SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 359/2014., Zagreb, 12. prosinca 2014. godine 

ZAPISNIK

1. konstituirajuce sjednice Statutarne komisije SSKH,
održane 12. prosinca 2014. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14, s pocetkom u 9:30 sati

Nazocni clanovi Statutarne komisije SSKH: Barišic Nada, Idrizovic Mejrema, Kotiga Vaš Eleonora, Pavlovic Igor i Pleština Nino.

Ostali nazocni: Marko Maslic, predsjednik SSKH, Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljic, administrativna radnica SSKH.

Predsjednik Marko Maslic otvorio je 1. konstituirajucu sjednicu Statutarne komisije SSKH te predložio sljedeci

dnevni red:

•  Konstituiranje Statutarne komisije SSKH;
•  Izbor predsjednika i dopredsjednika Statutarne komisije SSKH;
•  Pitanja, prijedlozi i informacije.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.


Ad. 1. Konstituiranje Statutarne komisije SSKH

Radovan Tadej je pozdravio sve prisutne, te nagovjestio da ce se raditi na izmjenama i dopunama Statuta SSKH, a sve radi efikasnijeg, bržeg i boljeg rada.
Informacija je prihvacena i kao takva podržana.


Ad. 2. Izbor predsjednika i dopredsjednika Statutarne komisije SSKH

Nakon uvodnog izlaganja i na prijedlog Marka Maslica, za predsjednicu Statutarne komisije SSKH jednoglasno je izabrana Nada Barišic, a za dopredsjednicu Eleonora Kotiga Vaš.


Ad. 3. Pitanja, prijedlozi i informacije

Nije bilo pitanja i prijedloga.


Sjednica je završila s radom u 9:50 sati.


Zapisnik sastavila:                                                                            Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                      Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr