SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 11. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 14. prosinca 2012. godine
u sjedištu SSKH, Zagreb, Zlatarska 14 s početkom u 10:30 sati

fotoalbum

Nazočni članovi Izvršnog odbora SSKH: Marko Maslić, Franjo Mandir, Stjepan Čuček,  Davorin Gombarović, Zdravko Ivandić, Robert Maršanić, Baldo Kovačević, Bruna Vlašić Jakovčić, Vesnica Bušić, Ljiljana Hamedović, Jasna Požar, Anita Đuzel, Nenad Bačić

Ostali nazočni: Radovan Tadej, tajnik SSKH, Dragana Tresk, administrativna radnica

Sjednicu je otvorio i sjednicom predsjedao Marko Maslić, predsjednik SSKH. Na prijedlog predsjednika, članovi Izvršnog odbora SSKH jednoglasno su usvojili predloženi

d n e v n i   r e d :

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Izvršnog odbora održane 19. listopada  2012. godine u Opatiji.
  2. Izvješće o održanom seminaru za članove radničkih vijeća.
  3. Izvješće o VIII. Susretima sindikalnih povjerenika SSKH održanim od 19.-21. listopada 2012. godine u Opatiji.
  4. Imenovanje inventurne komisije.
  5. Pitanja, prijedlozi i informacije.

Ad 1) Usvajanje skraćenog zapisnika sa  10. sjednice Izvršnog odbora održane 19. listopada 2012. godine u Opatiji 

Na pitanje predsjednika o eventualnim primjedbama na zapisnik, nitko se nije javio za riječ te je jednoglasno usvojen zapisnik  sa 10. sjednice Izvršnog odbora od 19. listopada 2012. godine.

Ad 2) Izvješće o održanom seminaru za članove radničkih vijeća
           
Zdravko Ivandić, gradski povjerenik SSKH za Grad Zagreb upoznao je prisutne članove sa seminarom za radnička vijeća koji se održao od 6. do 8. prosinca 2012. godine u Daruvarskim toplicama. Seminaru su pristustvovali predsjednici radničkih vijeća i sindikalni povjerenici u funkciji radničkog vijeća. Inateres za seminar bio je velik, a seminaru se odazvalo 46 sudionika.
Podneseno izvješće o održanom seminaru za radnička vijeća članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili.

Ad 3) Izvješće o VIII. Susretima sindikalnih povjerenika SSKH održanim 19.-21. listopada 2012. godine u Opatiji

Marko Maslić, podnio je izvješće o održanim VIII. Susretima sindikalnih povjerenika koji su se održali od 19.-21. listopada ove godine u Opatiji. Pored zahtjevnog organizacijskog posla i sudionici i gosti pohvalili su i mjesto izbora održavanja susreta  i samu organizaciju hotela Palace. Troškovi Susreta su pratili plan te se može reći kako je cijela organizacija pokrivena sa planiranim troškovima, zaključio je predsjednik Marko Maslić.
Nakon podnesene informacije, nije bilo sudionika u raspravi te je informacija  jednoglasno prihvaćena.

Ad 4) Imenovanje inventurne komisije

Nakon kratkog obrazloženja tajnika SSKH Radovana Tadeja o imenovanju inventurne komisije, članovi Izvršnog odbora su, na osnovu odredbe čl. 50. alineja 5. Statuta SSKH, donijeli  odluku da se u  Inventurnu komisiju  SSKH  imenuju:

  1. Zdravko Ivandić, predsjednik,
  2. Igor Pavlović, član i
  3. Jasminka Dugač, članica

Ad 5) Pitanja, prijedlozi, informacije

Prihvaćena je informacija Radovana Tadeja o sindikalnim podružnicama SSKH koje nisu dostavile podatke o broju članova kojima poslodavac usteže članarinu, a kojim je SSSH pokrenuto postupak utvrđivanje  reprezentativnosti, sukladno obvezama iz novog Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivnog pregoaranje (''Narodne novine'' 82/12 i 88/12.).

Predsjednik je zaključio rad sjednice, poželio sretne božićne i novogodišnje blagdane članovima Izvršnog odbora i njihovim obiteljima.

Sjednica je završila s radom u 11:15 sati.

Zapisnik pripremila:                                                      Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                  Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr