SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 89//2017.,  Zagreb, 2. listopada 2017. godine

Skraćeni zapisnik

12. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u četvrtak, 28. rujna 2017. godine
u Trpnju/Pelješac, s početkom u 17:00 sati

PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Bačić Nenad, Đuzel Anita, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Maslić Marko, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir, Antonija Petrović Mutavdžija.

OSTALI PRISUTNI: Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Boris Feis, tajnik SSSH,  i Radovan Tadej, tajnik SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH, utvrdio broj nazočnih članova Izvršnog odbora te pozdravio prisutne.

Za sjednicu je predložen sljedeći

dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 30. ožujka 2017. godine u Stubičkim Toplicama (zapisnik dostavljen ranije);
  2. Revizijsko izvješće o uvidu u financijska izvješća za 2016. godinu  (izvjestitelji: Marko Maslić i Petra Šimunović);
  3. Financijska izvješća podružnica za prvo polugodiše 2017. godine i podružnice (izvjestitelji: Marko Maslić i Petra Šimunović);
  4. Prijedlog konačnog teksta Izmjena i dopuna Statuta SSKH (izvjestitelji: Marko Maslić i Radovan Tadej);
  5. Obavijest o formiranju Akcijskog tima SSSH i udruženih sindikata  (izvjestitelji: Mladen Novosel i Boris Feis);
  6. Prijedlog za sazivanje izvanredne skupštine SSKH u prosincu 2017. godine (izvjestitelj: Marko Maslić);
  7. Prijedlog nabavke promidžbenog materijala za božićno-novogodišnje blagdane (izvjestitelj: Marko Maslić);

Predloženi dnevni red  je  jednoglasno usvojen.

Ad. 1.  Usvajanje zapisnika 11. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 30. ožujka 2017.  godine

Izvršni odbor jednoglasno je usvojio skraćeni zapisnik 11. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 30. ožujka  2017. godine.

Ad. 2. Revizijsko izvješće o uvidu u financijska izvješća za 2016. godinu  

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića o revizijskom izvješću za 2016. godinu te obrazloženja Borisa Feisa, tajnika SSSH o uvidu u financijska izvješća za 2016. godinu donijet je sljedeći zaključak:
Izvršni odbor SSKH je  prihvatio  Revizijsko izvješće o uvidu u financijska izvješća za za 2016. godinu.

Ad. 3. Financijska izvješća podružnica za prvo polugodište 2017. godine

Marko Maslić je upoznao prisutne s pristiglim financijskim izvješćima za prvo polugodište 2017. godine te prijedlogom o vođenju računovodstvenih usluga koje bi za naše podružnice do 50 članova obavljala Služba računovodstva SSSH. Mladen Novosel, predsjednik SSSH i Boris Feis, tajnik SSSH su članove Izvršnog odbora detaljnije  upoznali s prijedlogom vođenja računovodstvenih usluga u Savezu koji bi podružnicama olakšao vođenje šestomjesečnog  i završnog računa. U  raspravi su sudjelovali: Davor Gotal, Baldo Kovačević i  Bruna Vlašić Jakovčić.

Izvršni odbor je nakon raprave jednoglasno donio sljedeći zaključak:

  1. Podružnicama koje ne budu redovito i u cjelosti dostavljale financijska izvješća zatvorit će se područun;
  2. Cjelokupni iznos članarine podružnica iz prethodne točke ove odluke uplaćivat će se na glavni račun SSKH, a za pripadajući iznos članarine (50% od ubrane) koja pripada podružnici računovodstvene i knjigovodstvene usluge obavljat će Računovodstvo SSSH, koje obavlja knjigovodstveno-računovodstvene poslove i za SSKH.

Ad. 4. Prijedlog konačnog teksta Izmjena i dopuna Statuta SSKH

Radovan Tadej je upoznao članove Izvršnog odbora  SSKH o tekstu Prijedloga izmjena i dopuna Statuta SSKH koje je usvojila Statutarna komisija.
Izvršni odbor donio je sljedeći zaključak: briše se članak 39. Prijedloga Izmjena i dopuna Statuta SSKH (''Podružnice koje imaju manje od 50 članova ne mogu otvoriti podračun, već se cjelokupni iznos njihove članarine uplaćuje na glavni račun SSKH, a za pripadajući iznos članarine koji pripada podružnici računovodstvene i knjigovodstvene usluge obavlja SSKH'') te  se konačni Prijedlog teksta izmjena i dopuna Statuta SSKH upućuje Glavnom odboru SSKH na usvajanje. 

Ad. 5. Obavijest o formiranju Akcijskog tima SSSH i udruženih sindikata

Marko Maslić kratko je upoznao prisutne članove Izvršnog odbora SSKH o formiranju Akcijskog tima SSSH i udruženih sindikata. Mladen Novosel je dao šire obrazloženje o formiranju Akcijskog tima te ih obavijestio o temama o kojima će Akcijski tim raspravljati.
Izvršni odbor SSKH prihvatio je informaciju o formiranju Akcijskog tima SSSH i udruženih sindikata.

Ad.6. Prijedlog za sazivanje izvanredne skupštine SSKH u prosincu 2017. godine

Radovan Tadej je nastavno na točku 4. dnevnog reda - Prijedlog konačnog teksta Izmjena i dopuna Statuta SSKH – iznio prijedlog za sazivanje izvanredne skupštine SSKH u prosincu o.g. Glavni odbor SSKH sazvat će  izvanrednu skupštinu SSKH o samo jednoj točci dnevnog reda – usvajanje  konačnog teksta Izmjena i dopuna Statuta SSKH.
Izvršni odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog za sazivanje izvanredne skupštine SSKH u prosincu 2017. godine.

Ad. 7. Prijedlog nabavke promidžbenog materijala za božićno-novogodišnje blagdane

Marko Maslić  upoznao je prisutne o nabavci promidžbenog materijala (rokovnici, kalendari, olovke) za božićno-novogodišnje blagdane.
Izvršni odbor SSKH je jednoglasno prihvatio prijedlog nabavke promidžbenog materijala za božićno-novogodišnje blagdane.

 

Sjednica je završila s radom u 14:30  sati.

Zapisnik sastavio:                                                                          Predsjednik SSKH:
Radovan Tadej, tajnik                                                                    Marko Maslić


aktivnosti

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr