SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 361/2014, . Zagreb, 12. prosinca 2014. godine

  ZAPISNIK

1. konstituirajuce sjednice Nadzornog odbora SSKH,
održane 12. prosinca 2014. godine u Zagrebu, sjedistu SSKH, Zlatarska 14, s pocetkom u 10:00 sati

Nazocni clanovi Nadzornog odbora SSKH: Antolic Tihomir, Bilos Željka, Busic Vesnica, Orsulic Šurdica i Srdoc Katarina.

Ostali nazocni: Marko Maslic, predsjednik SSKH, Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Smuljic, administrativna radnica SSKH.

Predsjednik Marko Maslic otvorio je 1. konstituirajucu sjednicu Nadzornog odbora SSKH te predložio sljedeci

dnevni red:

•  Konstituiranje Nadzornog odbora SSKH;
•  Izbor predsjednika i dopredsjednika Nadzornog odbora SSKH;
•  Pitanja, prijedlozi i informacije.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.


Ad. 1. Konstituiranje Nadzornog odbora SSKH

Radovan Tadej je pozdravio sve prisutne, te procitao ovlasti Nadzornog odbora SSKH iz Statuta SSKH.
Informacija je primljena na znanje.


Ad. 2. Izbor predsjednika i dopredsjednika Nadzornog odbora SSKH

Nakon uvodnog izlaganja i na prijedlog Marka Maslica, za predsjednicu Nadzornog odbora SSKH jednoglasno je izabrana Vesnica Busic, a za dopredsjednicu Željka Bilos.


Ad. 3. Pitanja, prijedlozi i informacije

Nije bilo pitanja i prijedloga.


Sjednica je zavrsila s radom u 10:20 sati.


Zapisnik sastavila:                                                                            Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                      Marko Maslić


aktivnosti

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr