindikalnih povjerenika SSKH za 2019. godinu i predlaže da  se održe u turističkom naselju Amarin u Rovinju od 4. - 6. listopada 2019. godine, a prema uvjetima iz ponude.
Izvršni odbor je donio odluku da se  XV. Susreti sindikalnih povjerenika održe u Rovinju, u turističkom naselju Amarin, a prema uvjetima iz ponude.

Ad. 6.  Priprema odluka i materijala za VIII. Skupštinu SSKH
Tajnik SSKH Radovan Tadej upoznao je članove Izvršnog odbora SSKH s pripremama skupštinskih odluka i materijala za održavanje VIII. Skupštinu SSKH koja će se održati 26. listopada o.g. u Stubičkim Toplicama.

Nakon obrazloženja tajnika, Izvršni odbor SSKH usvojio je sljedeće odluke:

1.) Izvršni odbor SSKH je na 15. sjednici, održanoj 28. rujna 2018. godine, a na osnovu odredbe čl. 48. st. 2. Statuta SSKH utvrdio sljedeći popis zastupnika na 8. Skupštini SSKH.

Redni
Broj

Prezime i ime zastupnika

Županijsko/Gradsko povjereništvo SSKH
Zastupnici na Skupštini SSKH

1.

Abramić Marina

Varaždinska županija

2.

Barišić Nada

Primorsko-goranska županija

3.

Biloš Željka

Grad Zagreb

4.

Banovac Mario

Splitsko-dalmatinska županija

5.

Bušić Vesnica

Sisačko-moslavačka županija

6.

Čepo Renata

Osječko-baranjska županija

7.

Fabijan Vinko

Zadarska županija

8.

Franov Nikša

Primorsko-goranska županija

9.

Gombarović Davorin

Osječko-baranjska županaija

10.

Gotal Davor

Osječko-baranjska županija

11.

Grgurić Nino

Virovitičko-podravska županija

12.

Hamedović Ljiljana

Brodsko-posavska županija

13.

Ivandić Zdravko

Grad  Zagreb

14.

Ivanić Ljilja

Bjelovarsko-bilogorska županija

15.

Kordić Tatjana

Varaždinska županija

16.

Kovačević Baldo

Dubrovačko-neretvnanska županija

17.

Kozić Ivan

Osječko-baranjska županija

18.

Leljak Mario

Zagrebačka županija

19.

Maršanić Robert

Primorska-goranska županija

20.

Maslić Marko

Primorsko-goranska županija

21.

Matahlija Milorad

Primorsko-goranska županija

22.

Oršulić Đurđica

Brodsko-posavska županija

23.

Pavlović Igor

Grad Zagreb

24.

Petrović Mutavdžija Antonija

Sisačko-moslavačka županija

25.

Pleština Nino

Splitsko-dalmatinska županija

26.

Potočki Robert

Krapinsko-zagorska županija

27.

Požar Jasna

Karlovačka županija

28.

Prpić Tomislav

Ličko-senjska županija

29.

Prskalo Vjekoslav

Vukovarsko-srijemska županija

30.

Puhek Branimir

Koprivničko-križevačka županija

31.

Radičević Vlaho

Dubrovačko-neretvanska županija

32.

Rastovčan Dario

Grad Zagreb

33.

Sandrini Davor

Požeško-slavonska županija

34.

Scomersich Nives

Istarska županija

35.

Srdoč Katarina

Primorsko-goranska županija

36.

Stoilković Zdravko

Grad Zagreb

37.

Škvorc Zlatica

Zagrebačka županija

38.

Šupe Branimir

Šibensko-kninska županija

-39.

Vaš Kotiga Eleonora

Istarska županija

40.

Vlašić Jakovčić Bruna

Istarska županija

41.

Zadravec Vladimir

Međimurska županija


2.) Izvršni odbor SSKH je na 15. sjednici  održanoj 28. rujna 2018. godine, a na osnovu odredbe čl. 59. Statuta SSKH,  nakon provedenih  sjednica županijskih povjereništava SSKH i Gradskog povjereništva za Grad Zagreb donio sljedeću Odluku:

 1. MARKO MASLIĆ  je jedini kandidat za predsjednika SSKH.

Kandidaturu su za predsjednika predložila sljedeća županijska povjereništva SSKH:

 1. Splitsko-dalmatinska županija,                  
 2. Šibensko-kninska županija,                                        
 3. Zadarska županija,                                                         
 4. Varaždinska županija,                                                   
 5. Krapinsko-zagorska županija,                                    
 6. Međimurska županija     ,                                             
 7. Koprivničko-križevačka županija,                             
 8. Karlovačka županija,                                                     
 9. Zagrebačka županija,                                                    
 10. Sisačko-moslavačka županija,                                   
 11. Istarska županija,                                                           
 12. Primorsko-goranska županija     ,                             
 13. Osječko-baranjska županija,                                     
 14. Brodsko-posavska županija,                                      
 15. Grad Zagreb,                                                                    
 16. Dubrovačko-neretvanska županija,                        
 17. Požeško-slavonska županija.     

3)  Izvršni odbor SSKH je na 15. sjednici održanoj 28. rujna 2018. godine, a na osnovu odredbe čl. 48. st. 2. Statuta SSKH, donio sljedeću Odluku:

I. Utvrđuje se sljedeći prijedlog kandidata za Glavni odbor SSKH sukladno odlukama županijskih povjereništava SSKH:

 1. Abramić Marina
 2. Banovac Mario
 3. Fabijan Vinko
 4. Franov Nikša
 5. Gotal  Davor
 6. Grgić Borislav
 7. Grgurić Nino
 8. Grujić Srđan
 9. Hamedović Ljiljana
 10. Ivandić Zdravko
 11. Ivanić  Ljilja
 12. Kovačević Baldo
 13. Leljak Mario
 14. Maršanić Robert
 15. Mileusnić Marinko
 16. Petrović Mutavdžija Antonija
 17. Potočki Robert
 18. Požar Jasna
 19. Prpić Tomislav
 20. Prskalo Vjekoslav
 21. Puhek Branimir
 22. Rastovčan Dario
 23. Sandrini Davor
 24.  Scomersich Nives
 25. Sikirić Snježana
 26. Stoilković Zdravko
 27. Šupe Branimir
 28. Vlašić Jakovčić Bruna
 29. Zadravec Vladimir
 30. Zmijarević  Joze

II. Ovaj popis kandidata prosljeđuje se Skupštini SSKH na daljnji postupak verifikacije.

4) Izvršni odbor SSKH je na 15. sjednici održanoj 28. rujna 2018. godine, a na osnovu odredbe čl. 48. st. 2.  Statuta SSKH, donio sljedeću Odluku:

I. Utvrđuje se prijedlog kandidata za Nadzorni odbor SSKH sukladno odlukama županijskih povjereništava SSKH i to prema sljedećem popisu:

 1. Antolić Tihomir
 2. Bušić Vesnica
 3. Halambek Zdravko
 4. Holetić Boris
 5. Iglić Marica
 6. Kontrec Dragutin
 7. Ljubić Boris
 8. Markač Zdravko
 9. Marković  Mario
 10. Oršulić Đurđica
 11. Pilat Dejan
 12. Prekrit Dalibor
 13. Rusovljanović  Irena
 14. Stanić Ingrid
 15. Zaborski Vesna

II. Ovaj popis kandidata prosljeđuje se Skupštini SSKH na daljnji postupak izbora 5 članova Nadzornog odbora.

5) Izvršni odbor SSKH je na 15. sjednici održanoj 28. rujna 2018. godine, a na osnovu odredbe čl. 48. st. 2. Statuta SSKH, donio sljedeću Odluku:

I. Utvrđuje se prijedlog kandidata za Statutarnu komisiju SSKH sukladno odlukama županijskih povjereništava SSKH i to prema sljedećem popisu:

 1. Bolković Roberto
 2. Darvaš Dejan
 3. Erlić Darko
 4. Kordić Tatjana
 5. Kovačić Marijo
 6. Malek Solgat Zdravko
 7. Mršo Ivan
 8. Pavlović Igor
 9. Pleština Nino
 10. Škvorc Zlatica
 11. Vaci Petra
 12. Vedriš Vitomir
 13. Vikert Davor

II. Ovaj popis kandidata prosljeđuje se Skupštini na daljnji postupak izbora 5 članove Statutarne komisije.

6) Izvršni odbor SSKH je na 15. sjednici, održanoj 28. rujna 2018. godine, a na osnovu odredbe čl. 48. st. 2. Statuta SSKH, utvrdio sljedeći PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 8. SKUPŠTINE SSKH:

 1. Otvaranje 8. Skupštine SSKH;
 2. Izbor radnog predsjedništva;
 3. Usvajanje dnevnog reda;
 4. Usvajanje Poslovnika o radu 8. Skupštine SSKH;
 5. Izbori radnih tijela 8. Skupštine SSKH:
   • Verifikacijske komisije           - 3 člana
   • Kandidacijske komisije         - 3 člana
   • Izborne komisije                      - 3 člana
   • Zapisničara                              - 1 član
   • Ovjerovitelja zapisnika            - 2 člana
 6. Pozdravne riječi gostiju; pauza
 7. Izvješće Verifikacijske komisije SSKH;
 8. Izvješće o radu Sindikata  između  7. i 8. Skupštine;
 9. Prijedlog Programa rada SSKH za razdoblje 2018.-2022.;
 10. Rasprava o Izvješću i Programu rada i njihovo usvajanje;
 11. Davanje razrješnice:
  • Predsjedniku SSKH;
  • Glavnom odboru SSKH;
  • Nadzornom odboru SSKH;
  • Statutarnoj komisiji SSKH.
 12. Verificiranje članova Glavnog odbora SSKH;
 13. Izbori:
  • Predsjednika SSKH;
  • Nadzornog odbora SSKH;
  • Statutarne komisije SSKH.
 14. Zaključna riječ i zatvaranje 8. Skupštine.

7) Izvršni odbor SSKH je na 15. sjednici, održanoj 28. rujna 2018. godine, a na osnovu odredbe čl. 48. st. 2. Statuta SSKH, donio sljedeću Odluku:
Za 8. Skupštinu SSkH koja će se održati 26. listopada 2018. godine predlaže se Skupštini sastav sljedećih radnih tijela:

 1. Verifikacijska komisija
  1. Branimir Šupe, predsjednik
  2. Jasna Požar, članica
  3. Vesnica Bušić, članica
 2. Kandidacijska komisija
  1. Ljiljana Hamedović, predsjednica
  2. Branimir Puhek, član
  3. Renata Čepo, članica
 3. Izborna komisija
  1. Zdravko Ivandić, predsjednik
  2. Tatjana Kordić, članica
  3. Davor Sandrini, član
 4. Zapisničar
  1. Ivana Šmuljić,  administrativna radnica
 5. Ovjerovitelji zapisnika
  1. Igor Pavlović
  2. Dario Rastovčan
 6. Radno predsjedništvo
  1. Robert Maršanić, predsjednik
  2. Bruna Vlašić Jakovčić, članica
  3. Vinko Fabijan, član

Ad. 7. Priprema odluka i materijala za VIII. Kongres SSSH
Radovan Tadej, tajnik  informirao je članove Izvršnog odbora SSKH o održavanju VIII. Kongresa Saveza samostalnih sindikata Hrvatske  koji će se održati od 22. do 24. studenoga o.g. u Opatiji. Sukladno tome, SSKH je dostavio popis zastupnika sa podacima (brojeve mobitela, e-mailove, adrese) za 18 naših županijskih povjerenika/zastupnika za VIII. Kongres SSSH, ali  bez županijskih povjerenika SSKH Požeško-slavonske, Vukovarsko-srijemske i  Šibensko-kninske županije koje imaju  najmanji financijski doprinos između svih županija.
Izvršni odbor SSKH jednoglasno je prihvatio informaciju tajnik SSKH o pripremama i održavanju VIII. Kongeresa SSSH.

Ad. 8. Brisanje podružnica: Gradska uprava Sisak; Aquatehnika d.o.o. Varaždin; Vrdoljak i dr. Sinj; Ivakop d.o.o. Ivanić Grad 
Tajnika SSKH Radovan Tadej je obrazložio Izvršnom odboru potrebu za brisanjem sindikalnih podružnica koje su izgubile članove te više ne mogu funkcionirati.
Izvršni odbor SSKH je jednoglasno usvojio informaciju te je donio odluku o brisanju iz registra sindikalnih podružnica SSKH:
 1. Gradska uprava Sisak,
 2. Aquatehnika d.o.o. Varaždin,
 3. Vrdoljak i dr. Sinj,
 4. Ivakop d.o.o. Ivanić Grad.

Ad. 9. Pitanja, prijedlozi i informacije
Tajnik Radovan Tadej Izvršnom odboru SSKH pročitao je pristigli dopis nove sindikalne podružnice Gradska uprava Grada Splita i njihovu zamolbu za uplatom sindikalne članarine u iznosu od 0,5% .neto. Statutom SSKH propisano je da visina članarine ne može biti niža od 1% bruto  plaće člana SSKH. Izvršni odbor nije nadležan mijenjati statutarne odredbe ili te odredbe drugačije primjenjivati,
Izvršni odbor SSKH prihvatio je tumačenje tajnika da se sindikalna članarina uplaćuje propisana Statutom SSKH u izosu od 1% bruto i da ta odredba vrijedi za sve sindikalne podružnice koje su  pristupile SSKH i učlanile se u naš Sindikat.

Sjednica je završila s radom u 18:00 sati.

Zapisnik sastavila:
Dragana Tresk 
Predsjednik SSKH
Marko Maslić


Aktivnosti

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr