SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

Aktivnosti

 

Skraćeni zapisnik 14. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u petak, 6. travnja 2018. godine u Zagrebu, Zlatarska 14, s početkom u 10:00 sati

fotoalbum

PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Maslić Marko, Bačić Nenad, Đuzel Anita, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

ODSUTNI: Požar Jasna (op.) i Petrović Mudavdžija Antonija (neop.)
 
OSTALI PRISUTNI: Radovan Tadej, tajnik SSKH

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH, utvrdio broj nazočnih članova Izvršnog odbora SSKH  te pozdravio prisutne.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 • Usvajanje skraćenog zapisnika s 13. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 8. prosinca 2017. godine (zapisnik dostavljen ranije);
 • Izvješće o izborima provedenim u podružnicama od 15. siječnja do 31. ožujka 2018. gdine;
 • Priprema i organiziranje županijskih skupština SSKH;
 • Priprema i organiziranje 8. Skupštine SSKH;
 • Analiza financijskog doprinosa SSKH po županijama (2013.-2018.);
 • Analiza broja članova SSKH i  usporedni pokazatelji o članstvu drugih sindikata u SSSH prema sindikalnoj reprezentativnosti utvrđenoj 2018. godine;
 • Izvješće članova IO;
 • Izvješće o financijskom poslovanju SSKH u 2017. godini;
 • Imenovanje sindikalnih predstavnika i vršitelja dužnosti sindikalnih povjerenika;
 • Informacija o Kongesu SSSH;
 • Informacija o pružanju dodatne pravne pomoći članovima SSKH;
 • Brisanje podružnica SSKH iz registra;
 • Pitanja, prijedlozi i informacije.

Izvršni odbor SSKH je predloženi dnevni red jednoglasno usvojio.

Ad. 1.  Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 8. prosinca 2017.   godine

Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 8. prosinca 2017. godine.

Ad. 2. Izvješće o izborima provedenim u podružnicama od 15. siječnja do 31. ožujka 2018. godine

Predsjednik Marko Maslić i tajnik Radovan Tadej uvodno su informirali članove Izvršnog odbora  o održanim izborima glavnih povjerenika SSKH koji su provodeni u podružnicama od 15. siječnja do 31. ožujka ove godine.

Članovi Izvršnog odbora SSKH jednoglasno su prihatili informaciju o provedenim izborima u podružnicama SSKH.

Ad. 3.  Pripema i organiziranje županijskih skupština SSKH

Predsjednik Marko Maslić i tajnik Radovan Tadeju uvodno su  upoznali  članove Izvršnog odbora  o tijeku priprema za organiziranje županijskih skupština SSKH i gradskog  povjerenika SSKH za Grad Zagreb u periodu od 15. travnja do 31. svibnja ove godine. U dogovoru sa Teritorijalnim uredima SSSH dogovorit će se  sastanci  županijskih povjereništava kako bi se u što kraćem vremenu održalo što više sastanaka. U Teritorijalnom uredu Rijeka i Pula održat će se sjednice županijskih povjereništava 13. travnja ove godine, a u Osijeku i Slavonskom Brodu 19. i  20. travnja 2018. godine.

Ad. 4.  Priprema i organiziranje 8. Skupštine SSKH

A) Predsjednik Marko Maslić upoznao je članove Izvršnog odbora SSKH sa održavanjem 8. Skupštine SSKH  od 25-27. listopada 2018. godine u Stubičkim Toplicama. Sama izborna Skupština održat će se 26. listopada. Vezano uz održavanje Skupštine SSKH tajnik Radovan Tadej iscrpnije je upoznao članove Izvršnog odbora o donošenju odluka za izbor predsjednika i statutarnih tijela SSKH. Predsjednik Marko Maslić otvorio je  raspravu na ovu točku dnevnog reda. U rapravi su sudjelovali Baldo Kovačević i  Bruna Vlašić Jakovčić. Nakon rasprave Izvršni odbor SSKH usvojio je sljedeće odluke:

 • Izvšni odbor je na osnovu odredbe čl. 51. alineja 6. Statuta SSKH, te posebne Odluke Glavnog odbora SSKH donijete na 8. sjednici održanoj 8. prosinca 2017. godine, donio sljedeću Odluku:

Redovna izborna Skupština (8.) SSKH održat će se 26. listopada 2018. godine u hotelu Matija Gubec u Stubičkim Toplicama.

B)  Izvršni odbor SSKH je na  14. sjednici održanoj 6. travnja 2018. godine, a na osnovu odredbe čl. 51. alineja 6. Statuta SSKH, te posebne Odluke Glavnog odbora SSKH donijete na 8. sjednici održanoj 8. prosinca 2017. godine, donio sljedeću Odluku:

 • Izbor predsjednika SSKH izvršit će se na Skupštini koja će se održati 26. listopada 2018. godine.
 • Predsjednik SSKH bira se na rok od 4 godine iz redova sindikalnih aktivista koji su birani najmanje jedanput na jednu od funkcija u SSKH te koji su članovi SSKH najmanje 4 godine i svojim su radom pridonijeli razvoju i slobodi sindikalnog pokreta.
 • Ista osoba može biti više puta birana za predsjednika SSKH, a svoju funkciju predsjednik može obnašati profesionalno ili volonterski.
 • Kandidata za predsjednika SSKH predlažu županijska/gradsko povjereništvo SSKH, koja su dužna svoje prijedloge dostaviti Uredu SSKH najkasnije do 15. lipnja 2018. godine. Uz prijedlog mora biti i izjava kandidata koju vlastoručno potpisuje te tako potvrđuje svoj pristanak na kandidaturu.

C)  Izvršni odbor SSKH je na 14. sjednici održanoj 6. travnja2018. godine, a na osnovu odredbe čl. 51. alineja 6. Statuta SSKH i posebne Odluke Glavnog odbora SSKH donijete na 8. sjednici održanoj 8. prosinca 2017. godine, donio sljedeću Odluku:

 • Na Izbornoj Skupštini koja će se održati 26. listopada 2018. godine birat će se 5 članova Statutarne komisije SSKH i 5 članova Nadzornog odbora SSKH, koji se biraju tajnim glasovanjem.
 • Svaka županijska/gradska organizacija SSKH može predlagati po jedinog kandidata za Statutarnu komisiju i po jednog kandidata za Nadzorni odbor SSKH, a obrazloženi prijedlog se dostavlja Uredu SSKH najkasnije do 15. lipnja 2018. godine. Uz prijedlog mora biti i izjava kandidata koju vlastoručno potpisuje te tako potvrđuje svoj pristanak na kandidaturu.

D)  Izvršni odbor SSKH je na 14. sjednici održanoj 6. travnja 2018. godine, a na osnovu odredbe čl. 47. Statuta SSKH i pisane Odluke Glavnog odbora SSKH donijete na 8. sjednici održanoj 8. prosinca 2017. godine, donio sljedeću Odluku o izboru članova Glavnog odbora SSKH:

 • Sukladno financijskom doprinosu županijskih organizacija SSKH, utvrđuje se pravo na zastupljenost u Glavnom odboru SSKH pojedinih županijskih organizacija na sljedeći način:
 • Primorsko-goranska županija 4 člana,
 • Grad Zagreb 3 člana,
 • Osječko-baranjska županija 3 člana,
 • Istarska županija 2 člana,
 • Dubrovačko-neretvanska županija 2 člana,
 • Varaždinska županija 1 člana,
 • Zagrebačka županija 1 člana,
 • Sisačko-moslavačka županija 1 člana,
 • Splitsko-dalmatinska županija 1 člana,
 • Zadarska županija 1 člana,
 • Karlovačka županija 1 člana,
 • Koprivničko-križevačka županija 1 člana,
 • Međimurska županija 1 člana,
 • Krapinsko-zagorska županija 1 člana,
 • Bjelovarsko-bilogorska županija 1 člana,
 • Brodsko-posavska županija 1 člana,
 • Požeško-slavonska županija 1 člana,
 • Šibensko-kninska županija 1 člana,
 • Ličko-senjska županija 1 člana,
 • Virovitičko-podravska županija 1 člana i
 • Vukovarsko-srijemska županija 1 člana
 • Svaka županijska organizacija SSKH dužna je dostaviti Uredu SSKH prijedlog kandidata za članove Glavnog odbora SSKH najkasnije do 15. lipnja 2018. godine, a sukladno prethodnoj točki ove Odluke. Uz prijedlog mora biti i izjava kandidata koju vlastoručno potpisuje te tako potvrđuje svoj pristanka na kandidaturu.
 • Predsjednik je po funkciji član Glavnog odbora i ne potpada pod uvjete iz točke 1. ove Odluke. Ukupan broj članova Glavnog odbora SSKH je 31.

 E) Izvršni odbor SSKH je na 14.  jednici održanoj 6. travnja 2018. godine, a na osnovu odredbe čl. 43. Statuta SSKH i posebne Odluke Glavnog odbora SSKH donijete na 8. sjednici održanoj 8. prosinca 2017. godine, donio sljedeću Odluku:

Točka 1.
Utvrđuje se broj od 41 zastupnika VIII. Skupštine SSKH.

Točka 2.
Sukladno financijskom doprinosu županijskih organizacija SSKH, uvažavajući statutarne odredbe koje propisuju da zastupnici na Skupštini SSKH moraju biti članovi Glavnog odbora, Statutarne komisije i Nadzornog odbora SSKH, utvrđuje se pravo na broj zastupnika 8. Skupštine SSKH na sljedeći način:

 • Primorsko-goranska županija 5 članova, 
 • Grad Zagreb 5 članova,
 • Osječko-baranjska županija 4 člana,
 • Istarska županija 3 člana,
 • Dubrovačko-neretvanska županija 2 člana,
 • Varaždinska županija 2 člana,
 • Zagrebačka županija 2 člana,
 • Sisačko-moslavačka županija 2 člana,
 • Splitsko-dalmatinska županija 2 člana,
 • Zadarska županija 1 član,
 • Karlovačka županija 1 član,
 • Koprivničko-križevačka županija 2 člana,
 • Međimurska županija 1 član,
 • Krapinsko-zagorska županija 1 član,
 • Bjelovarsko-bilogorska županija 1 član,
 • Brodsko-posavska županija 2 člana,
 • Požeško-slavonska županija 1 član,
 • Šibensko-kninska županija 1 član,
 • Ličko-senjska županija 1 član,
 • Virovitičko-podravska županija 1 član i
 • Vukovarsko-srijemska županija 1 član

Točka 3.
Status zastupnika 8. Skupštine SSKH imaju članovi:

 • Glavnog odbora SSKH,
 • Nadzornog odbora SSKH,
 • Statutarne komisije SSKH,
 • Predsjednik SSKH.

Točka 4.
Zadužuju se Županijska povjereništva SSKH za popunu broja zastupnika VIII. Skupštine SSKH i to:

 • Županijsko povjereništvo SSKH Primorsko-goranske županije za još 1 zastupnika,
 • Gradsko povjereništvo SSKH Grada Zagreba za još 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Osječko-baranjske županije za još 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Istarske županije za 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Dubrovačko-neretvanske županije za još 1 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Varaždinske županije za još  1 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Zagrebačke županije za još 1 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Sisačko-moslavačke županije za 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo Splitsko-dalmatinske županije za 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Zadarske županije za još 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Karlovačke županije za 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Koprivničko-križevačke županije za 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Međimurske županije za još 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Krapinsko-zagorske županije za 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Bjelovarsko-bilogorske županije za 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Brodsko-posavske županije za 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Požeško-slavonske županije za 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Šibensko-kninske županije za 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Ličko-senjske županije za 0 zastupnika,
 • Županijsko povjereništvo SSKH Virovitičko-podravske županije za 0 zastupnika i
 • Županijsko povjereništvo SSKH Vukovarsko-srijemske županije za 0 zastupnika.

Točka 5.
Zadužuju se županijska povjereništva i gradsko povjereništvo Grada Zagreba iz točke 4. ove Odluke da dodatni broj zastupnika Skupštine dostave u Ured SSKH odmah po održanim sjednicama županijskih/gradskog povjereništva.

F) Izvršni odbor SSKH jednoglasno je, temeljem odredbe članka 31. alineja 27. Statuta SSKH, donio sljedeću Odluku o kandidacijskom postupku za izbor predsjednika SSKH:

I. Kandidata za predsjednika SSKH predlažu županijska/gradsko povjereništvo SSKH iz redova svojeg članstva ili mogu podržati kandidata predloženog iz druge županije. Sjednice županijskog/gradskog povjereništva SSKH održat će se u periodu od 15. travnja do 15. lipnja 2018. godine.
Svako županijsko/gradsko povjereništvo može predložiti samo jednog kandidata za dužnost predsjednika SSKH. Svako županijsko/gradsko povjereništvo može podržati kandidaturu samo jednog kandidata i to samo u slučaju da nema svoj prijedlog.
Svoj prijedlog kandidata, županijska povjereništva upućuju Izvršnom odboru SSKH najkasnije 15 dana po održanoj sjednici županijskog povjereništva.
Uz prijedlog za predsjednika SSKH mora biti priložena i pisana suglasnost na kandidaturu, kratki životopis kandidata i kandidatov program.

II. Izvršni odbor SSKH će sačiniti konačan popis svih pristiglih potpunih i pravovaljanih kandidatura.
III. Daljnji postupak za izbor predsjednika SSKH utvrđen je odredbom Statuta SSKH (čl. 55. i 56.) te dodatno Poslovnikom o radu Skupštine.
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Analiza financijskog doprinosa SSKH po županijama (2013.-2018.)

Predsjednik SSKH članovima Izvršnog odbora pojasnio je dostavljenu tabelu o financijskom doprinosu u periodu od 2013. do 2018. godine. Predsjednik i tajnik ukazali su na znatan pad financijskog doprinosa podružnica u periodu od 2013.-2018. godine. Nije bilo rasprave po ovoj točci dnevnog reda.

FINANCIJSKI DOPRINOS SSKH PO ŽUPANIJAMA (2013.-2017.)


Redosljed po veličini
doprinosa 2013.

Županija

Doprinos u
2013.
(u kn)

Doprinos u 2017.
(u kn)

Razlika

Redosljed po veličini
doprinosa u 2017.

1

2

3

4

5

6

1.

PRIMORSKO-GORANSKA

   497.383,02

  475.832,35

-   21.550,67

1.

2.

GRAD ZAGREB

   491.908,22

  384.092,67

- 107.815,55

2.

3.

OSJEČKO-BARANJSKA

   485.537,94

  374.298,17

- 111.239,77

3.

4.

ISTARSKA

   280.782,92

  264.841,54

-   15.941,38

4.

5.

VARAŽDINSKA

   218.423,03

  198.048,23

-   20.374,80

6.

6.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

   200.941,52

  222.371,18

+   21.429,66

5.

7.

SISAČKO-MOSLAVAČKA

   191.988,68

  174.658,74

-   17.329,94

8.

8.

ZAGREBAČKA

   173.267,43

  175.601,40

+    2.333,97

7.

9.

ZADARSKA

   144.673,46

  142.247,19

-     2.426,27

10.

10.

SPLITSKO-DALMATINSKA

   128.009,78

  157.811,35

+  29.801,57

9.

11.

KARLOVAČKA

   127.012,49

  112.824,30

-   14.188,19

11.

12.

BRODSKO-POSAVSKA

   102.638,31

    82.108,76

-   20.529,55

16.

13.

MEĐIMURSKA

     98.506,56

    98.634,52

+       127,96

13.

14.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

     97.066,76

  100.509,41

+    3.442,65

12.

15.

KRAPINSKO-ZAGORSKA

     94.586,92

     92.510,47

-     2.076,45

15.

16.

ŠIBENSKO-KNINSKA

     89.601,51

     69.130,60

-   20.470,91

18.

17.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

     82.947,80

     88.592,98

+    5.645,18

16.

18.

LIČKO-SENJSKA

     54.003,48

     68.914,60

+  14.911,12

19.

19.

POŽEŠKO-SLAVONSKA

     45.516,91

     69.864,05

+  24.347,14

17.

20.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

     34.291,29

     24.496,89

-     9.794,40

21.

21.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

     29.981,41

     27.825,46

-     2.155,95

20.

 

UKUPNO:

3.669.088.49

3.412.437,88

- 256.650,61

 

Ad. 6. Analiza broja članova SSKH i usporedni pokazatelji o članstvu drugih sindikata u SSSH prema sindikalnoj  reprezentativnosti utvrđenoj 2018. godine

Predsjednik Marko Maslić upoznao je članove Izvršnog odbora o padu broja članova SSKH u  usporednim pokazateljima članstva sa drugim sindikatima u SSSH prema sindikalnoj reprezentativnosti utvrđenoj 2018. Godine, u odnosu na broj članova utvrđen prema reprezentativnosti provedenoj 2014. godine.

POPIS SINDIKATA UDRUŽNIH U SSSH


Redni
Broj

 SINDIKAT

Broj članova kojima se usteže članarina kod poslodavca

Broj članova koji sindikatu samostalno uplaćuju članarinu

 UKUPNO

1.

SSKH

9.672

389

10.143

2.

Sindikat trgovine Hrvatske

10.004

331

10.436

3.

Sindikat metalaca Hrvtske
Industrijski sindikat

10.897

171

11.068

4.

Samostalni sindikat energetike, kemije inemetala Hrvatske

6.012

100

6.112

5.

Sindikat graditeljstva Hrvatske

4.616

798

5.414

6.

Sindikat turizma i usluga Hrvatske

4.196

893

5.089

7.

Sindikat prometa i veza Hrvatske

2.629

39

2.668

8.

SSH –sindikat drvne i papirne industrije

1.584

218

1.802

9.

Sindikat Novine

963

0

963

10.

Sindikat zdravstva Hrvatske

1.157

0

      1.157

11.

Sindikat inženjera i tehničara šumarstva

868

3

871

12.

Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske

1.683

33

       1.716

13.

Sindikat lučkih randika Hrvatske

191

0

191

14.

Sindikat poljopr.,prehramb. Indust. I vodoprivrede Hrvatske

207

0

207

15.

Hrvatski sindikat saniteskog prijevoza

0

0

0

16.

Sindikat javnih profes. vatrogas. postrojbi Hrvatske

58

0

58

17.

Hrvatski sindikat neind.radnika i privatnih namještenika

 

256

256

18.

Sindikat zaposlenih u poljopriv.,prehramb. i duhanskoj ind. i vodoprivredi Hrvatske

14.773

40

     14.813

19.

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

11.110

 

     11.110

20.

Sindikat pomoraca Hrvatske

    576

7.371

      7.947

21.

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

 1.290

10

      1.290

22.

Sindikat zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti

    73

0

73

23.

Sindikat zaposl.Luke tranzit Osijek

 

0

0

24.

Sindikat Spačva Vinkovci

306

0

306

25.

Slavonsko-baranjski sindikat

607

0

607

 

UKUPNO:

 

 

    94.297

Ad. 7.  Izvješće članova IO SSKH
Predsjednik Marko Maslić informirao je prisutne o podnesenim pisanim izvješćima o radu članova Izvršnog odbora SSKH  u 2017. godini te naglasio važnost aktiviranja na terenu kako se članstvo ne bi smanjivalo.

Ad. 8.  Izvješće o financijskom poslovanju SSKH u 2017. Godini
Predsjednik Marko Maslić podnio je izvješće o poslovanju SSKH u 2017. godini te upoznao članove Izvršnog odbora SSKH o popisu podružnica SSKH koje su dostavile financijske izvještaje za I.-XII. mjesec 2017. godine i one podružnice koje to nisu učinile.
Izvršni odbor SSKH je ukazao da bi podružnice SSKH koje nisu dostavile financijska izvješća za prošlu godinu, prema statutarnoj odluci, trebale zatvoriti račune i svoje financijsko poslovanje prebaciti na račun SSKH sa kojeg bi zaražili sredstva za svoje  poslovanje.

Ad. 9. Imenovanje sindikalnih predstavnika i vršitelja dužnosti sindikalnih       povjerenika
Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio donesene odluke o imenovanju sindikalnih predstavnika:

 • Radovan Tadej, tajnik SSKH imenovan je za sindikalnog predstavnika podružnice SSKH Lukom d.o.o. Ludbreg zbog razrješenja g. Bore Lileka s dužnosti glavnog povjerenika zbog istupanja iz članstva;
 • Tihomir Antolić, dosadašnji glavni povjerenik podružnice Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci imenuje se za sindikalnog predstavnika podružnice Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci.
 • Tihomir Antolić imenuje se vršiteljem dužnosti glavnog povjerenika u sindikalnoj podružnici Vodne usluge d.o.o. Križevci;
 •  Robert Maršanić, županijski povjerenik SSKH za Primorsko-goransku županiju, imenuje se za sindikalnog predstavnika podružnice KOMUNALAC d.o.o. Vrbovsko.

Ad. 10.  Informacija o Kongesu SSSH
Predsjednik Marko Maslić informirao je članove Izvršnog odbora o održavanju Kongresa SSSH od 22.-24. studenog 2018. godine u Adriatic hotelu, Opatija te o broju naših zastupnika (18)  na Kongresu SSSH.
Članovi Izvršnog odbora SSKH jednoglasno su usvojili informaciju.

Ad. 11.  Informacija o pružanju dodatne pravne pomoći članovima SSKH
Marko Maslić, predsjednik SSKH upoznao je članove Izvršnog odbora  o uputama SSSH za pružanje pravne pomoći članovima sindikata udruženih u SSSH. Članovi sindikata mogu ostvariti pravo na pružanje šire i cjelovite pravne pomoći pod uvjetom da su članovi sindikata suklado postojećim Statutima udruženih sindikata. Pravnu pomoć članovi udruženih sindikata ostvaruju putem uputnica koje izdaju ovlaštene osobe udruženih sindikata.
Članovi Izvršnog odbora SSKH jednoglasno u prihvatili informaciju o pružanju dodatne pravne pomoći članovima SSKH.

Ad. 12.  Brisanje podružnica SSKH iz registra
Nakon obrazloženja tajnika SSKH Radovana Tadeja, Izvršni odbor SSKH je jednoglasno donio odluku o brisanju iz registra sindikalnih podružnica SSKH:

 • Vode Vrbovsko d.o.o., Vrbovsko,
 • Vodovod Zelina d.o.o., Zelina,
 • Vodoopskrba i odvodnja Ivanić Grad d.o.o., Ivanić Grad,
 • Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o., Vrbovec

Od podružnica Vodovod Zelina d.o.o., Zelina, Vodoopskrba i odvodnja Ivanić Grad d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o. formirana je jedna sindikalna podružnica Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

Ad. 13.  Pitanja, prijedlozi i informacije

 • Potpisan je ugovor  o pogodnostima za naše članove sa Lječilištem Istarske Toplice sklopljenim dana 27. ožujka  2018. godine;
 • Daje se prethodna suglasnost na organiziranje štrajka u podružnici Komunalno d.o.o. Vrgorac, a radi prekida kolektivnih pregovora od strane poslodavca. Štrajk iz toč. 1. Ove Odluke organizirat će se sukladno posebnim odlukama podružnice SSKH K;omunalno d.o.o. Vrgorac u slučaju da postupak mirenja ne uspije i ako se pregovori ne nastave;
 • Održava se seminar za sindikalne povjerenike, članove radničkih vijeća, povjerenike radnika za zaštitu na radu, ovlaštenike poslodavca za zaštitu na radu u Stubičkim Toplicama od 11. do 13. svibnja 2018. godine;
 • S  Društvom Tokić d.o.o. dogovorene su pogodnosti na naše članove tako da pojedinačno svaki član popuni njihovu pristupnicu te ovjerenu pečatom sindikalne podružnice zatraži izradu iskaznice s kojom će ostvarivati sve dogovorene uvjete Tokić d.o.o. na području  Hrvatske.

  Sjednica je završila s radom u 12:30  sati.

Zapisnik sastavila:
Dragana Tresk 
Predsjednik SSKH
Marko Maslić


Aktivnosti

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr