SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 171/16.,  Zagreb, 9. prosinca 2016. godine

Skraćeni zapisnik

10. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u petak, 9. prosinca 2016. godine
u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14 s početkom u 10:00 sati

PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Bačić Nenad, Đuzel Anita, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Maslić Marko, Petrović Mutavdžija Antonija, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

OSTALI PRISUTNI: Feis Boris-tajnik SSSH, Tadej Radovan - tajnik SSKH i Šmuljić Ivana - administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH te utvrdio da su nazočni svi članovi Izvršnog odbora. Napomenuo je da će pod 5. točkom-pitanja, prijedlozi i informacije imati nadopunu dnevnog reda vezano uz uređenje prostorije SSKH. Nakon toga je  jednoglasno usvojen predloženi

dnevni red:

 • Usvajanje zapisnika 9. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 23. rujna 2016. godine;
 • Utvrđivanje prijedloga plana poslovanja SSKH za 2017. godinu;
 • Utvrđivanje mjesta i vremena održavanja XIII. Susreta sindikalnih povjerenika;
 • Imenovanje Inventurne komisije SSKH;
 • Prijedlog za novu pristupnicu SSKH;
 • Brisanje podružnice Topana d.o.o. Imotski;
 • Pitanja, prijedlozi, informacije.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 23. rujna 2016.
godine

Izvršni odbor jednoglasno je usvojio skraćeni zapisnik 9. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 23. rujna 2016. godine.

Ad. 2. Utvrđivanje prijedloga plana poslovanja SSKH za 2017. godinu

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića i detaljnog izlaganja plana poslovanja SSKH za sljedeću godinu Borisa Feisa, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio prjedlog Plana poslovanja SSKH za 2017. godinu, te ga upućuje Glavnom odboru na usvajanje.
Marko Maslić je sugerirao našim članovima Vijeća SSSH da na sljedećoj sjednici Vijeća, prihvate prijedlog plana poslovanja SSSH za 2017. godinu, jer nam se tim planom umanjuje mjesečni financijski doprinos za 10.000,00 kuna.

Ad. 3. Utvrđivanje mjesta i vremena održavanja XIII. Susreta sindikalnih povjerenika

Marko Maslić je upoznao prisutne s ponudom Adriatiq Hotela Faraon za 13. Susrete naših povjerenika koji bi se održali 29.9.-1.10.2017. godine u Trpnju, na poluotoku Pelješcu.  Dolazak povjerenika je predviđen u četvrtak, 28. rujna, a odlazak u nedjelju nakon doručka, 1. listopada 2017. godine. U petak je predviđen izlet u Ston, a u subotu na Korčulu. U petak ujutro bi se održala sjednica Izvršnog odbora SSKH.
Izvršni odbor  jednoglasno je usvojio ovakav prijedlog.

Ad. 4. Imenovanje Inventurne komisije SSKH

Na prijedlog Radovana Tadeja, Izvršni odbor jednoglasno je imenovao Inventurnu komisiju SSKH u sastavu:

 • Zdravko Ivandić, predsjednik,
 • Viktorija Vlašić, članica i
 • Igor Pavlović, član.

Ad. 5. Prijedlog za novu pristupnicu SSKH

Nakon uvodnog izlaganja Radovana Tadeja, a na inicijativu Roberta Maršanića i Brune Vlašić Jakovčić, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio novu pristupnicu kojom se zaštićuju osobni podaci člana.
Nova se pristupnica prilaže ovom zapisniku.

Ad. 6. Brisanje podružnice Topana d.o.o. Imotski

 • Nakon uvodnog izlaganja Radovana Tadeja o prestanku djelovanja podružnice Topana d.o.o. Imotski, zbog likvidacije poduzeća kao posljedice financijskih dubioza, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku kojojm se iz registra SSKH briše sindikalna podružnica Topana d.o.o. Imotski.
 • Nakon uvodnog izlaganja Radovana Tadeja i Zdravka Ivandića, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku kojom se iz registra SSKH briše sindikalna podružnica Zagrebparking Zagreb. Naime, u toj je podružnici sindikalni povjerenik uzeo neplaćeni dopsut i otišao u Njemačku, podružnica je ostala na samo 3 člana, te nema statutarnih uvjeta za postojanje i djelovanje.

Ad. 7. Pitanja, prijedlozi, informacije

 • Marko Maslić je predložio prisutnima da se uredi prostorija SSKH, veličine 16m2 koja se nalazi u sklopu zgrade u Zlatarskoj 14. Nakon kraće rasprave, Izvršni odbor je donio zaključak da se prikupe ponude o uređenju te prostorije i da se prezentira na jednoj od sljedećih sjednica Izvršnog odbora troškovnik i namjena te prostorije.
 • Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića i Radovana Tadeja, Izvršni odbor je piihvatio inicijativu za pokretanje izmjena i dopuna Statuta SSKH.
 • Radovan Tadej je informirao nazočne o pristigloj zamolbi za financijsku pomoć člana Josipa Bajevića iz podružnice SSKH Vodoopskrba Darda. S obzirom da niti sam povjerenik nije upoznat s ovom zamolbom, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku da SSKH nije u mogućnosti pozitivno riješiti njegovu zamolbu, te se člana upućuje na podružnicu Vodoopskrba d.o.o. Darda.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

 

Sjednica je završila s radom u 11,50 sati.

Zapisnik sastavila:                                                                          Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                    Marko Maslić


aktivnosti

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr