SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 306/14. Šibenik, 17. listopada 2014. godine

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa

1. konstituirajuće sjednice Glavnog odbora SSKH
održane u petak, 17. listopada 2014. godine u Solarisu Šibenik, hotel Niko
s pocetkom u 12,50 sati


PRISUTNI CLANOVI GLAVNOG ODBORA: Bacic Nenad, Božic Vladimir, Đuzel Anita, Franov Nikša, Gombarovic Davorin, Gotal Davor, Grguric Nino, Halambek Zdravko, Hamedovic Ljiljana, Ivandic Zdravko, Ivkovic Mara, Kokot Andrej, Kovacevic Baldo, Kuntin Damir, Maršanic Robert, Maslic Marko, Ostojic Nikola, Petrovic Mutavdžija Antonija, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Prpic Tomislav, Puhek Branimir, Sandrini Davor, Scomersich Nives, Stoilkovic Zdravko, Vlašic Jakovcic Bruna i Zadravec Vladimir.

ODSUTNI CLANOVI GLAVNOG ODBORA: Rastovcan Dario i Šupe Branimir.

Sjednicu je otvorio Marko Maslic, predsjednik SSKH te predložio sljedeci

dnevni red:

•  Konstituiranje Glavnog odbora SSKH za razdoblje 2014.-2018. godine;
•  Imenovanje potpredsjednika SSKH;
•  Izbor clanova Izvršnog odbora SSKH.

Ad. 1. Konstituiranje Glavnog odbora SSKH za razdoblje 2014.-2018. godine

Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Marka Maslica, Glavni odbor SSKH je jednoglasno donio sljedecu

O D L U K U

o konstituiranju Glavnog odbora SSKH

Glavni odbor SSKH cine clanovi izabrani na VII. Skupštini SSKH koja je održana 17. listopada 2014. godine:

•  Bacic Nenad
•  Božic Vladimir
•  Đuzel Anita
•  Franov Nikša
•  Gombarovic Davorin
•  Gotal Davor
•  Grguric Nino
•  Halambek Zdravko
•  Hamedovic Ljiljana
•  Ivandic Zdravko
•  Ivkovic Mara
•  Kokot Andrej
•  Kovacevic Baldo
•  Kuntin Damir
•  Maršanic Robert
•  Ostojic Nikola
•  Petrovic Mutavdžija Antonija
•  Pisk Stjepan
•  Požar Jasna
•  Prpic Tomislav
•  Puhek Branimir
•  Rastovcan Dario
•  Sandrini Davor
•  Scomersich Nives
•  Stoilkovic Zdravko
•  Šupe Branimir
•  Vlašic Jakovcic Bruna
•  Zadravec Vladimir
•  Marko Maslic, predsjednik SSKH, po dužnosti je i punopravni clan i predsjednik Glavnog odbora SSKH.

Ad. 2. Imenovanje potpredsjednika SSKH

Nakon rasprave, Glavni odbor SSKH je sa 26 glasova 'za' i 1 glasom 'suzdržan' donio sljedecu

O D L U K U

o imenovanju potpredsjednika SSKH

Za potpredsjednika SSKH se u mandatnom razdoblju 2014.-2018. godine imenuju:

•  Davor Gotal,
•  Zdravko Ivandic i
•  Robert Maršanic.

Ad.3. Izbor clanova Izvršnog odbora SSKH

Glavni odbor SSKH je jednoglasno donio sljedecu

O D L U K U

o imenovanju i izboru clanova Izvršnog odbora SSKH

•  Marko Maslic, predsjednik SSKH imenuje se u Izvršni odbor SSKH te je po dužnosti i predsjednik Izvršnog odbora SSKH.

•  Davor Gotal, potpredsjednik SSKH imenuje se u Izvršni odbor te je po dužnosti clan i potpredsjednik Izvršnog odbora. U Izvršnom odboru ima posebno zaduženje za Osjecko-baranjsku,Vukovarsko-srijemsku i Viroviticko-podrvsku županiju.

•  Zdravko Ivandic, potpredsjednik SSKH imenuje se u Izvršni odbor te je po dužnosti clan i potpredsjednik Izvršnog odbora. U Izvršnom odboru ima posebno zaduženje za Grad Zagreb.

•  Robert Maršanic, potpredsjednik SSKH imenuje se u Izvršni odbor te je po dužnosti clan i potpredsjednik Izvršnog odbora. U Izvršnom odboru ima posebno zaduženje za Primorsko-goransku i Licko-senjsku županiju.

U Izvršni odbor SSKH su izabrani:

•  Nenad Bacic s posebnim zaduženjem za Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju;
•  Anita Đuzel s posebnim zaduženjem za Splitsko-dalmatinsku županiju;
•  Ljiljana Hamedovic s posebnim zaduženjem za Brodsko-posavsku, Bjelovarsko-bilogorsku i Požeško-slavonsku županiju;
•  Baldo Kovacevic s posebnim zaduženjem za Dubrovacko-neretvansku županiju;
•  Antonija Petrovic Mutavdžija s posebnim zaduženjem za Sisacko-moslavacku županiju;
•  Stjepan Pisk s posebnim zaduženjem za Zagrebacku i Krapinsko-zagorsku županiju;
•  Jasna Požar s posebnim zaduženjem za Karlovacku županiju;
•  Bruna Vlašic Jakovcic s posebnim zaduženjem za Istarsku županiju;
•  Vladimir Zadravec s posebnim zaduženjem za Medimursku, Koprivnicko-križevacku i i Varaždinsku županiju.


Konstituirajuca sjednica Glavnog odbora SSKH je završila s radom u 13,00 sati.

Zapisnicar:

____________________ (Ivana Šmuljic)

Predsjednik SSKH:

____________________ (Marko Maslic)

Šibenik, 17. listopada 2014. godine


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr