SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 361/2014, . Zagreb, 12. prosinca 2014. godine

  ZAPISNIK

1. konstituirajuce sjednice Nadzornog odbora SSKH,
održane 12. prosinca 2014. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14, s pocetkom u 10:00 sati

Nazocni clanovi Nadzornog odbora SSKH: Antolic Tihomir, Biloš Željka, Bušic Vesnica, Oršulic Đurdica i Srdoc Katarina.

Ostali nazocni: Marko Maslic, predsjednik SSKH, Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljic, administrativna radnica SSKH.

Predsjednik Marko Maslic otvorio je 1. konstituirajucu sjednicu Nadzornog odbora SSKH te predložio sljedeci

dnevni red:

•  Konstituiranje Nadzornog odbora SSKH;
•  Izbor predsjednika i dopredsjednika Nadzornog odbora SSKH;
•  Pitanja, prijedlozi i informacije.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.


Ad. 1. Konstituiranje Nadzornog odbora SSKH

Radovan Tadej je pozdravio sve prisutne, te procitao ovlasti Nadzornog odbora SSKH iz Statuta SSKH.
Informacija je primljena na znanje.


Ad. 2. Izbor predsjednika i dopredsjednika Nadzornog odbora SSKH

Nakon uvodnog izlaganja i na prijedlog Marka Maslica, za predsjednicu Nadzornog odbora SSKH jednoglasno je izabrana Vesnica Bušic, a za dopredsjednicu Željka Biloš.


Ad. 3. Pitanja, prijedlozi i informacije

Nije bilo pitanja i prijedloga.


Sjednica je završila s radom u 10:20 sati.


Zapisnik sastavila:                                                                            Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                      Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr