SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 333/14. Zagreb, 13. studeni 2014. godine

Skraćeni zapisnik

1. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u četvrtak, 13. studenog 2014. godine u Zagrebu, Zlatarska 14 s početkom u 10:00 sati


PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Bačić Nenad, Đuzel Anita, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Maslić Marko, Petrović Mutavdžija Antonija, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

ODSUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Stjepan Pisk (op.)

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH te predložio sljedeći

dnevni red:

 • VII. Skupština SSKH;
 • Financijska situacija;
 • Imenovanje Inventurne komisije SSKH;
 • Pitanja, prijedlozi, informacije.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.


Ad. 1. VII. Skupština SSKH

Marko Maslić podnio je izvještaj o održanoj VII. Skupštini SSKH, 1. konstituirajućoj sjednici  Glavnog odbora, izboru 3 nova potpredsjednika našeg Sindikata te 10. susretima sindikalnih povjerenika. Naglasio je da je do sada bio najveći odaziv učesnika na susretima i to sa 189 prijavljenih sudionika. Uz naglasak da su svi gosti pohvalili cijelu organizaciju i događaj u Solarisu Šibenik, zamolio je prisutne da se uključe u raspravu ili sa eventualnim primjedbama i sugestijama iskažu svoje stavove. Nitko se nije javio za raspravu.
Marko Maslić je nadalje rekao da ćemo u jednoj od sljedećih sjednica sagledati opcije održavanja sljedećih susreta u Dubrovniku ili Zadru, pa da se naši predstavnici iz tih područja uključe sa eventualnim ponudama za izlete i ponudu navedenih destinacija.
Izvršni odbor SSKH je primio informaciju na znanje o održanoj Skupštini i susretima povjerenika.


Ad. 2. Financijska situacija

Marko Maslić je podnio izvještaj o financijskoj situaciji, te naglasio da su Primorsko-goranska županija, Grad Zagreb i Osječko-baranjska županija, županije sa najvećim udjelom uplate članarina SSKH i sa te osnove je predložio potpredsjednike našeg Sindikata iz tih županija i Grada. Također je naglasio da je u prvih 9 mjeseci ove godine prihod manji od planiranog u iznosu od 278 tisuća kn. Razlog manjeg priljeva članarine su izdvajanja poduzeća sukladno zakonu o vodama, novooformljena društva nisu se sindikalno organizirala, odlazak članova u mirovinu, te nezainteresiranosti mladih za sindikalno djelovanje. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Bruna Vlašić Jakovčić, Zdravko Ivandić i Marko Maslić, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je usvojio Zaključak da se u suradnji sa županijskim povjerenicima SSKH i upravama društva gdje djeluju naše podružnice, ispoštuje Odluka o obračunu sindikalne članarine i uplati 50% iznosa članarine na račun SSKH, a preostalih 50% na račun sindikalne podružnice.


Ad. 3. Imenovanje Inventurne komisije SSKH

Na prijedlog Radovana Tadeja, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku o imenovanju Inventurne komisije SSKH i to u sastavu:

 • Zdravko Ivandić,
 • Igor Pavlović i
 • Dario Rastovčan.


Ad. 4. Pitanja, prijedlozi, informacije

 • Marko Maslić je informirao prisutne članove da je za sve zastupnike VII. Kongresa SSSH ručak organiziran danas u Tuhlju. Kongres počinje danas, 13. studenog, a završava s radom u petak, 14. studenog ove godine.
 • Radovan Tadej je informirao nazočne da je bivši potpredsjednik SSKH Franjo Mandir, uz Marka Maslića i tajnika Radovana Tadeja, potpisnik financijskih dokumenata, te je nakon kratke rasprave, a na prijedlog Marka Maslića, Izvršni odbor SSKH jednoglasno donio Odluku da su uz predsjednika Marka Maslića i tajnika Radovana Tadeja novi potpisnici SSKH Robert Maršanić i Zdravko Ivandić.
 • Radovan Tadej je informirao nazočne da ćemo do sljedeće sjednice u 12. mjesecu dobiti ponudu i najvjerojatnije potpisati novi ugovor sa VIPnetom za nove tarife kojima bi svi imali neograničene pozive i sms poruke prema svim mrežama, te bi uzeli za sve naše korisnike službenih brojeva SSKH i nove mobilne uređaje.
 • Nakon iscrpnog izlaganja Radovana Tadeja o neuplatama i neredovitim plaćanjem sindikalne članarine po županijama, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku o brisanju sindikalnih podružnica SSKH iz registra podružnica i povjerenika:
  • Ceste Jastrebarsko,
  • Groblje Jastrebarsko,
  • Zagorski metalac Zabok,
  • Stanoing inženjering Varaždin,
  • Baščica Posedarje i
  • Škovacin Rogoznica.
 • Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Zaključak da se u podružnicama koje neredovito uplaćuju članarinu zadužuje tajnik SSKH Radovan Tadej i županijski povjerenik županije u kojoj ta podružnica djeluje, izvidi stanje i problematika podružnica, i to:
  • Vode Jastrebarsko,
  • Gospodarenje otpadom Sisak,
  • Gradska uprava Grada Siska,
  • Komunalno Topusko,
  • Toplana Karlovac,
  • Darkom Daruvar,
  • Vodoopskrba i odvodnja Daruvar,
  • Komunalije Čazma,
  • Eko Murvica Crikvenica,
  • Murvica Crikvenica,
  • Rijeka promet Rijeka,
  • Infragrad Obrovac,
  • Nasadi Zadar,
  • Rad Đurđenovac,
  • Gradina Baška voda,
  • Gradina Vis,
  • Komunalno d.o.o. Vrgorac,
  • Gradska čistoća i usluge d.o.o.Vrgorac,
  • Topana Imotski,
  • Trogir holding d.o.o. Trogir,
  • Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split,
  • 1. Maj Labin,
  • Usluga Pazin,
  • Boninovo Dubrovnik,
  • Čistoća Zagreb,
  • Zagrebparking,
  • Zagrebačke ceste Zagreb
  • Tržnice Zagreb i
  • ZGOS.

Zaključeno je da se do prve sjednice Izvršnog odbora SSKH u 2015. godini, donese odluku o budućem statusu tih podružnica.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.


Sjednica je završila s radom u 11,20 sati.

Zapisnik sastavila:                                                                            Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                      Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr