SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

Broj: 331/2018
26. listopada 2018. godine

Skraćeni zapisnik
 1. konstituirajuće sjednice Glavnog odbora SSKH održane u petak, 26. listopada 2018. godine u St. Toplicama, hotel Matija Gubec s početkom u 11,50 sati

fotoalbum

PRISUTNI ČLANOVI GLAVNOG ODBORA: Jasna Požar, Mario Leljak, Ljiljana Hamedović, Davor Gotal, Davor Sandrini, Robert Potočki, Vladimir Zadravec, Branimir Puhek, Ljilja Ivanić, Vinko Fabijan, Mario Banovac, Baldo Kovačević, Bruna Vlašić Jakovčić, Nives Scomersich, Robert Maršanić, Nikša Franov, Zdravko Ivandić, Dario Rastovčan, Zdravko Stoilković i Tomislav Prpić.

ODSUTNI ČLANOVI GLAVNOG ODBORA: Marinko Mileusnić, Srđan Grujić, Vjekoslav Prskalo, Nino Grgurić, Marina Abramić, Branimir Šupe, Joze Zmijarević, Snježana Sikirić, Borislav Grgić i Antonija Petrović Mutavdžija.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH. Naglasio je da je prisutan 21 član Glavnog odbora i da su se sve Odluke koje budu donijete,  punovažne. Predložio je sljedeći

dnevni red:

 • Konstituiranje Glavnog odbora SSKH za razdoblje 2018.-2022. godine;
 • Imenovanje potpredsjednika SSKH za razdoblje 2018.-2022. godine;
 • Izbor članova Izvršnog odbora SSKH.

Ad 1. Konstituiranje Glavnog odbora SSKH za razdoblje 2018.-2022. godine

Uvodno izlaganje je podnio Marko Maslić, predsjednik SSKH.
Tajnik SSKH Radovan Tadej naglasio je da
Glavni odbor neće brojati 30 članova (bez predsjednika), već 29 jer je Vjekoslav Prskalo (predstavnik Vukovarsko-srijemske županije) otišao iz poduzeća te mu  na taj način i prestaje obnšanje mandata u tijelima SSKH. Naglasio je da će se s vremenom riješiti i Vukovarsko-srijemska županija.

Glavni odbor SSKH je jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U
o konstituiranju Glavnog odbora SSKH

Glavni odbor SSKH čine članovi izabrani na VIII. Skupštini SSKH koja je održana 26. listopada 2018. godine:

 • Jasna Požar
 • Mario Leljak
 • Ljiljana Hamedović
 • Marinko Mileusnić
 • Davor Gotal
 • Srđan Grujić
 • Davor Sandrini
 • Nino Grgurić
 • Robert Potočki
 • Marina Abramić
 • Vladimir Zadravec
 • Branimir Puhek
 • Ljilja Ivanić
 • Vinko Fabijan
 • Branimir Šupe
 • Mario Banovac
 • Baldo Kovačević
 • Joze Zmijarević
 • Bruna Vlašić Jakovčić
 • Nives Scomersich
 • Robert Maršanić
 • Nikša Franov
 • Snježana Sikirić
 • Borislav Grgić
 • Antonija Petrović Mutavdžija
 • Zdravko Ivandić
 • Dario Rastovčan
 • Zdravko Stoilković
 • Tomislav Prpić

Marko Maslić, predsjednik SSKH, po dužnosti je i punopravni član i predsjednik Glavnog odbora SSKH.

Ad 2. Imenovanje potpredsjednika SSKH za razdoblje 2018.-2022.

Na prijedlog predsjednika Marka Maslića, Glavni odbor SSKH jednoglasno je  donio sljedeću

O D L U K U
o imenovanju potpredsjednika SSKH

Za potpredsjednika SSKH se u mandatnom razdoblju 2018.-2022. godine imenuju:

 • Davor Gotal,
 • Zdravko Ivandić i
 • Robert Maršanić.

Ad 3. Izbor članova Izvršnog odbora SSKH

Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Marka Maslića, Glavni odbor SSKH je većinom glasova (20 glasova 'za' i 1 glas 'protiv')  donio sljedeću

O D L U K U
o imenovanju i izboru članova Izvršnog odbora SSKH

 • Marko Maslić, predsjednik SSKH imenuje se u Izvršni odbor SSKH te je po dužnosti i predsjednik Izvršnog odbora SSKH.
 • Davor Gotal, potpredsjednik SSKH imenuje se u Izvršni odbor te  je po dužnosti član i potpredsjednik  Izvršnog odbora. U Izvršnom odboru ima posebno zaduženje za Osječko-baranjsku,Vukovarsko-srijemsku i Virovitičko-podrvsku županiju.
 • Zdravko Ivandić, potpredsjednik SSKH imenuje se u Izvršni odbor te je po dužnosti član i potpredsjednik  Izvršnog odbora. U Izvršnom odboru ima posebno zaduženje  za  Grad Zagreb.
 • Robert Maršanić, potpredsjednik SSKH imenuje se u Izvršni odbor te  je po dužnosti član i potpredsjednik Izvršnog odbora. U Izvršnom odboru ima posebno zaduženje za Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju.

U Izvršni odbor SSKH su izabrani:

 • Vinko Fabijan s posebnim zaduženjem za  Zadarsku i  Šibensko-kninsku županiju;
 • Mario Banovac s posebnim zaduženjem za Splitsko-dalmatinsku županiju;
 • Ljiljana Hamedović s posebnim zaduženjem za Brodsko-posavsku, Bjelovarsko-bilogorsku i Požeško-slavonsku županiju;
 • Baldo Kovačević s posebnim zaduženjem za Dubrovačko-neretvansku županiju;
 • Mario Leljak s posebnim zaduženjem za Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju;
 • Jasna Požar s posebnim zaduženjem za  Karlovačku županiju;
 • Bruna Vlašić Jakovčić s posebnim zaduženjem  za Istarsku županiju;                           
 • Vladimir Zadravec s posebnim zaduženjem za Međimursku, Koprivničko-križevačku i i Varaždinsku županiju.

Antoniji Petrović Mutavdžija (s posebnim zaduženjem za Sisačko-moslavačku županiju) mandat se stavlja u mirovanje zbog neaktivnosti  u obnašanju dosadašnjih zadataka.

Konstituirajuća sjednica Glavnog odbora SSKH je završila s radom u 12,10 sati.

 

Zapisničar:                                                                                        Predsjednik SSKH:

__________________                                                                   ____________________
Ivana Šmuljić                                                                                        Marko Maslić

 


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr