SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 22/2017., Zagreb, 30. ožujka  2017. godine

Skraćeni zapisnik

11. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u četvrtak, 30. ožujka 2017. godine
u Stubičkim Toplicama, salon ''Zagreb'', s početkom u 10:00 sati

PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Bačić Nenad, Đuzel Anita, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Maslić Marko, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

NENAZOČNA ČLANICA: Antonija Petrović Mutavdžija.

OSTALI PRISUTNI: Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Boris Feis, tajnik SSSH,  Petra Šimunović, voditeljica Odjela za računovodstvo i ekonomsku politiku SSSH i Radovan Tadej, tajnik SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH te utvrdio koji članovi su nazočni današnjoj sjednici Izvršnog odbora. Predložio je  sljedeći

dnevni red:

 • Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane  9. prosinca 2016. godine (zapisnik dostavljen ranije);
 • Završni  račun SSKH za 2016. godinu (izvjestitelji: Marko Maslić i Petra Šimunović);
 • Računovodstvene usluge SSSH za SSKH i podružnice (izvjestitelji: Marko Maslić i Petra Šimunović);
 • Upute za ispunjavanje kvartalnih financijskih izvješća (izvjestiteljica: Petra Šimunović)
 • Prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH (izvjestitelji: Marko Maslić i Radovan Tadej);
 • Obilježavanje 1. svibnja  (izvjestitelj: Marko Maslić);
 • Izvješća o radu članova Izvršnog odbora u 2016. godini (izvjestitelj: Marko Maslić).

Predloženi dnevni red  je  jednoglasno usvojen.

Ad. 1.  Usvajanje zapisnika 10. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 9. prosinca 2016. godine

Izvršni odbor jednoglasno je usvojio skraćeni zapisnik 10. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 9. prosinca 2016. godine.

Ad. 2. Završni  račun SSKH za 2016. godinu

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića i Petre Šimunović uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali svi nazočni članovi Izvršnog odbora  nakon koje je donijet sljedeći zaključak:
Izvršni odbor SSKH jednoglasno je prihvatio  završni račun za 2016. godinu te ga upućuje Glavnom odboru SSKH na daljnje razmatranje i prihvaćanje.

Ad. 3. Računovodstvene usluge SSSH za SSKH i podružnice

Marko Maslić je upoznao prisutne s prijedlogom SSSH o vođenju računovodstvenih usluga za naše podružnice koje bi obavljala Služba računovodstva SSSH. Petra Šimunović je članove Izvršnog odbora detaljno  upoznala s prijedlogom vođenja računovodstvenih usluga u Savezu koji bi  podružnicama olakšao vođenje kvartalnih i završnog računa.
Izvršni odbor  je nakon rasprave donio sljedeći zaključak: o predloženim mogućnostima vođenja računovodstvenih usluga za podružnice SSKH treba provesti temeljitu i opsežnu raspravu na svim tijelima SSKH i nakon toga će Izvršni odbor, a sukladno prijedlozima s rasprave,  donijeti zaključke o načinu provedbe računovodstva za podružnice SSKH.

Ad. 4. Upute za ispunjavanje kvartalnih financijskih izvješća

Nakon uvodne riječi  predsjednika Marka Maslića, Petra Šimunović je upoznala članove Izvršnog odbora s Uputama za ispunjavanje kvartalnih financijskih izvješća.

Ad. 5. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH

Nakon uvodnog izlaganja Radovana Tadeja i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Izvršnog odbora donijeti su sljedeći zaključci:

 • Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSKH kakav je i dostavljen Izvršnom odboru iz Ureda SSKH.
 • U tekstu izmjena i dopuna Statuta SSKH iz točke 1. ovog zaključka nadopunjuje se samo članak 4. koji sada glasi:

Tekst dosadašnjeg članka 8. stavak 1. mijenja se i sada glasi: ''Članovi SSKH mogu postati svi radnici bez obzira na djelatnost društva u kojem su zaposleni, ako dobrovoljno žele postati članovi ovoga Sindikata, a posebno radnici koji su zaposleni u komunalnim i srodnim djelatnostima te u zaštitarstvu. Komunalane i srodne djelatnosti su:

 • održavanje groblja, kremiranje, obavljanje pogrebnih poslova;
 • dimnjačarske usluge;
 • djelatnost opskrbe plina i toplinskom energijom;
 • javna rasvjeta;
 • opskrba pitkom vodom te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda;
 • prijevoz putnika u javnom prometu;
 • održavanje cesta i prometnica;
 • održavanje čistoće;
 • odlaganje komunalnog otpada;
 • održavanje javnih površina;
 • održavanje nerazvrstanih cesta;
 • tržnice.''
 • Ovaj zaključak proslijedit će se na daljnje postupanje i usvajanje na sjednice Glavnog odbora i Statutarne komisije u postupku usvajanja Izmjena i dopuna  Statuta SSKH.

Ad. 6. Obilježavanje 1. svibnja

Marko Maslić  upoznao je prisutne o obilježavanju Međunarodnog praznika rada, 1. svibnja 2017. godine pod nazivom ''Radnici privatnog i javnog sektora zahtijevaju: Vrijeme je za NAŠ oporavak! – Hrvatska treba veće plaće i kvalitetna radna mjesta''. Ovo obilježavanje prihvaćeno je na sjednici VPSSSH i u njemu bi trebalo sudjelovati svi sindikati udruženi u Savez, pa i naš Sindikat.
Izvršni odbor SSKH je jednoglasno prihvatio Informacija o obilježavanju 1. svibnja te donio sljedeće zaključke:

 • Koordinator SSKH na obilježavanju 1. svibnja 2017. u Slavonskom Brodu bit će Ljiljana Hamedović, županijska povjerenica SSKH za Brodsko-posavsku županiju.
 • Koordinator SSKH na obilježavanju 1. svibnja 2017. u Zagrebu bit će Zdravko Ivandić, gradski povjerenik SSKH za Grad Zagreb.

Ad. 7. Izvješća o radu članova Izvršnog odbora u 2016. godini

Marko Maslić izvijestio je članove Izvršnog odbora o pristiglim izvješćima o radu članova Izvršnog odbora za 2016. godinu, uz napomenu da izvješće nije dostavila Antonija Petrović Mutavdžija, županijska povjerenica SSKH za Sisačko-.moslavačku županiju.

 

Sjednica je završila s radom u 14:30  sati.

Zapisnik sastavio:                                                                          Predsjednik SSKH:
Radovan Tadej, tajnik                                                                                    Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr