SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 12. sjednice Izvršnog odbora SSKH, održane 14. ožujka (četvrtak) 2013. godine s početkom u 17:00 sati u sjedištu SSKH, Zagreb,  Zlatarska 14

fotoalbum

Nazočni članovi Izvršnog odbora SSKH: Marko Maslić, Franjo Mandir, Stjepan Čuček, Nenad Bačić, Anita Đuzel, Davorin Gombarović, Zdravko Ivandić, Robert Maršanić, Baldo Kovačević, Bruna Vlašić Jakovčić, Vesnica Bušić, Ljiljana Hamedović, Jasna Požar

Ostali nazočni: Radovan Tadej, tajnik SSKH, Dragana Tresk, administrativna radnica

Sjednicu je otvorio i sjednicom predsjedao Marko Maslić, predsjednik SSKH. Na prijedlog predsjednika, članovi Izvršnog odbora SSKH jednoglasno su usvojili predloženi

d n e v n i   r e d :

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Izvršnog odbora održane 14. prosinca  2012. godine (zapisnik dostavljen ranije);
  2. Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH od 1.1. do 31. 12. 2012. godine (izvjestitelji: Marko Maslić, predsjednik i Franjo Mandir, potpredsjednik SSKH);
  3. Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2013. godine(izvjestitelji: Marko Maslić, predsjednik i  Franjo Mandir, potpredsjednik SSKH);
  4. Izvješća članova IO SSKH o radu u 2012. godini (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH);
  5. Članstvo SSKH prema posljednjem utvrđivanju reprezentativnosti (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH);
  6. Podružnice koje (ni)su dostavile financijska izvješća za 2012. godinu (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH);
  7. Prijedlog izmjena i dopuna ZOR-a (izvjestitelj: Radovan Tadej, tajnik  SSKH);
  8. Seminar zaštite na radu (izvjestitelj: Zdravko Ivandić, gradski povjerenik SSKH za Grad Zagreb);
  9. Sindikalni prosvjed (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH);
  10. IX. Sindikalni susreti SSKH (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH)

Ad 1) Usvajanje skraćenog zapisnika sa  11. sjednice Izvršnog odbora održane 14.  prosinca 2012. godine   

Izvršni odbor SSKH je jednoglasno usvojio skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 14. prosinca  2012. godine.

Ad 2) Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH od  1. 1. do 31. 12. 2012. godine

Predsjednik Marko Maslić i Franjo Mandir u uvodnom izlaganju su naglasili da je prošla godina 2012. prema predviđenom planu završila pozitivno iako je to bila recesijska godina. Potpredjsednik Franjo Mandir prisutne članove upoznao je s financijskim rezultatima vođenim u skladu neprofitnih organizacija te istaknuo da su prihodi i rashodi, prema poslovnim knjigama vođeni u skladu s pozitivnim propisima za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2012. godine, a rezultati rada i poslovanja su iskazani kroz pozitivno poslovanje SSKH. U 2012. godini ostvaren je prihod od 3.788.377,00 kune dok su rashodi bili 3.634.017,00 kuna. Višak prihoda nad rashodima iznosi 154.360,00 kuna koji se prenosi sa viškom iz prethodnih razdoblja u 2013. godinu.

Članovi Izvršnog odbora su jednoglasno, a na osnovu odredbi čl. 50. podstavak 1. Statuta SSKH, donijeli sljedeću

O D L U K U
 
Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2012. godine te ga se upućuje Glavnom odboru SSKH na usvajanje.

Ad 3) Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2013. godine

Potpredsjednik Franjo Mandir je izložio  prijedlog plana poslovanja SSKH  za 2013. godinu koji se temelji na općem ekonomskom stanju privrede, gospodarskom položaju naših podružnica te o općim  ekonomskim kretanjima u 2012. godini. Plan je ostvariv, a ako se u određenom periodu utvrdi odstupanje, obzirom na recesijsku godinu, sačinit će se rebalans plana.

Članovi  Izvršnog odbora jednoglasno su, a  na osnovu odredbe čl. 50. podstavak  1. Statuta SSKH, donijeli sljedeću

O D L U K U

Prihvaća se Prijedlog financijskog plana  poslovanja SSKH od 1.1. do 31. 12. 2013. godine te ga se upućuje Glavnom odboru SSKH na usvajanje.

Ad 4) Izvješća članova Izvršnog odbora o radu u protekloj godini

Predsjednik Marko Maslić informirao je članove o poslanim izvješćima o radu članova IO SSKH za 2012. godinu.
Izvješća o radu o aktivnostima u podružnicama dostavili su svi članovi Izvršnog odbora.

Članovi IO SSKH jednoglasno su prihvatili informaciju o dostavljenim izvješćima o radu za proteklu godinu.

Ad 5) Članstvo SSKH prema posljednjem utvrđivanju reprezentativnosti

Predsjednik je upoznao članove Izvršnog odbora o dostavljenim podacima sindikalnih podružnica za utvrđivanje reprezentativnosti po županijama za mjesec studeni prošle godine. Prema iskazanim podacima reprezentativnost SSKH iznosi 12.056 članova.

Članovi Izvršnog odbora su, nakon podnešene informacije o reprezentativnosti, istu primili na znanje.

Ad 6) Podružnice koje (ni)su dostavile financijska izvješća za 2012. godinu

Predsjednik SSKH je u uvodu istaknuo da je od 189 podružnica našega Sindikata svega 89 dostavilo financijska izvješća za prošlu godinu i zbog toga nema razloga za zadovoljstvo.

Nakon kraće rasprave donesen je zaključak da će se, neposredo prije izrade financijskih izvješća za 2013. godinu, proslijediti poseban obrazac svakoj našoj podružnici od strane stručne službe SSKH.

Ad 7) Prijedlog izmjena i dopuna ZOR-a

Tajnik, Radovan Tadej informirao je prisutne o završnoj prvoj fazi rada na izmjenama i dopunama Zakona o radu. U prvoj fazi  nužne su bile izmjene i dopune usklađivanja s pravnom stečevinom Europske Unije, usklađivanjem s izmijenjenom Direktivom o europskim radničkim vijećima, rad na određeno vrijeme, zamjenski odmor, agencije za privemeno zapošljavanje, prekovremeni rad, probni rad, kolektivni višak radnika, fleksibilnost na tržištu rada. Rezultati druge faze izmjena Zakona o radu trebaju se zavšiti do kraja godine, a rezultitrali bi novim Zakonom o radu.  Druga faza će biti teža jer se radi o obrani prava radnika koja poslodavci žele sniziti. O nastavku rada na izmjenama i dopunama Zakona o radu redovno ćemo vas izvještavati.

Informacija o izmjenama i dopunama jednoglasno je usvojena.

Ad 8) Seminar zaštite na radu

Zdravko Ivandić, povjerenik SSKH za Grad Zagreb informirao je članove o održavanju seminara zaštite na radu koji Sindikat redovno održava jednom godišnje. U više pokušaja s našim kolegama koji održavaju seminare dogovorena je niža cijena seminara u iznosu od 993 kune po osobi s PDV-om koji bi se održao u Tuhelju.

Nakon rasprave zaključeno je 1) da SSKH prihvaća organiziranje seminara zaštite na radu u Tuhelju u mjesecu svibnju ove godine i 2) da bi se seminari, zbog velikog interesa po podružnicama, organizirali po županijama gdje postoji veća potreba za edukacijom povjerenika zaštite na radu.

Ad 9) Sindikalni prosvjed

Predsjednik je upoznao članove Izvršnog odbora o ovogodišnjem obilježavanju Međunarodnog praznika rada u organizaciji SSSH i udruženih sindikata koji će prosvjednim upozorenjem 1. svibnja na  Trgu bana Josipa Jelačića pod nazivom ''Mijenjajte smjer'' upozoriti Vladu RH kako hrvatski radnici, a posebice mladi, nezaposleni i visokoobrazovani, traže promjenu smjera razvoja  RH. Prema zadanim veličinama naš Sindikat sudjeluje sa 580 sudionika. U ime našeg Sidikata za koordinatora organiziranja i provedbe imenuje se  Radovan Tadej,  tajnik SSKH.

Ad 10) IX. Sindikalni susreti SSKH

Predsjednik SSKH informirao je prisutne o IX. Susretima sindikalnih povjerenika ove godine te napomenuo da su u dostavljenim promotivnim turističkim materijalima, koju su dobili članovi Izvršnog odbora za sjednicu, dvije varijante. Jedna je putovanje i obilazak brodom na otok Krk odakle se vidi cijeli Kvarnerski zaljev,  a druga je također otok Krk, ali odlazak i obilazak autobusom.

Članovi Izvršnog odbora su za IX. Susrete sindikalnih povjerenika SSKH, nakon ponuđenih varijanti obilaska otoka Krka, odabrali varijantu posjete Krku, brodom.

Sjednica je završila s radom u 18:30 sati.

Zapisnik pripremila:                                                                          Predsjednik SSKH:
Dragana Tresk                                                                                   Marko Maslić

U Zagrebu, 14. ožujka 2013.


aktivnosti

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr