SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 13. sjednice Izvršnog odbora SSKH, održane 28. lipnja (petak) 2013. godine s početkom u 10:30 sati
u sjedištu SSKH, Zagreb,  Zlatarska 14

fotoalbum

Nazočni članovi Izvršnog odbora SSKH: Marko Maslić, Franjo Mandir, Stjepan Čuček, Nenad Bačić, Anita Đuzel, Davorin Gombarović, Zdravko Ivandić, Robert Maršanić, Bruna Vlašić Jakovčić, Vesnica Bušić, Ljiljana Hamedović, Jasna Požar

Nenazočni član Izvršnog odbora SSKH: Baldo Kovačević (op.)

Ostali nazočni: Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljić, administrativna radnica

Predsjednik SSKH Marko Maslić je otvorio 13. sjednicu Izvršnog odbora SSKH.
Utvrđen je kvorum od 12 glasova od ukupno 13 glasova članova Izvršnog odbora SSKH.
Natpolovična većina je 7 glasova.
Na prijedlog predsjednika SSKH Marka Maslića, Izvršni odbor SSKH je jednoglasno usvojio dopunjeni sljedeći

d n e v n i   r e d :

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Izvršnog odbora održane 14. ožujka 2013. godine (zapisnik dostavljen ranije);
  2. IX. Susreti sindikalnih povjerenika (izvjestitelj: Radovan Tadej);
  3. Pitanja, prijedlozi, informacije.

Ad. 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Izvršnog odbora održane 14. ožujka 2013. godine

Izvršni odbor SSKH je jednoglasno usvojio skraćeni zapisnik sa 12. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 14. ožujka  2013. godine.

Ad. 2. IX. Susreti sindikalnih povjerenika

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića i Radovana Tadeja, Izvršni odbor SSKH je jednoglasno donio Odluku o slanju poziva svim sindikalnim povjerenicima SSKH za 9. Susrete sindikalnih poverenika, koji će se održati u Opatiji od 11. do 13. listopada 2013. godine. Ove godine planira se izlet brodom na otok Krk, a u slučaju kiše izlet će biti organiziran autobusom. Susreti se prvenstveno odnose na sindikalne povjerenike, no ako je povjerenik spriječen odazvati se pozivu, može se poslati njegova zamjena. Rok prijave je 31. srpanj o.g. Pozivi će biti odaslani najkasnije do 3. srpnja o.g.

Ad. 3. Pitanja, prijedlozi, informacije

a) Radovan Tadej je informirao nazočne o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o radu, objavljen u Narodnim novinama broj 73/13 od 18. lipnja 2013. godine. Naglasio je da su najvažnije  sljedeće izmjene i dopune:

  1. čl. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu  kojim se mijenja dosadašnji čl. 10. Zakona o radu kojim se regulira ugovor o radu na određeno vrijeme. Prema ovim izmjenama svaki sljedeći (drugi, treći...itd.) uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako za to postoji objektivni razlog koji u tom ugovoru mora biti naveden.
  2. čl. 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu od 1. srpnja ukida se radna knjižica kao valjan dokument i ona će biti zamijenjena 'elektroničkim zapisom podataka o radniku'. Poslodavac je 'najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana pristupanja RH Europskoj uniji (dakle, do 30. rujna 2013. godine) dužan vratiti radniku radnu knjižicu uz precrtane sve nepopunjene rubrike uz potpis i pečat.

Izvršni odbor SSKH suglasan je da se obavijest o izmjenama i dopunama Zakona o radu, dostavi svim našim podružnicama zajedno sa pozivom za 9. Susrete sindikalnih povjerenika.

b) Marko Maslić je upoznao nazočne o održanoj 34. sjednici Predsjedništva VSSSH u Zagrebu, 14. svibnja o.g. Naglasak je bio na održanom prvosvibanjskom prosvjedu, te o situaciji u granskim sindikatima. Izvršni odbor SSKH je primio informaciju na znanje.

c) Franjo Mandir upoznao je nazočne o održanoj 35. sjednici Predsjedništva VSSSH 13. lipnja u Tuhlju. Tematika je bila članstvo, kako pridobiti nove članove, te rasprava o slovenskom modelu primjene kolektivnih ugovora isključivo na članove sindikata, te pogodnostima ostvarivanja popusta u trgovačkim kućama uz predočenje sindikalne kartice.
U raspravi su sudjelovali Zdravko Ivandić, Radovan Tadej i Marko Maslić.
Izvršni odbor je primio informaciju na znanje.

Drugih informacija nije bilo.

Sjednica je završila s radom u 11:35 sati.

Zapisnik pripremila:                                                                          Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                      Marko Maslić

U Zagrebu, 28. lipnja 2013.


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr